Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 47 Regelgennemgang, SU-lån og FM-krav.pdf – Borger.dk

[Top] 47 Regelgennemgang, SU-lån og FM-krav.pdf – Borger.dk

Du ser emneartiklen [Top] 47 Regelgennemgang, SU-lån og FM-krav.pdf – Borger.dk, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Er et SU-lån en god idé?
Er et SU-lån en god idé?

<strong>Regelgennemgang</strong> af tilbagebetaling af <strong>SU</strong>-<strong>lån</strong> <strong>og</strong> <strong>krav</strong> om for meget udbetalt <strong>SU</strong> Reglerne vedrørende tilbagebetaling af studie<strong>lån</strong> <strong>og</strong> <strong>krav</strong> om for meget udbetalt <strong>SU</strong> er beskrevet i <strong>SU</strong>-bekendtgørelsen (bkg. Nr. 1269 af 17. december 2012 om statens uddannelsesstøtte). Denne regelgennemgang er udarbejdet som en hjælp til at forstå de mest relevante paragraffer i forhold til praksissen for tilbagebetaling af <strong>SU</strong>-<strong>lån</strong> <strong>og</strong> <strong>krav</strong> om for meget udbetalt <strong>SU</strong> opstillet af Statens Administration. De relevante paragraffer er indsat nedenfor, efterfulgt af en regelgennemgang. Tilbagebetaling af studie<strong>lån</strong> <strong>og</strong> slut<strong>lån</strong>, samt stats<strong>lån</strong> § 49. En <strong>lån</strong>tager, der kun har optaget studie<strong>lån</strong> <strong>og</strong>/eller slut<strong>lån</strong> efter den 1. januar 1991, skal begynde at betale <strong>lån</strong>et med påløbne renter tilbage den 1. januar i kalenderåret 1 år efter udløbet af det støtteår, hvor uddannelsesperioden er ophørt. Stk. 2. En <strong>lån</strong>tager, der har studie<strong>lån</strong> <strong>og</strong>/eller stats<strong>lån</strong>, der er optaget for en periode før den 1. januar 1991, <strong>og</strong> en <strong>lån</strong>tager, der har studie<strong>lån</strong>, stats<strong>lån</strong> <strong>og</strong>/eller slut<strong>lån</strong> for en periode både før <strong>og</strong> efter den 1. januar 1991, skal d<strong>og</strong> tidligst begynde at betale <strong>lån</strong>ene med påløbne renter tilbage den 1. august i kalenderåret 1 år efter udløbet af det støtteår, hvor uddannelsesperioden er ophørt. Stk. 3. Uddannelsesperioden er det tidsrum, hvor en uddannelsessøgende er indskrevet på <strong>og</strong> gennemgår 1) en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, herunder perioder med lønnet praktik, der indgår i uddannelsen, 2) en erhvervsuddannelse eller en hertil svarende elev-/lærlingeuddannelse, der ikke giver ret til uddannelsesstøtte, eller 3) et ph.d.-studium <strong>og</strong> ikke modtager løn til studiet. Stk. 4. Uddannelsesperioden betragtes ikke som ophørt, hvis <strong>lån</strong>tager inden for de næste 15 måneder 1) begynder på en anden uddannelse, der kan medregnes i uddannelsesperioden, eller 2) genoptager den afbrudte uddannelse. Stk. 5. En <strong>lån</strong>tagers uddannelsesperiode kan betragtes som ophørt, når <strong>lån</strong>tager ikke længere kan anses for at være studieaktiv, selv om uddannelsen ikke er afsluttet eller afbrudt. Stk. 6. En <strong>lån</strong>tager kan med frigørende virkning betale stats<strong>lån</strong>, studie<strong>lån</strong> <strong>og</strong>/eller slut<strong>lån</strong> med renter tilbage med frivillige ydelser, inden <strong>og</strong> efter betalingspligten er indtrådt efter stk. 1 <strong>og</strong> 2. Stk. 7. Tilbagebetaling sker til Statens Administration. Stk. 1: Hvis du har optaget dit studie<strong>lån</strong> efter 1. januar 1991, skal du begynde at tilbagebetale <strong>lån</strong>et 1. januar i kalenderåret efter det år din uddannelsesperiode er ophørt. Stk. 2: Hvis du har optaget <strong>lån</strong> før 1. januar 1991, skal du begynde at tilbagebetale på alle dine <strong>lån</strong> 1. august i kalenderåret efter det år uddannelsesperioden er ophørt. Det betyder, at hvis du både har optaget <strong>lån</strong> før <strong>og</strong> efter 1. januar 1991, vil din tilbagebetalingspligt indtræde 1. august i kalenderåret efter uddannelsesperiodens ophør.

Se mere information relateret til dette emne her: https://cindytips.com/betaler-man-skat-af-su-lan-xt8dvhdg

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 47 Regelgennemgang, SU-lån og FM-krav.pdf – Borger.dk leveret af Cindytips. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *