Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 28 Hvad er moms? Få styr på det her.

[Top] 28 Hvad er moms? Få styr på det her.

Du ser emneartiklen [Top] 28 Hvad er moms? Få styr på det her., som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

De fleste virksomheder i Danmark skal betale moms, og det er derfor en vigtig ting at have styr på.

Moms er noget af det, der kan drille flest selvstændige. Derfor har vi lavet en guide til moms for begyndere – så du forhåbentligt kan få lidt mere ro i maven omkring det.

 • Hvad er moms?
 • Hvordan beregner jeg moms?
 • Hvem er momspligtig?
 • Hvordan indberetter jeg moms?
 • Kan jeg altid få momsfradrag?
 • Hvordan bogføres moms?

Hvad er moms?

Moms står for ‘meromsætningsafgift’ og er et skattetillæg, der lægges oveni varens eller ydelsens pris. Det er en afgift til staten, og den opkræves fra den virksomhed, som sælger. I Danmark opkræves der som udgangspunkt 25% i moms. Din virksomhed skal både indberette salgs- og købsmoms, hvilket har betydning for din bogføring.

Salgsmoms – også kaldet udgående moms – er den moms, du skal lægge til din salgspris. Det er altså de 25%, du skal ligge oveni din pris. Kø

Men hvad går moms til? Moms kører mellem din virksomhed og SKAT. Hvis du har købt mere end du har solgt, får du penge tilbage fra SKAT – og har du derimod solgt mere, end du har købt, skal du betale moms til SKAT.bsmoms – også kaldet indgående moms – er den moms, der er pålagt prisen på dine køb.

Hvordan beregner jeg moms?

Lad os tage et kig på, hvordan moms beregnes helt konkret.

Hvis dit produkt fx koster 100 kr. uden moms, skal du tillægge 25% i moms – og prisen inklusiv moms bliver derfor 125 kr.

Hvad er salgsmoms, og hvordan beregnes det?

Du kan også regne den anden vej og se, hvor stor en andel moms udgør af det produkt, du selv har købt fra en leverandør. Hvis du har købt og betalt 200 kr. for et produkt, så er sælgers oprindelige pris 160 kr., og momsen udgør dermed 40 kr. af salget.

Hvad er købsmoms, og hvordan beregnes det?

Hvem er momspligtig?

Som udgangspunkt skal de fleste danske virksomheder og selvstændige momsregistreres og indberette moms. Din virksomhed er momspligtig og skal registreres for moms, hvis de her to betingelser er opfyldt:

 • Din virksomhed sælger varer eller tjenesteydelser
 • Din virksomheds samlede omsætning overstiger 50.000 kr. indenfor 12 måneder

Så hvem skal betale moms? Det skal du, hvis du opfylder ovenstående krav. Der er dog nogle enkelte brancher, der er momsfritaget. Brancher, der er momsfritaget omfatter eksempelvis banker, forsikringsvirksomheder og lægepraksisser.

Momsfritagede brancher skal som udgangspunkt betale lønsumsafgift i stedet for moms. Lønsumsafgift er en anden type afgift end moms, der typisk pålægges momsfrie ydelser.

Man kan godt både betale moms og lønsumsafgift. Det kan ske, hvis du fx er i sundhedsbranchen. Her vil du typisk både have nogle behandlinger, der er momsfritaget og nogle, der er momspligtige.

Så vil du skulle betale lønsumsafgift af den omsætning, du har på de momsfritagede behandlinger og moms af den omsætning, du har på de momspligtige behandlinger.

Hvordan indberetter jeg moms?

Nu er vi ved, at få styr på hvad moms egentlig er – og hvem, der skal momsregistreres. Men hvordan indberetter du så momsen?

Sagt kort, så er din momsindberetning baseret på den salgs- og købsmoms, du har haft for en given periode. Du skal altså opgøre alt din moms for perioden.

Lad os sige, at du har 30.000 kr. i salgsmoms for perioden, og i samme periode har du 10.000 kr. i købsmoms. Her skal du trække de to beløb fra hinanden, hvor du får en difference på 20.000 kr. i salgsmoms. Det betyder, at du skal indbetale 20.000 kr. til SKAT, fordi du har solgt for mere, end du har købt for.

Hvis du ikke har noget salgs- eller købsmoms for perioden, så skal du stadig huske at indberette det til SKAT. Så skal du lave det, der hedder en nulindberetning.

Hvis du bruger et regnskabsprogram, kan du finde dine momstal i systemet – og hvis du har en bogholder eller revisor til at lave dit regnskab, har de dine momstal.

Hvor tit skal jeg indberette moms?

Det er forskelligt hvor tit virksomheder skal indberette moms, det afhænger nemlig af hvor meget din virksomhed omsætter for. Jo mere din virksomhed omsætter for, jo oftere skal du indberette moms. Du kan enten indberette moms hver måned, hvert kvartal eller hvert halve år.

I nedenstående oversigt kan du se, hvor tit din virksomhed skal indberette moms.

Der er dog en undtagelse til reglen, og den er, at de fleste nye selvstændige som standard sættes til at indberette moms en gang i kvartalet.

Frister for momsindberetning

Det er vigtigt, at du får indberettet og indbetalt din moms til tiden. Hvis ikke du har styr på dine momsfrister, får du bøder fra SKAT. Momsfristerne for indberetning til SKAT er:

 • Moms for 1. kvartal: 1. juni
 • Moms for 2. kvartal og 1. halvår: 1. september
 • Moms for 3. kvartal: 1. december
 • Moms for 4. kvartal og 2. halvår: 1. marts

Disclaimer: Vær altid opmærksom på, om der sker ændringer i fristerne, fx som ved Corona.

Hvordan betaler jeg moms

Når du skal indberette din moms, skal du logge ind på TastSelv Erhverv. Vi har lavet en nem oversigt, der viser de 6 steps, du skal igennem for at indberette din moms.

Guide til at indberette moms

Når du har indberettet din moms, får du en momskvittering. På momskvitteringen kan du se, om du skal betale moms eller havde penge retur.

Hvis du har haft mere salgsmoms end købsmoms for perioden, skal du betale penge til skat. Du kan betale din moms på forskellige måder.

Du kan enten gøre det ved at bruge den betalingslinje, der står på din momskvittering (så kan du gøre det via din netbank). Du kan også gå ind under din skattekonto og vælge “Betal”. Her kan du fx betale med dankort eller MobilePay.

Hvis du har haft mere købsmoms end salgsmoms, skal du have penge retur fra SKAT. Det hedder negativ moms. Det får du udbetalt indenfor 2-3 uger efter indberetningen.

Kan jeg altid få momsfradrag?

Momsfradrag er det fradrag, du får i din regnskab for den moms, der er på dine udgifter. Men SKAT har ikke gjort det nemt, så det er ikke alting, du kan få fuldt momsfradrag for.

Der er nogle udgifter, du slet ikke kan få momsfradrag for – og andre, hvor du kun kan få delvist momsfradrag. Delvist momsfradrag betyder, at du ikke kan få fradrag for 100% af momsen, men kun dele af den, fx halvdelen eller en fjerdedel.

Du kan fx kun få kvart momsfradrag for restaurantbesøg, og du kan slet ikke få momsfradrag for udgifter, du har i forbindelse med repræsentation, fx hvis du giver dine kunder vin i julegave.

Det er altså forskelligt hvor meget moms, der kan trækkes fra. Så det handler om at holde tungen lige i munden, eller overlade dit regnskab til en bogholder eller revisor.

Hvordan bogføres moms?

I din bogføring skal momsen bogføres særskilt. Det betyder, at du ikke blot kan bogføre en konto i debet og en konto i kredit. Du skal i stedet dele din indtægt eller udgift op i flere dele. Lad os tage et eksempel:

Lad os sige, at du har købt en hjemmeside til 5.000 kr. inklusiv moms. Momsen udgør 1.000 kr. af købet, fordi momssatsen er 25%.

 • Du skal bogføre 5.000 kr. på din bankkonto – i kredit
 • Du skal bogføre 4.000 kr. på en udgiftskonto – i debet
 • Du skal bogføre 1.000 kr. på en købsmomskonto – i debet

Det er altså vigtigt at have momsen for øje, når du skal bogføre. Du skal altid bogføre det momsbeløb, der står på dit bilag. Også selvom den er beregnet forkert.

Se mere information relateret til dette emne her: https://cindytips.com/hvad-er-momsen-i-danmark-wh3ivtm4

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 28 Hvad er moms? Få styr på det her. leveret af cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *