Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 34 Rådgivning fra advokat

[Top] 34 Rådgivning fra advokat

Du ser emneartiklen [Top] 34 Rådgivning fra advokat, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Ugifte samlevende arv og testamente – eJura.dk
Ugifte samlevende arv og testamente – eJura.dk

Hjælp til afvikling af dødsbo

Når en person dør, står de efterladte ofte med en række ubesvarede spørgsmål:

  • Hvad gør vi, når afdødes bankkonto er spærret?
  • Hæfter vi for afdødes gæld?
  • Er boet skattepligtigt? Og hvordan beregnes skatten i så fald?
  • Hvordan overdrages den afdødes ejendom til en af arvingerne?
  • Vil det være fornuftigt at udskyde boets skæringsdag?

Når dødsfaldet er sket

Skifteretten får automatisk meddelelse om et dødsfald og indkalder den afdødes ægtefælle, børn eller andre nære slægtninge til et møde ca. 3-4 uger efter dødsfaldet.

Formålet med mødet er at få klarhed omkring arve- og formueforholdene efter den afdøde, og det drøftes, hvordan boet skal behandles.

Mødet i skifteretten kan undlades, hvis arvingerne forinden har kontaktet en advokat, som skal bistå med skiftet.

I perioden fra dødsfaldet til der er truffet endelig beslutning om boets skifteform, er det ikke muligt at råde over boets aktiver eller i øvrigt at disponere på boets vegne, og der kan derfor let opstå en række praktiske problemer:

Hvem skal betale begravelsesudgifterne?

Det er som udgangspunkt den person, der har kontakt med bedemanden, der modtager regningen for begravelsen.

Udgifterne går forud for andre opkrævninger, men hvis der ikke er midler i boet til betaling af begravelsesudgifterne, er det bestilleren, der hæfter for betalingen.

Hvordan skal boet behandles?

Et dødsbo kan behandles på flere måder – her er de mest almindelige:

Privat skifte

De fleste dødsboer udleveres til “privat skifte”, hvilket vil sige, at arvingerne i fællesskab selv står for den praktiske afvikling af dødsboet.

Ofte vælger arvingerne et privat skifte med bistand fra en advokat, som sørger for alt det praktiske arbejde forbundet med boets opgørelse, da det kan være vanskeligt at beregne evt. dødsboskat og boafgift, udfærdige og indlevere boopgørelse samt udlægge fast ejendom til arvingerne m.v.

Ved et privat skifte skal boopgørelse indleveres til skifteretten senest 15 måneder efter dødsfaldet.

Skifte ved bobestyrer

Et bo behandles som regel kun af en bobestyrer, hvis boet ikke kan skiftes på anden måde.

Et privat skifte er f.eks. udelukket, hvis der er uenighed blandt arvingerne eller boet er insolvent, og det vil i de situationer være nødvendigt at lade en bobestyrer stå for skiftet.

En bobestyrer kan enten være en advokat udpeget af skifteretten eller en advokat efter den afdødes eget ønske i henhold til testamente. Hvis der foreligger “særlige grunde” kan en bestemt advokat efter samtlige arvingers ønske stå for skiftet.

Under boets behandling kan bobestyrer træffe beslutninger – også selv om der ikke er opbakning fra alle arvingerne. I tilfælde af uenighed kan en bobestyrer dog ikke træffe bindende beslutninger, da enhver afgørelse kan indbringes for skifteretten, som herefter tager stillingen til sagen.

Et solvent bobestyrerskifte skal være afsluttet senest 24 måneder efter dødsfaldet.

Uskiftet bo

Hvis man var gift med afdøde, og vedkommende også efterlod sig børn, er der mulighed for at overtage dødsboet til “uskiftet bo”. Man får med andre ord henstand med arvens udbetaling til børnene og kan fortsætte i nogenlunde uændrede økonomiske rammer.

Uskiftet bo er ikke altid det rigtige valg. For nogle kan det virke som den letteste løsning, men det er det ikke nødvendigvis på sigt.

Det afhænger bl.a. af formuens størrelse, skattemæssige forhold og forholdet til den afdødes børn, om det vil være en fordel eller ulempe at sidde i uskiftet bo.

Hvis du er det mindste i tvivl, hjælper vi gerne med at vurdere, om det bedst kan svare sig at skifte boet straks eller at få boet udleveret til hensidden i uskiftet bo.

Hvad er prisen for advokatbistand?

Skifte af uskiftet bo eller, hvor der kun ønskes selve boopgørelsen: Typisk 17.500 kr.

Hvis afdøde har siddet i uskiftet bo, eller afdødes arvinger selv forestår skiftet og alene ønsker advokatbistand til at udarbejde en boopgørelse, kan vi bistå med dette for 17.500 kr. inkl. moms i advokatomkostninger (14.000 kr. ekskl. moms).

Mindre dødsbo uden fast ejendom: Typisk 42.500 kr.

Hvis afdødes formue bestod af bankkonti, bil m.v., men ikke en ejer- eller andelsbolig, kan vi typisk stå for dødsboets behandling for 42.500 kr. inkl. moms i advokatomkostninger (34.000 ekskl. moms).

Det er en betingelse, at værdien af dødsboets aktiver uden fradrag af gæld er mindre end 2.901.400 kr.

Prisen kan blive højere, hvis sagen viser sig mere tidskrævende end først antaget. Vi giver besked forinden estimatet overskrides, så arvingerne hele tiden har overblik over omkostningerne.

Advokatomkostningerne medregnes i boopgørelsen og trækkes fra, før boafgiften beregnes.

Ønsker du flere oplysninger om dette, er du velkommen til at kontakte os.

Mindre dødsbo med fast ejendom: Typisk 52.500 kr.

Hvis afdødes formue bestod af bankkonti, bil m.v., og en ejer- eller andelsbolig, kan vi typisk stå for dødsboets behandling for 52.500 kr. inkl. momsi advokatomkostninger (42.000 ekskl. moms).

Den højere pris skyldes, at der er et højere tidsforbrug, når boet har en ejendom, der skal sælges eller udlægges til en arving. Hvis der er mere end én fast ejendom, kan der komme et tillæg på 5.000 kr. pr. ejendom. Bemærk, at prisen ikke inkluderer hjælp til tinglysning eller berigtigelse af selve handlen. Dette koster 6.375 kr. inkl. moms oveni, såfremt det ønskes, at vi også skal stå for dette.

Det er en betingelse, at værdien af dødsboets aktiver uden fradrag af gæld er mindre end 3.033.700 kr. (2021-sats) – prisen for boer med større aktiver står nedenfor.

Prisen kan blive højere, hvis sagen viser sig mere tidskrævende end først antaget. Vi giver besked forinden estimatet overskrides, så arvingerne hele tiden har overblik over omkostningerne.

Advokatomkostningerne medregnes i boopgørelsen og trækkes fra, før boafgiften beregnes.

Ønsker du flere oplysninger om dette, er du velkommen til at kontakte os.

Større dødsboer: Højere pris (men stadig billigt)

Er der tale om boer, hvor værdien af dødsboets aktiver uden fradrag af gæld overstiger 3.033.700 kr. (2021-sats), eller hvor der er tale om et såkaldt bobestyrerbo, vil prisen afhænge af flere ting, herunder boets præcise størrelse, tidsforbrug, sagens kompleksitet m.v.

Du kan via nedenstående link indtaste nærmere oplysning om dødsboet og med det samme se vort prisoverslag på skærmen. Du kan også uforpligtende kontakte os telefonisk eller pr. e-mail med oplysning om dødsboets aktiver og passiver – så kan vi give et prisoverslag.

Programmet er let at benytte – prøv selv: Salær i Dødsboer (åbner i nyt vindue).

Se mere information relateret til dette emne her: https://cindytips.com/udbetaling-af-arv-skat-m2wi3otj

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 34 Rådgivning fra advokat leveret af cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *