Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 91 kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse

[Top] 91 kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse

Du ser emneartiklen [Top] 91 kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Guide til Kørselsfradrag (Befordringsfradrag) – Sådan udfylder du på Skat.dk
Guide til Kørselsfradrag (Befordringsfradrag) – Sådan udfylder du på Skat.dk

Har du mere end 12 kilometer til dit arbejde, så kan du få kørselsfradrag.

Beregn her dit kørselsfradrag for 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 og 2016.

Hvilket transportmiddel du anvender og hvad det koster at bruge, spiller ingen rolle, så længe du selv betaler udgiften til det. Betaler arbejdsgiveren din transport eller transportmiddel, kan du ikke få kørselsfradrag, ligesom du ikke kan få kørselsfradrag mellem hjem og uddannelsessted.

Bemærk at kørselsfradrag ofte kaldes for befordringsfradrag. Kørselsfradrag og befordringsfradrag er altså nøjagtigt det samme.

Transport koster noget, uanset om du kører i din egen bil, cykler eller tager offentlige transportmidler. Har du over 12 kilometer til dit arbejde, bliver transportudgifterne så store, at du kan trække dem fra i skat. Det kaldes for dit kørselsfradrag og beregnes efter en sats, der er afhængig af, hvor langt du har til arbejde og hvor i landet du bor. Satsen opdateres hvert år baseret på, hvor meget transportudgifterne er steget eller faldet siden sidste års regulering.

Ønsker du ikke at læse om reglerne for kørselsfradrag, men udelukkende at beregne dit kørselsfradrag, så kom direkte til vore beregnere her:

Beregn dit kørselsfradrag for 2023

Beregn dit kørselsfradrag for 2022

Beregn dit kørselsfradrag for 2021

Beregn dit kørselsfradrag for 2020

Beregn dit kørselsfradrag for 2019

Beregn dit kørselsfradrag for 2018

Beregn dit kørselsfradrag for 2017

Beregn dit kørselsfradrag for 2016

Hvor meget kan jeg få i kørselsfradrag?

Dit kørselsfradrag beregnes på baggrund af, hvor langt du har til arbejde, hvorfra i landet du kommer og hvorvidt du skal over en af de faste broforbindelser over Storebælt eller Øresund.

Kører du under 24 kilometer til arbejde hver dag, får du ikke noget kørselsfradrag.

Har du fra 25 til 120 kilometer kan du trække 2,19 kroner fra pr. kilometer i 2023.

Har du over 120 kilometer til arbejde, kan du i 2023 trække 1,10 krone fra pr. kilometer, der overstiger de 120 kilometer.

Bemærk: At du altid angiver kørselsfradrag for den periode der allerede er gået. Når du i 2023 angiver kørselsfradrag, så er det på 2022 selvangivelsen, og derfor skal du bruge satserne for 2022. Når du skal planlægge dine udgifter fremadrettet, så bør du i stedet bruge tallene for 2023. Tallene for 2023 finder du i afsnittet lige nedenunder afsnittet om 2022.

Bemærk: At et fradrag er et beløb man kan tjene uden at betale skat. Fradragets størrelse er altså ikke de penge du får i hånden. Angiver du f.eks. et fradrag på 10.000 kr. på din årsopgørelse, så får du ikke 10.000 kr. tilbage i skat. I stedet får du det beløb retur, som du allerede har betalt i skat af 10.000 kroners løn. Er din skattesats i dette eksempel på 50%, så vil du få 5.000 kr. tilbage i skat.

Sådan beregner du dit kørselsfradrag

Det klart nemmeste for at beregne dit kørselsfradrag er at benytte vores beregnere. I toppen af denne side finder du alle beregnerne siden 2016. Herunder finder de 2 nyeste for henholdsvis 2022 og 2023.

Find her vores beregner til at beregne dit kørselsfradrag for 2022.

Find her vores beregner til at beregne dit kørselsfradrag for 2023.

Bemærk at din årsopgørelse normalt bliver offentliggjort i marts måned. Når du har modtaget din årsopgørelse, så bør du logge ind hos SKAT og tjekke om dit kørselsfradrag er angivet korrekt. Har du ændringer, så kan du foretage dem med det samme.

Bor du i en udkantskommune, får du højere kørselsfradrag

Bor du i en af landets udkantskommuner og har mere end 60 kilometer fra hjem til arbejde, får du fuldt kørselsfradrag for alle de antal kilometre, du kører ud over de første 24 kilometer om dagen.

SKAT opdaterer løbende hvilke kommuner, der anses for at være udkantskommuner og i 2015 er Jammerbugt, Odsherred, Skive, Slagelse, Struer, Sønderborg, Thisted, Vordingborg og Aabenraa føjet til det officielle Udkantsdanmark. Nedenstående liste over udkantskommuner er forlænget til og med 2023. Den samlede liste over udkantskommuner ser nu således ud:

Kører du over Storebælt eller Øresund, får du også højere kørselsfradrag

Kører du på tværs af landsdelene eller arbejder du i Sverige og bor i Danmark, får du et ekstra kørselsfradrag for hver passage af Storebælts- og Øresundsbroen.

På Storebælt kan du trække 110 kroner fra hver vej. Dette er hvis du kører i bil. Kører du i tog, så kan du trække 15 kroner fra hver vej.

Over Øresund kan du trække 50 kroner fra ved hver passage i bil, og du kan trække 8 kroner fra, hver gang du kører over broen i tog.

Har du en Brobizz Pendleraftale, så koster det dig pt. 2.560 kr. månedligt (op til 50 ture). For at opveje denne pris i fradrag, så skal du passere broen 23,27 gange pr. måned. Det betyder at hvis du har 12 arbejdsdage eller mere om måneden, hvor du passerer storebælt 2 gange, så får du mere i fradrag end bropassagen koster dig.

Du får kun kørselsfradrag for de dage, du har været på arbejde

Du kan kun få kørselsfradrag for de dage, du rent faktisk har været på arbejde. Du kan ikke tælle fri-, ferie- eller hjemmearbejdsdage med. Det er derfor vigtigt, at du holder styr på, hvornår du er på arbejde og hvornår, du ikke er.

Det er den reelle køreafstand, der tæller

Beregner du dit kørselsfradrag med den særlige beregner på Skats hjemmeside, tager den som standard udgangspunkt i den korteste rute, men i praksis er det din reelle køreafstand, der tæller. Det betyder, at det er de faktiske antal kilometre, du kører hver dag, der tæller – det behøver ikke være den korteste, såfremt det er mere logisk og hurtigere at køre en længere vej.

Men hvis du henter kollegaer eller skal aflevere børn på vej til og fra arbejde, kan du ikke tælle de ekstra kilometer med. Det er kun den faktiske køreafstand til og fra dit arbejde, der tæller med i dit kørselsfradrag.

Flere ture til arbejdspladsen på samme dag

Har du behov for at køre til din arbejdsplads mere end én gang pr. dag, så kan du få befordringsfradrag for alle turene. Dette forudsætter dog, at der er en reel grund til at tage turen flere gange. Eksempelvis kan du ikke få ekstra befordringsfradrag for at køre hjem i middagspausen. Men skal du på arbejde 2 gange på samme dag med flere timer imellem, så giver det mening at køre flere gange.

Bemærk her at bundfradraget på 24 km kun skal fratrækkes én gang. Du skal altså ikke fratrække bundfradraget pr. tur. I stedet skal du beregne den samlede distance for alle ture på samme dag, og derefter fratrække bundfradraget.

Du kan kun få kørselsfradrag fra din folkeregisteradresse

Du kan kun få kørselsfradrag for kørsel mellem din folkeregisteradresse og dit arbejdssted. Bor du i sommerhus noget af året, kan du ikke få kørselsfradrag for kørsel mellem det og arbejdspladsen, uanset om sommerhuset ligger længere væk eller tættere på.

Sådan indberetter du dit kørselsfradrag

Du indberetter dit kørselsfradrag via din selvangivelse på Skats hjemmeside. Oftest vil feltet godt nok være udfyldt på forhånd på selvangivelsen, men dette beløb er ikke korrigeret for eventuelle fridage og din faktiske køreafstand.

Som standard anvender Skat som sagt den korteste afstand og 216 arbejdsdage som beregningsgrundlag. De 216 dage svarer til et års arbejdsdage, hvis du har 6 ugers ferie og 6-8 fri- eller sygedage i løbet af året. Kører du længere på arbejde hver dag, har du kun 5 ugers ferie eller har du haft flere eller færre fri- eller sygedage, skal du selv beregne og angive beløbet.

Det kan du udregne med vores kørselsfradragsberegnere:

Beregn dit kørselsfradrag for 2023

Beregn dit kørselsfradrag for 2022

Beregn dit kørselsfradrag for 2021

Beregn dit kørselsfradrag for 2020

Beregn dit kørselsfradrag for 2019

Beregn dit kørselsfradrag for 2018

Beregn dit kørselsfradrag for 2017

Beregn dit kørselsfradrag for 2016

Det beløb beregneren kommer frem til, kan du efterfølgende indsætte online i rubrik 51 i selvangivelsen.

Har du glemt at indberette kørselsfradraget

Har du glemt at indberette kørselsfradrag for et år, kan du efter-indberette det i op til fem år efter det år, hvor du har været berettiget til det. Du skal indberette justeringerne i kørselsfradraget senest 1. maj i det år, der er det femte år efter året, hvor du var berettiget til kørselsfradraget. Det vil sige, at du efter 1. maj 2023 ikke længere kan indberette kørselsfradrag fra 2018.

Ekstra kørselsfradrag for lave indkomster

Har du tjent mindre end 303.000 i 2023, så kan du få et ekstra fradrag for din kørsel. Det ekstra fradrag beregnes automatisk af Skat ud fra indberetningen af dit normale kørselsfradrag. Det ekstra fradrag udbetales dog maksimalt for de første 15.400 kroner, du har i kørselsfradrag. Er du i denne indkomstgruppe, så burde dit fradrag være forhøjet med 64%.

Tjener du mere end 303.000 kr., men mindre end 353.000 kr. i 2023, så kan du fortsat få det ekstra tillæg, men du får ikke længere fuldt tillæg. Fradraget nedsættes gradvist, når du tjener mere end 303.000 kr.

Så snart du har indberettet dit normale kørselsfradrag på selvangivelsen, dukker det ekstra fradrag op.

Du kan her læse mere om det forhøjede befordringsfradrag for personer med lav indkomst.

Kørselsfradrag for studerende

Du kan få kørselsfradrag for alle former for lønnet arbejde. Derfor kan du også få kørselsfradrag for dit studiejob eller et job, hvor du får løntilskud.

Men du kan ikke få kørselsfradrag for at køre til et ulønnet praktikophold eller for at køre frem og tilbage mellem hjem og uddannelse. Heller ikke selv om du får SU. SU tæller nemlig ikke som løn.

Dog er der noget der hedder kilometerpenge for studerende. Kilometerpenge er en økonomisk godtgørelse til visse studerende. Det gives ikke til alle studerende, men kun under særlige vilkår, f.eks. hvis offentlig transport ikke er muligt eller at du har særlig lang rejsetid til dit studie.

Læs mere om kilometerpenge her

Kan jeg få kørselsfradrag, når jeg har firmabil

Stiller din arbejdsgiver en bil til rådighed for dig, som du har lov til at køre i mellem hjem og arbejdsplads, kan du ikke få kørselsfradrag. Du skal nemlig selv afholde udgifterne til dit transportmiddel, for at være berettiget til kørselsfradrag. Betaler arbejdsgiveren din bil og udgifterne til driften, kan du ikke få noget kørselsfradrag.

Derfor er en firmabil oftest en langt dyrere ordning, end folk tænker over i første omgang. For ikke nok med at du bliver beskattet af fri bil – du mister også dit kørselsfradrag!

Bemærk at dette også gælder, hvis du i en periode ikke benytter bilen. Benytter du f.eks. din motorcykel eller andet transportmiddel når der godt vejr, så beretter det dig ikke til kørselsfradrag.

Så længe du har adgang til fri bil, så kan du ikke få kørselsfradrag.

Kan jeg få kørselsfradrag, selvom jeg kører sammen med andre?

Til gengæld kan du godt få kørselsfradrag, selv om du kører sammen med andre. Selv om du kører gratis med, er du stadig berettiget til kørselsfradrag. På samme måde, kan du også få kørselsfradrag, hvis andre betaler for at køre med dig.

Andre transportformer

Indgår der færger eller fly i din normale transportvej, kan du få særligt fradrag for udgifterne til billetter til disse. Du får også kørselsfradrag for færgeudgifterne til dit transportmiddel, dersom det medtages på færgen.

Det kræver dog, at du gemmer behørig dokumentation for dine udgifter i form af kvitteringer for køb af billetterne. SKAT kan nemlig godt finde på at bede om at se dem.

Indgår fly eller færge som en naturlig del af rejsen, lægges den fulde pris til billetten oveni kørselsfradraget for den del af rejsen, der foregår på landjorden.

Hvis den del af kørslen, der foregår på landjorden, samlet set er under 24 kilometer om dagen, skal differencen mellem de 24 kilometer og det antal kilometer, der køres på landjorden trækkes fra udgiften til billetten.

Hvis du kun har udgifter til f.eks. fly eller færge, kan du trække den fulde udgift til billetten fra minus bundfradraget for de første 24 kilometer, som du ikke kan få kørselsfradrag for.

Kørsel mellem flere arbejdssteder

Arbejder du flere steder på et år, skal du indberette det antal dage og den distance, du har kørt mellem hver enkelt arbejdsplads og dit hjem i løbet af året.

Kører du mellem flere arbejdspladser i løbet af samme dag, kan du få kørselsfradrag, hvis du samlet set kører mere end 24 kilometer hver dag – også selvom du kører frem og tilbage mellem den samme arbejdsplads flere gange i løbet af dagen.

En anden mulighed er at få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse fra arbejdsgiveren i stedet.

Kørselsfradrag vs. kørselsgodtgørelse

Ligesom du kan få kørselsfradrag for din transport fra hjem til arbejde, kan din arbejdsgiver udbetale dig skattefri kørselsgodtgørelse, hvis du anvender dit eget transportmiddel til kørsel i forbindelse med dit arbejde.

Bemærk at kørselsgodtgørelse ofte kaldes for befordringsgodtgørelse. Kørselsgodtgørelse og befordringsgodtgørelse er altså nøjagtigt det samme. Bemærk desuden at kørselsgodtgørelse/befordringsgodtgørelse ofte også kaldes for kilometerpenge.

Kørselsgodtgørelse kan udbetales for

  • befordring mellem arbejdspladser
  • befordring inden for samme arbejdsplads
  • befordring i op til 60 dage mellem egen bopæl og en ny arbejdsplads.

Sidstnævnte regel er primært tiltænkt f.eks. for bygningsarbejdere, der kan have flere forskellige arbejdspladser inden for samme firma. De første 60 dage på hver ny plads, er medarbejderen berettiget til at få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse. Efter de 60 dage anses arbejdspladsen for at være fast og medarbejdere kan derfor kun benytte sit almindelige kørselsfradrag via skatten.

Flytter en virksomhed, kan den dog vælge at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til sine ansatte for kørsel mellem deres normale bopæl og virksomhedens nye adresse i de første 60 arbejdsdage efter flytningen. Denne regel ses dog kun meget sjældent anvendt.

Der kan også udbetales befordringsgodtgørelse for kørsel i udlandet efter de samme regler, som gælder for kørsel herhjemme. Derimod kan motorvejs- eller broafgifter ikke dækkes ved hjælp af befordringsgodtgørelse. Disse udgifter skal arbejdsgiveren betale enten i form af udlæg eller ved at stille et særligt bro- eller andet betalingskort til rådighed for den kørende medarbejder.

Hvis du anvender dit eget transportmiddel som kørende sælger eller kører til møder ude i byen, kan du også få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse af din arbejdsgiver.

Ligesom kørselsfradraget afregnes kørselsgodtgørelsen efter en fast sats, der justeres løbende i forhold til udviklingen i transportudgifterne.

Kørselsgodtgørelse 2015: I 2015 udbetales der kr. 3,70 pr. kilometer, hvis du kører under 20.000 kilometer årligt og kr. 2,05 pr. kilometer, for det antal kilometer, du kører over 20.000 kilometer om året.

Kørselsgodtgørelse 2016: I 2016 udbetales der kr. 3,63 pr. kilometer, hvis du kører under 20.000 kilometer årligt og kr. 1,99 pr. kilometer, for det antal kilometer, du kører over 20.000 kilometer om året.

Kørselsgodtgørelse 2017: I 2017 udbetales der kr. 3,53 pr. kilometer, hvis du kører under 20.000 kilometer årligt og kr. 1,93 pr. kilometer, for det antal kilometer, du kører over 20.000 kilometer om året.

Kørselsgodtgørelse 2018: I 2018 udbetales der kr. 3,54 pr. kilometer, hvis du kører under 20.000 kilometer årligt og kr. 1,94 pr. kilometer, for det antal kilometer, du kører over 20.000 kilometer om året.

Kørselsgodtgørelse 2019: I 2019 udbetales der kr. 3,56 pr. kilometer, hvis du kører under 20.000 kilometer årligt og kr. 1,98 pr. kilometer, for det antal kilometer, du kører over 20.000 kilometer om året.

Kørselsgodtgørelse 2020: I 2020 udbetales der kr. 3,52 pr. kilometer, hvis du kører under 20.000 kilometer årligt og kr. 1,96 pr. kilometer, for det antal kilometer, du kører over 20.000 kilometer om året.

Kørselsgodtgørelse 2021: I 2021 udbetales der kr. 3,44 pr. kilometer, hvis du kører under 20.000 kilometer årligt og kr. 1,90 pr. kilometer, for det antal kilometer, du kører over 20.000 kilometer om året.

Kørselsgodtgørelse 2022: I 2022 udbetales der kr. 3,51 pr. kilometer, hvis du kører under 20.000 kilometer årligt og kr. 1,98 pr. kilometer, for det antal kilometer, du kører over 20.000 kilometer om året.

Kørselsgodtgørelse 2022 fra 1/5-22: Den 26/4-22 blev det besluttet at hæve satsen for kørselsgodtgørelse. Fra den 1/5-22 kan derfor udbetales kr. 3,70 pr. kilometer, hvis du kører under 20.000 kilometer årligt.

Kørselsgodtgørelse 2023: I 2023 udbetales der kr. 3,73 pr. kilometer, hvis du kører under 20.000 kilometer årligt og kr. 2,19 pr. kilometer, for det antal kilometer, du kører over 20.000 kilometer om året.

Eget transportmiddel skal forstås meget bredt. De angivne satser udbetales nemlig både for egen bil eller motorcykel, samt for delebiler og leasede biler som medarbejderen selv afholder udgifterne til. Kører du på din egen cykel, knallert eller Knallert 45 (EU-knallert), kan du også får kørselsgodtgørelse. Her er satsen dog reduceret til kr. 0,61 pr. kilometer i 2023.

Omvendt betyder eget transportmiddel også, at du ikke kan få udbetalt kørselsgodtgørelse, hvis du bruger offentlige transportmidler til arbejdskørsel.

Se mere information relateret til dette emne her: https://cindytips.com/km-takst-egen-bil-zr9tskq4

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 91 kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse leveret af cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *