Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 51 Ferie – Ferieregler og rettigheder

[Top] 51 Ferie – Ferieregler og rettigheder

Du ser emneartiklen [Top] 51 Ferie – Ferieregler og rettigheder, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Sådan søger du om dine indefrosne feriepenge – Borgerservice to go
Sådan søger du om dine indefrosne feriepenge – Borgerservice to go

Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår du holder ferie. Hvis I ikke kan blive enige, er det din arbejdsgiver, der fastlægger tidspunktet. Din arbejdsgiver skal dog (under hensyn til virksomhedens drift) så vidt muligt imødekomme dine ønsker.

Din hovedferie

Du har ret til at afholde tre ugers ferie sammenhængende i hovedferieperioden fra den 1. maj til den 30. september. Dog har du mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at hovedferien placeres uden for hovedferieperioden, og at du kan opdele den.
Øvrig ferie
Den ferie, du har ret til ud over de tre ugers hovedferie, kaldes ifølge ferieloven ”øvrig ferie”. Den øvrige ferie kan du som udgangspunkt holde i sammenhæng af mindst 5 dages varighed. Du kan aftale med din arbejdsgiver at afholde øvrig ferie som enkeltdage, ligesom din arbejdsgiver i visse tilfælde kan pålægge dig at afholde ferien som enkeltdage.

Du kan holde øvrig ferie på et hvilket som helst tidspunkt på året.

Varsling af ferie

Hvis ferien først er varslet, kan din arbejdsgiver normalt ikke aflyse den.

Din arbejdsgiver kan dog i helt særlige tilfælde ændre din feries placering, hvis det bliver nødvendigt af driftsmæssige hensyn. I det tilfælde kan din ferie i princippet blive ændret helt op til den dag, hvor ferien begynder. Hvis du bliver mødt med en ændring af din ferie, som du ikke ønsker, vil vi anbefale, at du kontakter os med henblik på en vurdering af, om din arbejdsgiver godt kan ændre din ferie.

Hvis din arbejdsgiver ændrer eller udskyder din ferie, er du berettiget til erstatning fra din arbejdsgiver for det økonomiske tab aflysningen påfører dig. Det gælder eksempelvis udgifter til aflysning af rejser, transportudgifter og lignende. Du skal være opmærksom på, at dækning af udgifter kun omfatter den andel af udgifterne til ferien, som vedrører dig og ikke udgifterne for dem, du skulle rejse med.

Hvis din ferie er begyndt, så kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du skal afbryde den.

Forkortet varsel
Du og din arbejdsgiver kan ved individuel aftale fravige ferielovens varslingsregler i en aktuel og konkret situation, ligesom din arbejdsgiver ensidigt kan varsle ferie med en kortere frist, hvis din arbejdsgiver grundet helt særlige omstændigheder ikke har kunnet overholde lovens sædvanlige frister.

Fra 1. september 2020 er det ikke længere tilladt at aftale generel fravigelse af ferielovens varslingsregler som et led i din ansættelseskontrakt. Et sådant vilkår vil således være ugyldigt.

Aflysning af ferie
Hvis ferien først er varslet, kan din arbejdsgiver normalt ikke aflyse den.

Din arbejdsgiver kan dog i helt særlige tilfælde ændre din feries placering, hvis det bliver nødvendigt af driftsmæssige hensyn. I det tilfælde kan din ferie i princippet blive ændret helt op til den dag, hvor ferien begynder.

Hvis din arbejdsgiver ændrer eller udskyder din ferie, skal de udgifter, du har haft i forbindelse med aflysningen, erstattes. Det gælder eksempelvis udgifter til aflysning af rejser, transportudgifter og lignende. Du skal være opmærksom på, at dækning af udgifter kun omfatter den andel af udgifterne til ferien, som vedrører dig og ikke udgifterne for dem, du skulle rejse med.

Hvis din ferie er begyndt, så kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du skal afbryde den.

Se mere information relateret til dette emne her: https://cindytips.com/hvordan-modregnes-feriepenge-i-efterlon-okqsnftc

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 51 Ferie – Ferieregler og rettigheder leveret af cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *