Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 33 Aldersopsparing >> Hvad, hvordan, hvor meget og hvornår? Læs her

[Top] 33 Aldersopsparing >> Hvad, hvordan, hvor meget og hvornår? Læs her

Du ser emneartiklen [Top] 33 Aldersopsparing >> Hvad, hvordan, hvor meget og hvornår? Læs her, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Pension simpelt forklaret: Lær om Ratepension, Aldersopsparing, SKAT, Investering mm.
Pension simpelt forklaret: Lær om Ratepension, Aldersopsparing, SKAT, Investering mm.

Mange betragter aldersopsparingen som en forringet version af kapitalpensionen. Men en aldersopsparing er faktisk en forbedret løsning for dig. Læs mere her om, hvad du får ud af en aldersopsparing, og om du stadig skal omlægge din kapitalpension til en aldersopsparing, hvis du ikke har gjort det endnu.

Ved første øjekast ser aldersopsparing uinteressant ud for mange. Men det er faktisk slet ikke tilfældet. Med aldersopsparingen får du nemlig en række fordele, som ingen andre pensionstyper giver dig.

Og selvom du ikke får fradrag for indbetalingerne, giver denne pensionstype dig faktisk mere udbytte af din opsparing end kapitalpensionen, som den afløste for nogle år siden.

Bliv klogere på, hvorfor aldersopsparingen er så god en løsning, og præcist hvad det er, du får ud af at vælge den. I denne artikel kigger vi blandt andet på, hvad en aldersopsparing er, hvor meget du må indsætte, de gældende skatteforhold, hvornår aldersopsparingen kan udbetales og de nye regler siden 2018.

Hvad er aldersopsparing?

En aldersopsparing er en pension, der typisk udbetales som ét samlet engangsbeløb, når du går på pension. Dog er der sket ændringer i reglerne pr. 1. januar 2018, så du nu også kan vælge at få din aldersopsparing udbetalt i rater.

Aldersopsparingen afløser kapitalpensionen, der blev udfaset i 2013, men adskiller sig på en række punkter. Det gælder blandt andet det faktum, at du ikke får fradrag for indbetalingerne. Men selvom det er tilfældet, er aldersopsparingen faktisk alligevel en rigtig god ordning.

Og i modsætning til, hvad mange tror, får du faktisk flere penge ud af opsparing på en aldersopsparing, end på en kapitalpension.

Hvornår kan aldersopsparing udbetales?

Udbetaling af din aldersopsparing kan tidligst ske ved opnået pensionsudbetalingsalder.

Din aldersopsparing skal udbetales senest 20 år efter, du når din pensionsalder.

Hvor meget må man indsætte på aldersopsparing?

Loftet på hvor stor årlig indbetaling på aldersopsparing du må du må lave, afhænger af din alder. Fra 2023 må du indsætte 8.800 kr. om året på din aldersopsparing (5.300 kr. i 2020 og 5.400 kr. i 2021 og 5.500 kr. i 2022). Det kan du gøre indtil 7 år før din Folkepensionsalder. Herefter hæves loftet, så du kan indsætte helt op til 56.900 kr. årligt.

Du kan fortsætte med at indbetale op til 56.900 kr. årligt, indtil du påbegynder udbetalingen af en fradragsberettiget pensionsordning, som en ratepension eller livrente. Derefter må du igen højst indbetale 8.800 kr. årligt.

Du kan både indbetale til, og oprette en aldersopsparing helt frem til 20 år efter, du har nået din pensionsalder.

Har du mere end én aldersopsparing, gælder loftet på 8.800 kr. eller 56.900 kr. årligt samlet for alle dine aldersopsparinger. Så har du to aldersopsparinger, kan du maksimalt indbetale 4.400 kr. årligt på hver, indtil 7 år før du når din Folkepensionsalder.

Det er vigtigt at holde øje med, at du ikke indbetaler for meget. Sker det, kommer du nemlig til at betale en afgift på 20% af det indbetalte. Du kan dog nedsætte denne afgift til 4%, hvis du vælger at overføre det beløb, der er indbetalt for meget til en ratepension eller livrente.

Hvornår skal aldersopsparing senest udbetales?

Din aldersopsparing skal udbetales senest 20 år efter, du har nået din pensionsalder. Og dermed kan du heller ikke indbetale på din aldersopsparing længere end til 20 år efter, du når den alder.

Aldersopsparing skat

Du får ingen skattefradrag for indbetalinger på en aldersopsparing. Til gengæld betaler du heller ingen skat eller afgift af udbetalinger fra den. Det manglende fradrag for indbetalingerne får mange til at vurdere aldersopsparingen som en ringere afløser for kapitalpensionen. Men det er faktisk ikke tilfældet.

Værdien af fradraget du kunne få for indbetalinger på en kapitalpension svarede til 37%, men du skal betale 40% i afgift ved udbetalingen. Dermed får du faktisk forskellen på de 3 procentpoint mere i udbytte på en aldersopsparing end på en kapitalpension.

Du får ikke fradraget nu og her, men til gengæld får du hele opsparingen udbetalt uden skatter og afgifter, når du når din pension.

Det kan måske umiddelbart lyde som en helt almindelig opsparing. Men der er en væsentlig forskel: Du betaler nemlig kun afgift på 15,3% af det årlige renteafkast på en aldersopsparing, og ikke indkomstskat som på en almindelig opsparing.

Derudover er det også værd at notere, at aldersopsparingen ikke tæller med i din formue, når du går på pension. På den måde bliver du ikke straffet på udbetalingen af Folkepensionens tillæg.

Kan man hæve sin aldersopsparing før tid?

Får du brug for pengene før din pensionsalder, kan det godt lade sig gøre, at lave udbetaling af aldersopsparing i utide. Men du skal være opmærksom på, at du i så fald vil blive afkrævet en afgift på 20% til staten.

Dog kan du, som vi allerede har været inde på, hæve din aldersopsparing på normal vis, op til 5 år før din Folkepensionsalder, hvis pensionen er oprettet inden 1. januar 2018.

Nye regler for aldersopsparing i 2018

Fra 1. januar 2018 trådte der nye regler i kraft for aldersopsparingen. Det ændrer på flere ting. Vi har allerede været omkring de nye regler for udbetaling af aldersopsparingen. De er beskrevet i afsnittet “Hvornår kan aldersopsparing udbetales?”. Disse hører med i regelændringen.

Men der er også ændret flere andre ting. Tidligere kunne du indbetale op til 29.600 kr. årligt (for 2017). Men med de nye regler kunne du i 2018 maksimalt indbetale 5.100 kr. årligt indtil 5 år før du når Folkepensionsalderen. I 2020 var grænsen på 5.300 kr. årligt, i 2021 er den på 5.400 kr. og i 2022 er den på 5.500 kr. og i 2023 er den på 8.800 kr. Derefter kan du indbetale op til 56.900 kr. årligt, indtil du påbegynder udbetalingen af en fradragsberettiget pensionsordning.

De 56.900 kr. reguleres årligt frem til 2023.

Udbetalingsformen er også ændret i de nye regler. Hidtil har du kun kunnet få udbetalt aldersopsparingen som et engangsbeløb. Men med de nye regler, kan du nu også vælge, at få den udbetalt i flere rater.

Alle oplysninger på denne side er tilpasset de nye regler fra 2018, og de gældende satser i 2023.

Er aldersopsparing en god idé?

Aldersopsparing virker måske ved første øjekast ikke så interessant, da der ikke er fradrag for indbetalingerne. Det får mange til at vælge at opspare udelukkende på en ratepension eller livrente. Men der er faktisk flere fordele ved at vælge at spare op på en aldersopsparing.

Selvom du ikke får fradrag for indbetalingerne, ender du faktisk med at få lidt mere ud af pengene på din aldersopsparing. Det skyldes, at du ikke betaler nogen afgift på udbetalingstidspunktet.

Du vælger selv, om du vil have hele opsparingen udbetalt på én gang, eller om den skal fordeles over flere rater. Uanset om du vælger engangsudbetaling eller udbetaling i flere rater, har aldersopsparingen desuden den fordel, at der ikke foretages modregning i sociale ydelser, herunder Folkepensionens tillæg.

Aldersopsparing modregning i Folkepension og efterløn

Udbetalinger fra din aldersopsparing medtages ikke i beregningen for, om der skal ske modregning i Folkepensionens tillæg. Det sker, fordi du ikke tidligere har fået fradrag for indbetalingerne.

Aldersopsparingen er den eneste tilbageværende pensionstype, der ikke modregnes i Folkepensionstillægget. Derfor kan du med fordel bruge af denne opsparing først, inden du påbegynder udbetaling af en ratepension eller livrente. Så undgår du, modregning af disse i Folkepensionstillægget.

Og kan du helt vente med at påbegynde din Folkepension opnår du samtidig en højere månedlig udbetaling, ved at udskyde starten til senere.

Er du på Efterløn skal du være opmærksom på, at udbetalinger fra din aldersopsparing tæller med i beregningen af, hvor meget du får udbetalt. Så her sker der en modregning.

Skal jeg konvertere min kapitalpension til en aldersopsparing?

Efter lukningen af kapitalpensionen i 2013, er der ikke længere nogen grund til at beholde din opsparing i en kapitalpension. Derfor kan du lige så godt omlægge din kapitalpension til en aldersopsparing.

Du skal betale 40% i afgift af opsparingen, når du omlægger din kapitalpension. Dette afholder mange fra at gøre det, for at opnå højere afkast af opsparingen, inden den udbetales. Men da du ikke betaler afgift af udbetalinger fra aldersopsparingen, får du faktisk nøjagtigt det samme udbetalt i sidste ende.

Det højere afkast på kapitalpensionen, fordi der ikke er betalt afgift endnu, ædes fuldstændigt op af afgiften ved udbetalingen, så du har ikke nogen fordel af dette.

Frem til 2015 var det muligt at få en afgiftsrabat på 2,7% ved omlægning af kapitalpension til aldersopsparing. Denne mulighed findes ikke længere.

Aldersopsparing eller ratepension?

Der er flere forskelle på aldersopsparing og ratepension, og de to har hver især nogle egenskaber, der er gode i forskellige situationer. Men for langt de fleste, vil de to være er godt supplement til hinanden. Så har du råd til at lave indbetalinger på begge løsninger, bør du overveje at gøre det.

Herunder kan du se nogle af de punkter, hvor de to pensionstyper adskiller sig mest markant fra hinanden.

Ydelser

Et af de første områder de to pensionstyper adskiller sig fra hinanden på, er de udbetalte ydelser, du får fra pensionerne. Hvor aldersopsparingen tidligere udelukkende kunne fås som en engangsbetaling, fås ratepensionen – som navnet antyder – udelukkende i rater.

Med de nye regler, der trådte i kraft fra 1. januar 2018, kan aldersopsparingen nu også udbetales i rater. Men der er normalt stadig tale om færre rater end ved ratepensionen. Ratepensionen får du udbetalt som en månedlig ydelse over en årrække. På den måde kan du fortsætte med at have en fast månedlig indtægt ud over din Folkepension, efter du er gået ind i pensionisttilværelsen.

Ratepensionen løber over 10-30 år, og du får udbetalt det samme beløb hver måned. Aldersopsparingen er mere en opsparing til udbetaling én gang – eller en lidt mindre udbetaling fordelt over flere omgange.

Skatteregler

Skattereglerne er en af de forskelle, der hurtigst springer i øjnene. For på aldersopsparingen får du ingen fradrag for indbetalingerne på pensionen. Her er det omvendt på ratepensionen. Her kan du nemlig indbetale op til 57.200 kr. årligt (2020-tal) med fuldt fradrag.

Det gør indbetalingerne til ratepensionen mere tiltalende her og nu, da det er ensbetydende med lavere skat i indbetalingsårene.

Til gengæld betaler du ikke skat eller afgift af aldersopsparingen, når den udbetales. Ved ratepensionen betaler du almindelig indkomstskat af udbetalingerne – dog uden Arbejdsmarkedsbidrag.

Så forskellen ligger i, hvornår du vælger at betale skatten af de indbetalte penge. Ved indbetalingerne med aldersopsparingen, eller ved udbetalingerne med ratepensionen.

Modregning i Folkepensionstillægget og andre sociale ydelser

På dette punkt adskiller de to pensioner sig også væsentligt fra hinanden. Ved udbetaling af ratepension tæller din pension med i beregningen af din samlede indtægt. Hvis denne overstiger den tilladte grænse, bliver du modregnet i Folkepensionstillægget.

Aldersopsparingen derimod tæller ikke med i beregningen. Det betyder, at uanset om du vælger at udbetale hele opsparingen på én gang, eller over flere omgange, bliver du ikke modregnet i dit tillæg. Det kan give en væsentlig forskel i dit samlede rådighedsbeløb.

Læs mere her

Aldersopsparing er en arbejdsmarkedspension. Læs her mere om arbejdsmarkedspensioner. Læs også om livrente, kapitalpension og ratepension, der er andre typer af arbejdsmarkedspensioner.

Vi anbefaler dig også at læse vores overordnede guide til pension.

Som supplement til arbejdsmarkedspensioner, så kan det være relevant at læse om ATP, førtidspension og folkepension. Disse pensioner hører alle 3 i kategorien offentlige pensioner.

Se mere information relateret til dette emne her:

Du er nu færdig med at læse emneartiklen cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *