Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 99 SU >> Statens Uddannelsesstøtte >> Se her hvordan du får SU >> 2023

[Top] 99 SU >> Statens Uddannelsesstøtte >> Se her hvordan du får SU >> 2023

Du ser emneartiklen [Top] 99 SU >> Statens Uddannelsesstøtte >> Se her hvordan du får SU >> 2023, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Vi fandt et pengeskab, og DEN BLEV LÆST ENDELIG OPBEVARING WARS FORLADEDE AUKTION
Vi fandt et pengeskab, og DEN BLEV LÆST ENDELIG OPBEVARING WARS FORLADEDE AUKTION

Er du studerende, så er der gode chancer for at du kan få penge fra SU (Statens Uddannelsesstøtte). Har du behov for yderligere penge, så er et SU lån et af de absolut billigste lån, som du kan få. Så selvom vi her på siden henviser til de billigste forbrugslån på nettet, så vil vi alligevel anbefale dig at benytte SU og SU lån først. Er du berettiget til SU lån, så kan du få dette lån på yderst fordelagtige vilkår.

Gå her direkte til vores SU beregner

Du kan få SU, hvis du er 18 år eller derover, under uddannelse og økonomisk trængende. Det er ikke alle uddannelser, der udløser SU og tjener du for meget, kan du heller ikke få SU.

Læs mere om SU og SU lån i denne artikel, og bliv klogere på SU.

Har du ikke tid til at læse hele artiklen, så tryk i stedet på den ønskede overskrift i indholdsfortegnelsen herunder, og kom direkte til det ønskede emne.

Hvornår kan du få SU?

Generelt kan du få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år, hvis du er

 • dansk statsborger
 • under uddannelse,
 • studieaktiv og
 • økonomisk trængende.

Det vil sige, at hvis du har fødselsdag i december, kan du få SU fra januar, men har du fødselsdag i april, kan du først få SU fra 1. juli.

Hvornår udbetales SU?

Din SU er forudbetalt.

SU’en udbetales til din NEMkonto den sidste hverdag måneden før. Er du berettiget til SU fra 1. juli, så vil du få udbetalt din første SU den 30 juni, hvis det er en hverdag.

Hvornår kan man søge SU?

Du kan først søge SU når du er endelig godkendt på din uddannelse. Desuden kan du tidligst søge om SU i måneden før den måned, hvor din uddannelse starter. Starter din uddannelse f.eks. den 15. august, så kan du tidligst søge om SU den 1. juli. Er du allerede i gang med din uddannelse, men ikke har været gammel nok til at modtage SU, så gælder de samme tidspunkter. Hvis du eksempelvis fylder 18 år den 17 april, så kan du tidligst søge om SU den 1. marts.

Sidste frist

Den sidste frist for at søge SU er den sidste dag i den måned hvor du er berettiget til SU. Er du f.eks. berettiget til SU i august måned, så skal du senest ansøge om SU den 31. august. Søger du senere end dette, så kan du først få SU i måneden efter. Du går dermed glip af SU’en, hvis du ikke ansøger i tide.

Der gælder dog særlige regler for december måned, hvor det er ekstra vigtigt at søge i god tid. Sidste frist for at søge om SU i december er den 5. december. Søger du senere end dette, så kan du først få SU i januar.

Hvordan får du SU?

Endvidere gælder det, at du tidligst kan søge SU, den sidste måned i kvartalet før du kan få SU. Altså, hvis du er født i april og kan få SU fra 1.juli, kan du tidligst søge i juni. Det anbefales dog at søge så tidligt på måneden som muligt – bare for en sikkerheds skyld.

Skal du søge om SU til en hel uddannelse i udlandet kan du dog ansøge allerede tre måneder før, du kan få SU.

Du kan også søge om SU, hvis du ikke er dansk statsborger. Det kræver, at du opfylder en række kriterier som f.eks. at du kom til landet sammen med dine forældre eller er gift eller er i registreret forhold med en dansk statsborger etc.

Du ansøger om SU, ved at gå ind på SU-styrelsens hjemmeside og logge på minSU. Du skal logge på med dit Nem-ID, så har du ikke sådan et, skal du først bestille det og have det tilsendt. Det kan godt tage lidt tid, så det er en god ide at have på plads i god tid inden du kan søge om SU.

Det er dit eget ansvar, at de oplysninger er korrekte, som du angiver i forbindelse med ansøgningen. Er de ikke det, kan du straffes efter straffeloven.

Sker der ændringer i løbet af året, der har indflydelse på størrelsen af det beløb, du er berettiget til at få udbetalt, er det dit eget ansvar at at få det rettet.

Hvor længe kan du få SU?

Hvor længe du kan få SU, afhænger af, om du går på en ungdoms- eller en videregående uddannelse.

Er din ungdomsuddannelse godkendt til SU, og er du studieaktiv, kan du få SU indtil din uddannelse slutter. Du kan tilmed få SU til helt op til 5 forskellige uddannelser – og flere, hvis du har fået et uddannelsespålæg i forbindelse med at du modtager kontanthjælp. Du kan dog kun få SU til én gymnasial uddannelse. Har du færdiggjort din gymnasie uddannelse, så kan du ikke få SU til en anden gymnasial uddannelse efterfølgende. Her skal du vælge en videregående uddannelse for igen at få SU. Er du til gengæld droppet ud af gymnasiet (uden at gennemføre), så kan du godt få SU til en anden gymnasial uddannelse.

Derudover er det et krav at din uddannelse tager minimum 23 timer/uge. Tager du f.eks. enkeltfag på HF eller VUC, så er du ikke studieberettiget, når det ugentlige timetal er under 23 timer.

Du kan også få SU til videregående uddannelse. Her er der ingen aldersgrænse. Dog kan du først søge SU-lån i kvartalet efter du fylder 18 år – altså efter de samme regler, som gælder for SU til ungdomsuddannelserne. Det udbetales efter den særlige klippekortsordning, som vi kommer tilbage til senere i artiklen.

Hvor meget får du i SU?

SU udbetales efter hvor gammel du er og hvilken type uddannelse, du er i gang med. Er du under 20 år, spiller det også ind om du er hjemmeboende eller udeboende og hvor stor dine forældres samlede indkomst er – uanset om de bor sammen eller ej.

Beregn din SU

Vil du vide præcist hvor meget du kan få i SU, så kan du selv beregne det ud fra de forskellige regler i denne artikel. Det kan dog tage en del tid og være noget uoverskueligt. Derfor har vi fremstillet en SU beregner. Med SU beregneren kan du lynhurtigt finde ud af hvor du kan få månedligt i SU.

Bemærk at resultatet i SU beregneren ikke tager højde for specialtilfælde. Dvs. hvis du er berettiget til eksempelvis handicaptillæg eller hvis du tjener for meget ved siden af din uddannelse til at kunne få fuld SU, så skal du selv tage højde for dette.

Bemærk også at resultatet i beregneren ikke nødvendig er det beløb du får udbetalt. Dette skyldes at du skal betale SKAT af din SU, ligesom du skal af andre indtægter.

SU under 20 år

Søger du SU til en ungdomsuddannelse, afhænger udbetalingernes størrelse af,

 • om du bor hjemme eller ude og
 • hvor meget dine forældre tjener tilsammen.

Sidstnævnte har dog kun betydning, hvis du bor hjemme og i de tilfælde, hvor du ikke kan få SU som udeboende – oftest fordi begge eller en af dine forældre bor for tæt på din uddannelsesinstitution.

Hvornår er du hjemmeboende?

SU-styrelsen anser dig som hjemmeboende, hvis du bor hos den ene eller begge dine forældre eller hvis du har din folkeregisteradresse hos en eller begge dine forældre.

Det gælder, ligegyldig hvor gammel du er.

Hvornår kan du få SU som udeboende?

Tilsvarende anser SU-styrelsen dig som udeboende, hvis du ikke bor hos dine forældre eller folkeregisteradressen ikke stå hos begge eller en af dem.

Men du er også udeboende, hvis du bor på en kostskole – også selv om folkeregisteradressen står hos forældrene eller en af dem.

Endvidere anses du også for udeboende, hvis du læser i udlandet og ikke bor hos en af dine forældre der. Studerer du i udlandet, betyder det heller ikke noget, at du stadig har folkeregisteradressen hos en eller begge forældre herhjemme.

SU som udeboende, hvis du er 18 eller 19 år

Disse regler gælder uanset alder, men for 18-19 årige SU-modtagere gælder der særlige regler. Her skal du mindst opfylde en af nedenstående regler, for at du kan få SU efter reglerne for udeboende:

 • Der skal være 20 kilometer eller mere mellem dine forældres bopæl og dit uddannelsessted. Bor de tættere på, kan du ikke få SU som udeboende, heller ikke selv om du bor længere væk end 20 km fra uddannelsesstedet.
 • Transporttiden mellem dine forældres bopæl og dit uddannelsessted med bus og tog skal vare mere end en time og et kvarter – 75 minutter – inklusiv eventuelle ventetider mellem to forbindelser.
 • Du har ikke boet hjemme de seneste 12 måneder uden afbrydelse frem til den dato, du skal starte på den uddannelse, der giver dig ret til SU.
 • Du kan ikke bo hjemme, fordi boligen er for lille, en af forældrene er alvorligt syg eller du og dine forældre ikke kan enes.

Du skal søge dit uddannelsessted om SU som udeboende og det er alene deres afgørelse, der tæller. Så siger de nej, kan du ikke klage nogen steder.

Er din ene forælder død, gælder folkeregisteradressen for den anden.

Har du et barn, vil du automatisk få SU som udeboende. Der bortfalder alle andre regler og restriktioner. F.eks. har dine forældres samlede indkomst ikke længere indflydelse på størrelsen af din SU.

Opstår der usikkerhed om din faktiske bopæl, kan SU-styrelsen søge oplysninger om din bopæl i folkeregisteret, lige som de kan udbede sig lejekontrakt, huslejekvitteringer mv. som dokumentation for din bopæl.

Hvor meget kan jeg få i SU som hjemmeboende som 18-19 årig – satser for 2023

Som hjemmeboende 18-19 årig kan du maksimalt få 3.276 kroner om måneden før skat, hvis din uddannelse er startet før 1. juli 2014. Satsen afhænger af dine forældres indkomst. Grundsatsen er på 1.458 kr. Det er denne sats du får hvis forældre tjener mere end 768.623 kr. om året. Tjener de mindre end dette, så kan du få tillæg, hvor satsen kan stige til det maksimale på 3.276 kroner om måneden. Disse satser er for 2023. Satserne vil måske ændre sig i efterfølgende år.

Er din uddannelse startet efter den 1. juli 2014 er den maksimale sats 2.841 kroner om måneden før skat. Grundsatsen er på 1.024 kr. og stiger hvis dine forældres indkomst er lavere end 630.069 kr.

Beløbet udbetales som en grundsats og et tillæg, der afhænger af dine forældres indkomst.

Hvor meget kan jeg få i SU som hjemmeboende som 20 årig eller ældre – satser for 2023

Er du hjemmeboende, 20 år eller ældre, går på en ungdomsuddannelse, og har startet din uddannelse før den 1. juli 2014, så er SU satsen på 3.276 kr. pr. måned før skat i 2023. Dette er uafhængigt af dine forældres indkomst.

Er din uddannelse startet efter den 1. juli 2014, så gælder der samme regler som for 18-19 årige. Disse regler og satser er beskrevet i forrige afsnit.

Hvor meget kan jeg få i SU som udeboende som 18-19 årig – satser for 2023

Er du blevet godkendt til at få SU som udeboende, får du maksimalt udbetalt 6.589 kroner før skat om måneden uanset hvornår din uddannelse er påbegyndt.

Men igen er der et fradrag i tillægget således, at du får det maksimale beløb udbetalt op til dine forældres samlede indkomst uden fradrag overstiger 360.171 kroner om året. Herefter udfases tillægget indtil forældrenes samlede indkomst overstiger 629.374 kroner om året. Herefter får du kun udbetalt grundsatsen på 4.227 kroner om måneden før skat.

Bemærk igen at dette er satser for 2023. I de fremtidige år kan satserne være ændrede.

Hvor meget kan jeg få i SU som udeboende som 20 årig eller ældre – satser for 2023

Er du udeboende, 20 år eller ældre, og går på en ungdomsuddannelse, så er SU satsen på 6.589 kr. pr. måned før skat i 2023. Dette er uafhængigt af dine forældres indkomst.

Er dine forældre skilt?

Selvom dine forældre er skilt, er det stadig deres samlede indkomst uden fradrag, der bruges som beregningsgrundlag. Eventuelle nye ægtefæller eller registrerede partnere tæller ikke med.
Efter 1. juli 2015 sker der dog også ændringer i reglerne her. Hvis dine forældre er skilt, vil det fremover ikke være dine forældres samlede indtægt, men den samlede indtægt uden fradrag for den forælder og hans/hendes nye ægtefælle eller registrerede partner, som du bor hos, der har betydning for, hvor stort tillæg du modtager.

Du skal betale skat af din SU

SU-styrelsen trækker skat af din SU, inden de udbetaler den til din Nem-konto.
En gang om året kontrollerer de endvidere, om du har tjent for meget ved siden af dine studier. Har du det, vil du blive mødt med et krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt SU og eventuelt SU-lån.

Klippekortsordningen

Til videregående uddannelser får du tildelt et SU-klippekort med maksimalt 70 klip. Det vil sige, at du kan få SU i maksimalt 70 måneder. Det svarer til seks års studier eller helt nøjagtigt 5 år og 10 måneder.

Som udgangspunkt får du tildelt det samme antal klip, som din uddannelse er normeret til. Men hvis du starter på din første videregående uddannelse senest to år efter din først afsluttede adgangsgivende eksamenen, får du tildelt 12 ekstra klip.

Så starter du på universitetet lige efter gymnasiet eller senest to år efter, får du en bonus på 12 ekstra klip. Du kan bruge de ekstra klip, hvis du bliver forsinket på uddannelsen og f.eks. er nødt til at gå et semester om.

Den normerede tid plus de ekstra 12 klip kaldes for din støttetid og overstiger støttetiden de maksimale 70 klip – f.eks. hvis din uddannelse varer mere end 5 år – udvides støttetiden med de klip, der overstiger det maksimale antal klip.

Får du merit for en tidligere uddannelse, trækkes det antal måneder fra i støttetiden, som din studietid bliver kortere. Så får du godskrevet et halvt år i merit, trækkes der 6 måneder fra din støttetid.

På samme måde skal du være opmærksom på, at hvis du har tjent for meget og derfor skal betale SU tilbage, får du ikke godskrevet de udbetalte klip. De er brugt og du får dem ikke igen.

Du skal også være opmærksom på, at du bliver trukket i støttetiden, hvis du får

 • Uddannelsesgodtgørelse
 • Uddannelsesydelse fra a-kassen
 • Revalidering eller fast revalideringsydelse
 • Orlovsydelse
 • Aktiveringsydelse.

Får du en af ovenstående ydelser, kan du ikke få SU i de måneder, du modtager ydelserne i – og de pågældende måneder bliver også trukket fra dit SU-klippekort.

Hvor meget kan jeg få i SU som hjemmeboende på en videregående uddannelse – satser for 2023

Er du hjemmeboende og går på en videregående uddannelse, afhænger det ligesom for ungdomsuddannelserne af, hvornår du er påbegyndt din uddannelse.

Er du startet før 1. juli 2014 får du 3.276 kroner udbetalt før skat. Dette er uafhængigt af dine forældres indkomst.

Er du startet efter 1. juli 2014 så er størrelsen af din SU som hjemmeboende afhængig af dine forældres samlede indkomst uden fradrag. Her bliver beløbet opdelt på samme måde som for ungdomsuddannelserne med et grundbeløb på 1.024 kroner.

Tjener dine forældre mindre end 372.312 kroner tilsammen om året uden fradrag, får du udbetalt maksimumbeløbet på 2.841 kroner. Tjener de mere, reduceres tillægget indtil det falder helt væk, når dine forældres samlede indkomst overstiger 630.069 kroner. Herefter får du kun udbetalt 1.024 kroner om måneden før skat i SU. Dette er satser for 2023.

Hvor meget kan jeg få i SU som udeboende på videregående uddannelse – satser for 2023

Som udeboende på videregående uddannelse, får du altid 6.589 kroner udbetalt før skat hver måned. Dette er uafhængigt af dine forældres indkomst.

Hvor meget må man tjene ved siden af SU?

For at kunne modtage SU, skal du være økonomisk trængende. Det vil sige, at der er en grænse for, hvor meget du kan tillade dig at tjene ved siden af studierne, før du bliver trukket i eller helt mister rettet til SU.

Det er vigtigt, at du holder øje med hvor meget du har tjent gennem året og løbende få justeret på dine SU-udbetalinger. SU-styrelsen tjekker nemlig hvor meget du har fået udbetalt i løn ved siden af din SU end gang om året.

Har du tjent for meget ved siden af, bliver du bedt om at betale den SU, du uretmæssigt har fået udbetalt. Det er et surt krav, at stå med. Så hellere få justeret undervejs.

Hvor meget du kan tjene ved siden af din SU, afhænger af dit fribeløb. Fribeløbets størrelse afhænger igen af, om du får SU den pågældende måned (laveste fribeløb), har fravalgt SU (mellemste fribeløb) eller ikke er under uddannelse den måned (højeste fribeløb).

Dit fribeløb afhænger altså af, hvor mange måneders SU eller slutlån, du har modtaget i løbet af et år. Du kan altså godt tjene mere end fribeløbet en enkelt måned eller to, så længe din indtægt ved siden af SU eller slutlån samlet set holder sig inden for dit årlige fribeløb.

Bemærk: Fribeløbet er angivet før skat, men efter der er trukket arbejdsmarkedsbidrag.

Hvor længe gælder indtægtsreglerne

Så længe du er indskrevet på en uddannelse, gælder reglerne om fribeløb. Det er altså ikke nok, at tage orlov, hvis du får tilbudt et godt job, der vil bringe din årsindtægt over dit årlige fribeløb. Du skal melde dig helt ud fra uddannelsesstedet.

Har du afsluttet din uddannelse, skal du være opmærksom på, at du kan blive bedt om at tilbagebetale SU, hvis du ikke lever op til nogle særlige regler om periodisering. De går kort fortalt ud på, at du skal have været udmeldt fra din uddannelse i sammenhængende 4 måneder eller ikke været indskrevet på uddannelsen i januar eller december det år.

SU under barsel

Får du barn i forbindelse med din ungdomsuddannelse, kan mødre få 12 måneders ekstra SU og SU-lån, mens fædre kun kan få 6. Du kan tidligst søge om ekstra SU tre måneder før termin.

Som mor kan du tidligst få de ekstra måneder udbetalt 2 måneder før og op til 12 måneder efter – men altså maksimalt kun 12 måneder tilsammen. Du kan også vælge at få de ekstra SU-rater udbetalt som dobbelt rater i seks måneder eller kombinere det, så du får dobbeltrater i nogle og enkeltrater i andre.

Som far kan du få udbetalt den ekstra SU inden for de første seks måneder efter barnet er født – enten som 6 enkeltrater eller tre dobbeltrater eller en kombination heraf.
Du kan ikke få den ekstra SU udbetalt, hvis du får almindelig SU, holder orlov, er i lønnet praktisk eller får anden offentlig støtte.

SU Handicaptillæg

Har du et varigt psykisk eller fysisk handicap, der gør det umuligt at finde et almindeligt studiejob, kan du søge om at få et såkaldt handicaptillæg. Det kræver, at du læser på en videregående uddannelse og ellers opfylder betingelserne for at få SU eller slutlån.

For at søge om handicaptillæg, skal du vedlægge lægelig dokumentation på dit handicap sammen med din ansøgning om SU. Handicaptillægget er på maksimalt 8.394 kroner pr. måned før skat. Det er SU-styrelsen der afgør om du kan få handicaptillæg ud fra en individuel vurdering af din sag.

Kan jeg få SU i udlandet

Skal du have et studieophold i udlandet i forbindelse med din danske uddannelse, kan du få SU under udlandsopholdet – eller udlandsstipendium, som det hedder – ligesom du kan søge om et særligt udlandsstudielån.

Tager du en hel uddannelse i udlandet – eventuelt som en overbygning på en dansk uddannelse – har du også mulighed for at søge SU, udlandsstipendium eller udlandsstudielån.

Du ansøger om SU til udlandet på samme måde, som du søger om normal SU, nemlig ved at logge på minSU.

Kan jeg få SU som udlænding

Selvom SU er Statens Uddannelsesstøtte, så er det alligevel muligt for udlændinge at søge om dansk SU. Du kan søge om ligestilling med danske statsborgere og dermed blive godkendt til SU.

Der findes to sæt regler, som du kan benytte til at blive ligestillet med danske statsborgere. Det ene sæt regler er de danske regler, mens det andet sæt regler er efter EU-retten.

 • De danske regler handler grundlæggende om dit tilhørsforhold til Danmark. Dette kan f.eks. være at du gift med en dansker, har boet i Danmark igennem længere tid, eller at du bor i Danmark som flygtning.
 • Ligestilling efter EU-retten handler ikke om tilhørsforhold til Danmark, men om at alle EU-borgere skal have samme rettigheder. Foruden EU-landene tæller det også Schweiz samt EØS-landene, hvilket er Island, Liechtenstein og Norge.

Du kan her læse mere om hvordan du som udenlandsk statsborger kan søge om dansk SU.

SU lån

Får du SU, kan du også søge om SU-lån. Det er SU, du skal betale tilbage efter din uddannelse er afsluttet.

Du kan læse meget mere om SU lån videre i denne artikel, eller i denne guide til SU lån.

Du kan kun få SU-lån udbetalt i de måneder, du får SU. Så holder du orlov eller har du valgt SU fra i en måned, kan du heller ikke få SU-lån.

Til gengæld kan du selv bestemme, hvilke måneder du får udbetalt SU-lån i og hvor meget du vil have udbetalt. Der er dog en maksimumsgrænse og du kan selvfølgelig ikke få udbetalt mere på årsplan, end du er blevet tildelt.

Du søger om SU-lån ved at logge på minSU. Når du har fået tildelt lånet, vil du få besked i din e-boks.

Derefter skal du igen ind på minSU og godkende den låneplan, du bliver tilbudt. Du får først udbetalt lånet, når du har godkendt planen og betingelserne for lånet.

Du bliver automatisk tilbudt et ny SU-lån hvert år, du går på studiet og lever op til reglerne for at få SU. Vil du ikke gøre brug af SU-lån det efterfølgende år, lader du bare være med at godkende låneplanen for det nye år.

SU låneplan

I låneplanen står der, hvor mange penge du har bedt om at få udbetalt og hvor stort et lån, du så er blevet tildelt.

Det fremgår også, hvor mange penge du maksimalt kan få udbetalt hver måned og hvor meget, du allerede har fået udbetalt i år.

Venter du med at godkende din låneplan til senere på studieåret, kan du få udbetalt alle de lånebeløb, som du havde fået tildelt i de måneder, der er gået siden du blev tildelt SU-lånet i indeværende studieår.

Da du selv bestemmer, hvor mange penge du vil have udbetalt af lånet – op til maksimumbeløbet – skylder du aldrig mere, end det beløb du har fået udbetalt, samt de renter der er påløbet siden udbetalingen.

Hvor meget kan jeg få i SU lån? – satser for 2023

Du kan maksimalt få udbetalt 3.371 kroner i SU lån hver måned. Er du forsørger, kan du få supplerende lån på 1.686 kroner om måneden, så du maksimalt kan få udbetalt 5.057 kroner pr. måned.

Du bestemmer som sagt selv, hvor meget SU lån, du får udbetalt hver måned og da pengene jo skal betales tilbage med renter, er det dumt at få mere udbetalt, end du har brug for. Ønsker du at rette i din udbetaling i låneplanen for den kommende måned, skal det være gjort inden d. 15. i måneden før.

Alle satser er for 2023.

Slutlån – satser for 2023

Har du ikke mere SU tilbage og har mindre end et år tilbage på uddannelsen, kan du tage et slutlån. Her kan du maksimalt få udbetalt 8.697 kroner pr. måned.

Du kan maksimalt få slutlån i 12 måneder, med mindre du ikke har fået tildelt de særlige 12 måneders bonus-klip for at have startet din uddannelse indenfor 2 år efter afslutningen af den adgangsgivende uddannelse. Har du kun fået SU klip til den normerede studietid, kan du søge om slutlån i op til 24 måneder.

Slutlånet udbetales efter en låneplan på samme måde som et almindeligt SU lån.

Hvor mange renter løber der på et SU lån?

For SU lån der er udbetalt efter 1991, skal du maksimalt betale en rente, der er fastlagt ud fra diskontoen – dog højst en procent over diskontoen.

Diskontoen er den rente Nationalbanken har sat som indikator for renteniveauet. Landets pengeinstitutter – og også staten selv – justerer løbende deres rentesatser efter diskontoen.

Er diskontoen høj, kan regeringen vælge at renten skal være under diskontoen. Hvorvidt renten bliver over eller under, fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelsen af finansloven.

Et slutlån forrentes efter de samme regler som et SU lån.

Hvornår skal jeg begynde at betale mit SU lån tilbage?

Du skal begynde tilbagebetalingen af dit SU lån senest 1. januar året efter udgangen af det år, hvor du færdiggjorde din uddannelse. Så slutter din uddannelse i juni 2023, skal du starte tilbagebetalingen senest 1. januar 2024.

Slutlån tilbagebetales efter de samme regler som SU lån.

Få SU’en til at række længere

Selvom vi i Danmark kan få SU og dermed har langt bedre forhold end i mange andre lande, så er det alligevel ingen hemmelighed at økonomien som studerende kan være noget stram. Derfor er det vigtigt at have styr på sin økonomi. En god måde til dette er ved at lave et budget.

Omvendt har man ofte travlt som studerende, og derfor mener du måske ikke at du har tiden til at lave et budget fra bunden.

Heldigvis har vi dog lavet arbejdet for dig. Vi har udarbejdet et budgetskema for studerende til dig. Download budgetskemaet og indsæt dine egne tal for de forskellige poster. Dette er en nem måde at lave et personligt budget, uden at skulle starte fra bunden.

Bemærk: Du må frit afbenytte budgetskemaet, men budgetskemaet må ikke videredeles uden kildeangivelse.

Læs her mere om at lave budget som studerende

Bliv desuden inspireret til billig mad på SU i vores artikel om at spare på kostbudgettet.

Snyd med SU politianmeldes

Du må ikke snyde med dine oplysninger eller ”glemme” at oplyse om indtægter eller andre forhold, der kan have indflydelse på din ret til SU, SU lån eller slutlån og størrelsen af disse.

Gør du det, vil du som minimum blive bedt om at tilbagebetale det beløb, du har fået udbetalt uretmæssigt. I grelle tilfælde bliver du meldt til Politiet.

Hvem kan jeg snakke med om SU?

Du kan finde flere oplysninger om SU og SU-styrelsen på www.su.dk.

Vejledning i ansøgning om SU og sagsbehandlingen af de enkelte SU-ansøgninger foregår der, hvor du tager din uddannelse. De enkelte uddannelsessteder har et særligt SU-kontor eller en SU-medarbejder, du kan spørge til råds om SU og indlevere dokumentation til.

Det er også her du kan få oplyst, hvor langt du er med din ansøgning.

Se mere information relateret til dette emne her:

Du er nu færdig med at læse emneartiklen cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *