Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 85 Studsgade 12, 8000 Aarhus C – Se vigtig info

[Top] 85 Studsgade 12, 8000 Aarhus C – Se vigtig info

Du ser emneartiklen [Top] 85 Studsgade 12, 8000 Aarhus C – Se vigtig info, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Atmospheres of Aarhus – 4K
Atmospheres of Aarhus – 4K

DinGeo har samlet informationer på Studsgade 12 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Aarhus Kommune og tilhører skoledistriktet Samsøgades Skole. De nærmeste naboer er typisk voksne enlige midt i byen. Den årlige risiko for indbrud er 2.11 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Luftfoto af Studsgade 12, 8000 Aarhus C. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos

Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata – læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Studsgade 12, 8000 Aarhus C at være medium.

Studsgade 12, 8000 Aarhus C ligger i den gamle Århus kommune, der er klassificeret som Radonklasse 3. Det betyder at 3-10% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor høj.

Det geologiske underlag på Studsgade 12, 8000 Aarhus C er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen…
Læs mere om Radon her »

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Studsgade 12, 8000 Aarhus C har forhøjet risiko for radonforurening. Vil du sikre dig at radonniveauet er indenfor Sundhedsstyrelsens’ grænseværdier bør du få foretaget en radonmåling.

Det behøves ikke være et uoverskuelig projekt at få sikret huset mod radioaktiv radongas. Få et uforpligtende tilbud på radonsikring af Studsgade 12, 8000 Aarhus C her.

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Studsgade 12, 8000 Aarhus C.

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

Selvom der ikke er registreret jordforurening på ejendommens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 51 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 25 egentlige jordforureninger (type V2), mens 26 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Lokalitet Afstand (meter) Nuancering Stoffer Mere info
Borggade 6 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-01760

32 ?
Graven 8 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-00437

57 ?
Mejlgade 47 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-02903

122 ?
Mejlgade 46 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-00414

152 ✓ F0
Guldsmedgade 27, 8000 Århus C

lok. nr. 751-10339

160 ✓ F0
Guldsmedgade 31 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-02275

161 ?
NØRREPORT 21-95 ulige nr. og NØRREGADE 1-15 ulige, 8000 Århus C

lok. nr. 751-00463

162 ?
MEJLGADE 48, 48B, 48C, 8000 Århus C

lok. nr. 751-02904

177 ?
Kystvejen 37 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-02743

253 ?
Kystpromenaden 6 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-00286

264 ?
NØRREPORT 16, 18, 20, 8000 Århus C

lok. nr. 751-00242

265 ?
Skt. Clemens Stræde 7, 8000 Århus C

lok. nr. 751-00447

304 ?
Mejlgade 76 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-02914

316 ?
Dalargade 1, 8000 Århus C

lok. nr. 751-00549

389 ?
Dagmar Petersens Gade 950, 8000 Århus C

lok. nr. 751-05780

398 ?
KALØGADE 4, 8000 Århus C

lok. nr. 751-00615

400 ✓ F0
Nørre Alle 64 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-00474

401 ✓ F0
lok. nr. 751-00123 424 ?
Knudrisgade 7A, 8000 Århus C

lok. nr. 751-00244

426 ?
Nørrebrogade 20E, 8000 Århus C

lok. nr. 751-03108

451 ✓ F0
Sjællandsgade 82A, 8000 Århus C

lok. nr. 751-01230

477 ✓ F0
Åboulevarden 21 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-06155

487 ?
Bødker Balles Gård 19, 8000 Århus C

lok. nr. 751-00438

496 ?
Kirkegårdsvej 2A, 8000 Århus C

lok. nr. 751-03110

499 ?
Kirkegårdsvej 4 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-00577

499 ✓ F0

Tabellen viser de 25 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Studsgade 12, 8000 Aarhus C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Studsgade 12 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. ✓ F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Lokalitetsnummer Afstand (meter) Mere info
Mejlgade 39A, 8000 Århus C

lok. nr. 751-07122

64
Rosensgade 22 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-00342

141
lok. nr. 751-03319 142
MEJLGADE 42-44, 8000 Århus C

lok. nr. 751-01231

147
ROSENSGADE 18C, 8000 Århus C

lok. nr. 751-00590

169
Klostergade 32 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-02694

196
NØRREPORT 16, 18, 20, 8000 Århus C

lok. nr. 751-00242

232
Domkirkepladsen 5, 8000 Århus C

lok. nr. 751-06305

234
Dagmar Petersens Gade 950, 8000 Århus C

lok. nr. 751-05780

237
Domkirkepladsen 2, 8000 Århus C

lok. nr. 751-10378

251
KALØGADE 1-7, 8000 Århus C

lok. nr. 751-00854

295
Nordhavnsgade 16, 8000 Århus C

lok. nr. 751-05099

300
Sverigesgade 1-3, 8000 Århus C

lok. nr. 751-02373

312
Frue Kirkeplads 3, 8000 Århus C

lok. nr. 751-10377

330
Klostergade 60 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-01080

334
Knudrisgade 5 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-00322

350
NØRREBROGADE 6 og 8, 8000 Århus C

lok. nr. 751-05308

354
Nørrebrogade 16 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-03107

408
Nordhavnsgade 5 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-01408

408
Dalargade 1 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-07296

409
SKOLEGADE 19, 19A-B, Havnegade 8, 8000 Århus C

lok. nr. 751-03475

412
KLOSTERGADE 74-76, 8000 Århus C

lok. nr. 751-00855

431
Grønnegade 50 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-00239

451
Ny Munkegade 15 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-05290

456
Åboulevarden 21 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-06155

476
Grønnegade 47 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-00866

487

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Studsgade 12, 8000 Aarhus C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Studsgade 12 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 26 februar, 2023. – opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Studsgade 12, 8000 Aarhus C bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Midtjylland

Der kan være problemer med luftforurening på Studsgade 12, 8000 Aarhus C.

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 16.0 µg/m3, hvilket er højere end gennemsnittet i Danmark men dog under EU’s grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.2 µg/m3, hvilket er under EU’s grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO’s grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO’s grænseværdi – Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort &raquo

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 18.4 µg/m3, hvilket er under EU’s og WHO’s grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 – Se de landsdækkende PM10 variationer på kort &raquo

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

Der er estimeret 11800 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

Der er en middelhøj koncentration af brændeovne og pejse i Aarhus med i gennemsnit 46.0 enheder per km² – Se de landsdækkende variationer på kort &raquo

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Datakilder:
DCE – Nationalt center for Miljø og Energi – Luften på din vej

Kortet viser trafikstøj i området omkring Studsgade 12, 8000 Aarhus C. – Åbn stort kort

Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Studsgade 12, 8000 Aarhus C om dagen:

Støjtype Lydstyrke
✓ Større veje ingen registreret støj (*)
! Veje i by 55-60 dB
✓ Større jernbaner ingen registreret støj (*)
✓ Jernbane i by ingen registreret støj (*)
✓ Større lufthavn ingen registreret støj (*)

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Datakilder:
GEUS

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Studsgade 12, 8000 Aarhus C.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Studsgade 12, 8000 Aarhus C ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.3 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.8 – 2.1 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.3 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.8 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.3 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».

Datakilde:
HIP

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Studsgade 12, 8000 Aarhus C ligger i en højde på 4.0 meter over havets overflade.

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 400 centimeter over normalen.

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Studsgade 12, 8000 Aarhus C befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

I forbindelse med EU’s oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
Kystdirektoratet

Hent den officielle BBR meddelelse for Studsgade 12, 8000 Aarhus C. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Ejendommen på Studsgade 12 har energimærke D.
Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

Energimærket er gyldigt fra 30. december 2016 til 30. december 2026.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke D efterlader plads til forbedring. Med hele elleve forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på varmefordelingspumper, varmerør, varmtvandspumper, varmtvandsrør, vinduer, yderdøre og ydervægge.

Forslag Årlig besparelse Investering Rentabel
Vinduer: Udskiftning af udstillingsvinduer mod gade til nye med trelagsenergirude, energiklasse A. 5.300 kr 117.100 kr
Ydervægge: Indvendig efterisolering af massive ydervægge mod port (ekskl. trappe) med 200 mm. 4.800 kr 101.800 kr
Varmerør: Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm. 2.000 kr 6.400 kr
Varmtvandspumper: Montage af ny cirkulationspumpe på solvarmekredsen 1.700 kr 8.300 kr
Varmefordelingspumper: Ny, selvregulerende varmefordelingspumpe. 1.700 kr 8.800 kr
Varmtvandsrør: Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder op til 50 mm. 1.000 kr 11.800 kr
Varmtvandsrør: Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm. 600 kr 5.300 kr
Vinduer: Udskiftning af vinduer mod gård (glaspuster) til trelags energirude, energiklasse A. 600 kr 15.500 kr
Vinduer: Udskiftning af vindue under køkkener til trelagsenergirude, energiklasse A. 200 kr 4.200 kr
Yderdøre: Nye yderdøre i butikker. 700 kr 28.400 kr
Vinduer: Udskiftning af dør + vindue mod køkken i boghandel til trelags energirude, energiklasse A. 300 kr 11.300 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.
Bemærk: De listede forbedringer omfatter hele ejendommen (ikke kun denne bolig).

Det nuværende energimærke (▼) kan ikke forbedres via rentable forbedringer og heller ikke hvis man udfører alle forbedringsforlag.

De elleve forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Ejendommen på Studsgade 12, 8000 Aarhus C er med det nuværende energimærke D relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på 1168 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 161,586 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 109.841 kr/år, baseret på en energipris på 565 kr. per MWh.

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2016 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Studsgade 12, 8000 Aarhus C ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Kredsløb. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Kredsløb finder du her: https://www.kredslob.dk.

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling – Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Studsgade 12, 8000 Aarhus C er voksne enlige midt i byen , d.v.s. conzoom®-typen Hjerterum.

Geodemografi

Hjerterum er enlige voksne i alle aldre, dog er flest fra 40 år og op. Tre fjerdedele har ingen hjemmeboende børn. Men de har Hjerterum og udgør en stor del af den urbane mangfoldighed, hvor der bor stor diversitet under samme tag. Nogle er indvandrere eller efterkommere

Uddannelsesbaggrunden er blandet og nogle studerer endnu, mens andre er pensionerede. Hovedparten er fortsat lønmodtagere og indkomstniveauet er ikke så højt, men de er fornuftige og mange har en mindre opsparing i banken. Hjerterum fordeler sig fortrinsvis i middel- og arbejderklassen

De bor med få rum fordelt på 60 til 90 m². For størstepartens vedkommende er dette i lejeboliger, hvoraf de fleste er i almennyttigt boligbyggeri og resten primært i andelsbolig. I deres etageejendomme bor man tæt i opgangene

De fleste foretrækker den kollektive trafik, fremfor bil. Letbane, Metro og S-tog fører direkte til de store shopping-centre, hvor Hjerterum gerne shopper og mødes med vennerne

Du finder Hjerterum hos særligt mange i hovedstaden og her bor dobbelt så mange uden for stenbroerne som inde. Den sidste femtedel er spredt ud i regionernes største byer

Adfærd, livsstil og holdninger

Hjerterum er mere sociale end gennemsnittet og har oftere middagsgæster. Menuen byder gerne på nye retter og råvarerne kan godt være omhyggeligt udvalgt i specialforretninger og ofte økologisk. Slankemad er en disciplin i vækst blandt denne type, men med inspiration fra alverdens køkkener behøver det ikke være lig med kedelig mad

Det gælder om at holde sig i form og derfor kommer nogle fast i et fitnesscenter, mens andre påskønner at løbe i naturen. En lille kerne cykler eller svømmer gerne nogle baner for at holde sig i gang. Det suppleres med cyklen, der er deres foretrukne transportmiddel sammen med den kollektive trafik – også når de skal på tværs af landet

Hjerterum bruger nettet fra både tablet og mobil. De handler ofte på nettet, får en masse information og underholdning ad den vej. De logger stadigt sjældnere på Facebook og Twitter, men oftere på LinkedIn i forhold til tidligere

Hjerterum køber gerne Hus Forbi og støtter de hjemløse med bidrag i øvrigt. Mange støtter eller er medlem af en humanitær organisation. Til gengæld bruger de færre penge end tidligere på at gå ud; det sker i hvert fald sjældnere

Når budgettet tillader det, holder de ferie. Hjerterum er alsidige i deres ferievalg og rejser gerne i Danmark, Norden eller tager på en solferie sydpå. Fælles for alle rejserne er, at Hjerterum glæder sig til den næste

Hjerterum interesserer sig for politik, ligesom interessen for miljø- og forureningsspørgsmål er stadigt stigende hos denne type. De mener, at privatisering er lig effektivisering og en del mener, at vi gør for lidt for flygtninge og indvandrere

I Gallups Kompas befinder de sig i det Fælleskabsorienterede segment, hvilket ofte er i kombination med enten det Traditionelle eller Moderne segment

Politisk kom det til udtryk ved sidste valg ved, at Hjerterum satte flest kryds ved et af partierne til venstre for midten samt ved Radikale Venstre. Hvis de da kom ned for at stemme

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® – På Studsgade 12 er data sidst opdateret 21 marts, 2023.

Datakilde: Geomatic

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Studsgade 12, 8000 Aarhus C at være mellem.

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 271 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Studsgade 12. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 5130 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 21.13 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 2.11 pct.

Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

Opklaringsprocenten i 8000 Aarhus C er ekstremt lav. I perioden 2011-2018 kunne indbrudstyve arbejde næsten risikofrit da kun 3-4% af alle indbrud blev opklaret.

Danmark har en trist rekord – Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Studsgade 12 hører under skoledistriktet Samsøgades Skole. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Samsøgades Skole.

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Der er gode bredbåndsmuligheder på Studsgade 12, 8000 Aarhus C.

Se fibernet dækningsgrad omkring Studsgade 12

Der er god 4G mobildækning på Studsgade 12 med vejledende downloadhastighed op til 100 – 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Studsgade 12 er dækningen for de tre netværk:

Se 4G-dækningskort på Studsgade 12

Data sidst opdateret 13 februar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Studsgade 12, Aarhus C
Se data direkte på tjekditnet.dk

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Baseret på pris, hastighed, popularitet og kundetilfredshed anbefaler vi Hiper 1000/1000 Mbit/s (Kabel TV-stik) » på Studsgade 12.

Hastighed Priser Trustpilot
Hiper 1000/1000 Mbit/s (Kabel TV-stik)

Max-hast.: 1000 / 100 Mbit/s

1692,- (6 mdr)

Månedlig: 249,-

Oprettelse: 198,-

4.6 / 10

Find andre tilbud og meget mere information om internet, og mobildækning på Studsgade 12, 8000 Aarhus C her.

Baseret på pris, hastighed, popularitet og kundetilfredshed anbefaler vi CBB (Mobilt bredbånd) 75 GB + Trådløs » på Studsgade 12.

Hastighed Priser Trustpilot
CBB (Mobilt bredbånd) 75 GB + Trådløs

telia: hastighed: 100 – 200 Mbit/s

1443,- (6 mdr)

Månedlig: 199,-

Oprettelse: gratis

4.6 / 10

Jordarten under Studsgade 12, 8000 Aarhus C er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Datakilder:
GEUS

Den nærmeste overfladenære boring ligger 92 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Haandværkeforeningen, I Haven mod Borggade. Boringen blev afsluttet 1 februar, 1945. Brøndborer var Brøndboreren er ukendt. Formålet med boringen var Vandforsyningsboring/sænkning og anvendelse er angivet som Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring. Boringen nåede en dybde på 9.5 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 89. 292 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Studsgade 12.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
92 Vandforsyningsboring 9.5 89. 292 »
110 Vandforsyningsboring 26.0 89. 35 »
128 Moniteringsboring 6.5 89. 1922 »
234 Vandforsyningsboring 40.8 89. 44 »
256 Moniteringsboring 5.5 89. 1936 »
259 Vandforsyningsboring 17.0 89. 471A »
269 Vandforsyningsboring 14.6 89. 487 »
282 Vandforsyningsboring 40.8 89. 42 »
288 Vandforsyningsboring 32.3 89. 46 »
303 Vandforsyningsboring 15.5 89. 304B »
Geografiske koordinater 56.15942747°N, 10.21016838°Ø
Højde over havets overflade 4,0 m.o.h.
Sogn Aarhus Domsogn Sogn »
Politikreds Østjyllands Politi
Adressens Id de338e97-5128-4f09-9aa4-2934a1231c4a
BFE nummer 5622582

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Studsgade 12, 8000 Aarhus C.

Se mere information relateret til dette emne her: studsgade 7 aarhus c

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 85 Studsgade 12, 8000 Aarhus C – Se vigtig info leveret af cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *