Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 76 Kørselsfradrag, kilometerpenge, kørselsgodtgørelse — Dansk Revision

[Top] 76 Kørselsfradrag, kilometerpenge, kørselsgodtgørelse — Dansk Revision

Du ser emneartiklen [Top] 76 Kørselsfradrag, kilometerpenge, kørselsgodtgørelse — Dansk Revision, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Skatteregler Yrkesbil
Skatteregler Yrkesbil

Nyt om skat og stigninger i 2022 – kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse

Hvert år beregner Skatterådet satserne for det kommende år ud fra en vurdering af udgifterne til befordring med bil.

Med baggrund i blandt andet stigende priser på benzin og vedligehold, stiger satserne for både befordringsgodtgørelse og kørselsfradrag i 2022.

Der er glædeligt nyt for dig, hvis du er en af de 1,2 millioner danskere, der hvert år får fradrag for transport imellem hjem og arbejde eller får godtgjort erhvervsmæssig kørsel fra arbejdsgiveren – også kendt som kilometer-penge.

Skatterådet har nemlig netop fastsat satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse for 2022, og med baggrund i blandt andet stigende benzinpriser og et forventet øget prisniveau på reparationer, så vil taksterne stige til næste år.

En gang om året bliver de to ovennævnte satser beregnet for det kommende år ud fra en vurdering af udgifterne til befordring med bil. Det er i den forbindelse ligegyldigt, om du bruger bil eller anden transportform. Det er Skatterådet, der beregner satserne, og baggrunden for at hæve satserne for 2022, skal blandt andet findes i en benzinpris 12,78 kroner pr. liter, hvor beregningen af satserne for 2021 tog udgangspunkt i en pris på “kun” 11,31 kroner pr. liter. Herudover skønnes det, at omkostninger til bilens vedligeholdelse, forsikringer etc. forventes at stige i 2022.

Detaljerne, der tæller

Hvis du er endnu mere vidensbegærlig kan vi afsløre for dig, at der er tale om 95 oktan blyfri, behørigt fremskrevet til 2021 og 2022 i overensstemmelse med forudsætningerne for udviklingen i benzinpriser m.v. i den seneste konjunkturvurdering, der følger af Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra august 2021.

I beregningen for vedligeholdelse indgår udgifter til service, udskiftning af sliddele, afbalancering af dæk og supplerende rustbehandling.

For løbehjul gælder den almindelige stigning i forbrugerindexet – den vender vi tilbage til, for jo, du kan også få hjælp, når du kører på løbehjul.

Således oplyst kan vi gå videre og gentage reglerne samt løfte sløret for fremtidens takster.

Hvornår kan du få kørselsfradrag?

Du kan få kørselsfradrag, hvis du har mere end 24 km til og fra arbejde, og du kan naturligvis kun få fradrag for de dage, du reelt kører til og fra arbejde, hvilket vil sige, at kursusdage, “corona-hjemmedage”, sygedage eller andet tilsvarende, ikke giver fradrag.

Alle transportmidler giver fradrag fx bil, tog, bus, knallert, cykel eller løbehjul, og du kan få kørselsfradrag ved alle typer lønnet arbejde, du betaler AM-bidrag af. Du får således også fradrag for studiejob, lønnet praktik og løntilskudsjob, men du får ikke fradrag for kørsel til og fra dit studie, da SU ikke tæller som løn, og du får heller ikke fradrag for kørsel til og fra ulønnet praktik.

Satser – kørselsfradraget 2021 og 2022

År Sats for kørsel mellem 25-120 km Sats for kørsel over 120 km
2021 1,90 kroner/km 0,95 1,90 kroner/km
2022 1,98 kroner/km 0,99 1,90 kroner/km

Skattefri befordringsgodtgørelse / kilometerpenge

Du kan få skattefri befordringsgodtgørelse, hvis du kører for din arbejdsgiver – erhvervsmæssigt forståes og i egen bil. Du skal føre kørselsregnskab, der skal kontrolleres af din arbejdsgiver.

Du kan muligvis også modtage skattefri kørselsgodtgørelse, hvis du sidder i en bestyrelse, et råd eller en kommission. Herudover kan foreninger udbetale skattefrie kørselsgodtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, som yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed.

Med egen bil menes:

Du ejer bilen. Din kones/samlevers bil kan blive sidestillet som egen bil, men med den detalje, at er i samlevende og ikke gift, skal I have fælles økonomi.

Er din bil indregistreret i din far eller mors navn, kan den også blive anset som egen bil, men her skal du kunne sandsynliggøres, at bilen reelt ejes af dig.

Med erhvervsmæssig kørsel menes:

  • Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil.

  • Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil.

  • Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 arbejdsdage inden for 12 måneder. Reglen kan komme i anvendelse, hvis du skifter job eller hvis du har skiftende arbejdspladser som eksempelvis håndværker, for så gælder reglen for hver byggeplads, du møder på – også til og fra din privatadresse.

Her kan du ikke få skattefri befordringsgodtgørelse

Udbetaler din arbejdsgiver et fast beløb som tilskud til kørsel eller bliver din løn nedsat, så du i stedet får skattefri kørselsgodtgørelse, så vil det udløse beskatning.

Når du modtager B-indkomst. Det gælder for eksempel honorarer for som foredragsholder, eller hvis du er kunstner.

Du kan heller ikke få skattefri kørselsgodtgørelse ved videreuddannelse. Videreuddannelse er enten uddannelse, som opgraderer ens nuværende uddannelse eller en helt ny uddannelse.

Takster for Skattefri befordringsgodtgørelse / kilometerpenge

År For de første 20.000 km For kørsel over 20.000 km
2021 3,44 kroner/km 1,90 kroner/km
2022 3,51 kroner/km 1,98 kroner/km

Ovenstående takster gælder kun for kørsel i egen bil. Bruger du cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul vil den skattefri befordringsgodtgørelse være 0,55 kroner pr. kilometer i 2022 mod 0,54 kroner i 2021. Denne godtgørelse er beregnet ud fra den generelle stigning i forbrugerindexet.

HUSK – Forskudsopgørelsen for 2022 er åben

Forskudsopgørelsen for 2022 er klar til at blive opdateret. Forskudsopgørelsen er dit budget over din forventede indkomst og skat, herunder kørselsfradrag.

Se mere information relateret til dette emne her: km takst egen bil

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 76 Kørselsfradrag, kilometerpenge, kørselsgodtgørelse — Dansk Revision leveret af cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *