Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 62 Mens du er på efterløn

[Top] 62 Mens du er på efterløn

Du ser emneartiklen [Top] 62 Mens du er på efterløn, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Få næsten 50% mere ud af din aktiesparekonto – Skatteoptimering
Få næsten 50% mere ud af din aktiesparekonto – Skatteoptimering

Du kan begynde eller videreføre en selvstændig virksomhed i op til 400 timer om året og med en indtægtsgrænse på 87.186 kr. (2023) pr. regnskabsår. Du kan også vælge at bruge op til 400 timer på én enkeltstående opgave – men det kan du kun gøre én gang i løbet af din tid på efterløn. Her er der ingen indtægtsbegrænsning.

Søg i god tid
Det er os, der giver tilladelsen, og du skal søge i god tid. Vent med at starte noget op, til du har fået svar fra os.

Hvis du gerne vil videreføre eller begynde en 400 timers-virksomhed samtidig med, du får efterløn, skal du udfylde blanketten AR 284.

Her skal du blandt andet oplyse om:

  • Tidsforbrug – også hvis der er andre ansatte. Er det en ny virksomhed, skal du skrive, hvad du forventer at bruge.
  • Beskrivelse af virksomheden
  • Indtægt i virksomheden og forventet indtægt fremadrettet

Når du søger om tilladelse, skal du sandsynliggøre, at din samlede arbejdstid i virksomheden højst vil udgøre 400 timer per kalenderår (inkl. transport, administration og ansattes tidsforbrug).

Hvis du tidligere har brugt mere tid, skal du dokumentere, at arbejdstiden bliver sat ned – enten i form af en salgsaftale for en del af virksomheden, indskrænkning af åbningstider, bortforpagtning, udlejning eller andet. Du har mulighed for at få forhøjet indtægten i det regnskabsår, hvor du går på efterløn, så den kan overstige 87.186 kr. (2023).

Går du på efterløn i 2. kvartal af et kalenderår, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 300 timer. Går du på efterløn i 3. kvartal, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 200 timer. Og går du på efterløn i 4. kvartal, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 100 timer.

Husk at indberette
Når du har fået tilladelse til at drive selvstændig bibeskæftigelse samtidig med efterløn, skal der ske fradrag for de timer, du anvender på virksomheden. Inden hver udbetaling skal du oplyse om hele tidsforbruget i virksomheden, herunder tid brugt på administration og transport og timer udenfor normal arbejdstid samt lørdag og søndag. Arbejdet i virksomheden medfører fradrag i efterlønnen time for time. Ansattes tidsforbrug medfører dog ikke fradrag i din efterløn.

Fra hoved- til bibeskæftigelse
Hvis du tidligere har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse og i væsentligt omfang, har du mulighed for at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed i op til 962 timer om året.

For at få tilladelse skal du sandsynliggøre, at arbejdet i virksomheden alene vil være baseret på din egen arbejdskraft, og at din arbejdstid ikke overstiger 962 timer per kalenderår.

Du har også mulighed for at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed i 80,17 timer om måneden. Vælger du denne ordning, skal arbejdstiden udgøre 80,17 timer hver eneste måned, og arbejdet medfører fradrag i efterlønnen med 80,17 timer per måned.

Er du i tvivl om reglerne, er du velkommen til at kontakte os.

Spørg os om selvstændig virksomhed og efterløn

Se mere information relateret til dette emne her: https://cindytips.com/hvordan-modregnes-feriepenge-i-efterlon-okqsnftc

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 62 Mens du er på efterløn leveret af cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *