Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 189 Skattestyrelsen bremser fejludbetalinger af negativ moms for milliarder

[Top] 189 Skattestyrelsen bremser fejludbetalinger af negativ moms for milliarder

Du ser emneartiklen [Top] 189 Skattestyrelsen bremser fejludbetalinger af negativ moms for milliarder, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Bad Moms | Official Trailer | Own It Now on Digital HD, Blu-Ray \u0026 DVD
Bad Moms | Official Trailer | Own It Now on Digital HD, Blu-Ray \u0026 DVD

Skattestyrelsen bremser fejludbetalinger af negativ moms for milliarder

Et nyt digitalt værktøj forbedrer Skattestyrelsens kontrol med virksomheder, der skal have tilbagebetalt moms. Siden 2014 er fejludbetalinger for 6,4 mia. kr. bremset.

En digital løsning styrker Skattestyrelsens kontrol med udbetalinger af virksomheders tilbagebetaling af moms. Fra 2014 til 2019 er der bremset udbetalinger med negativ moms for godt 6,4 mia. kr. – og alene i 2019 blev udbetalinger for 941 mio. kr. stoppet med hjælp fra Skattestyrelsens nye digitale værktøj.

Skattestyrelsen håndterer årligt i omegnen af 350.000 anmodninger om tilbagebetaling af moms til virksomheder, som f.eks. har eksport, store nyinvesteringer eller et sæsonbaseret salg. Virksomheder opkræver moms fra deres kunder (salgsmoms), og de får fradrag for den moms, de betaler for indkøb af råvarer mv. (købsmoms). Virksomheder kan få udbetalt negativ moms, når deres købsmoms i en angivelsesperiode overstiger deres salgsmoms.

Kontrollen er de senere år styrket bl.a. takket være det nye digitale hjælpeværktøj, der supplerer styrelsens manuelle kontrol.

– Systemet er et hjælpeværktøj, der støtter os i udsøgninger af virksomheder, der måske ikke har krav på at få penge udbetalt. På den måde forebygger vi, at penge uretmæssigt ryger ud af statskassen. Det er et godt eksempel på, at it-udvikling og digitale løsninger bidrager til at styrke skattekontrollen, siger underdirektør i Skattestyrelsen, Johnny Schaadt Hansen.

Helt overordnet vurderer Skattestyrelsen, ud fra risiko og væsentlighed, hvilke udbetalinger der skal kontrolleres. Hver morgen modtager Skattestyrelsens kontrolmedarbejdere en udbetalingsliste, der viser, hvilke virksomheder der har anmodet om tilbagebetaling af moms. På listen optræder virksomhedens navn, cvr.-nummer, samt beløb, der skal udbetales.

Takket være det nye digitale værktøj optræder der også en samlet risikoscore for virksomheden. Er risikoen høj, foretager Skattestyrelsens medarbejdere en kontrol, inden beløbet udbetales til virksomheden.

Målt ud fra de kontroller, Skattestyrelsen har foretaget de senere år, viser værktøjet sit værd. Træfprocenten i 2014 var knap 50 pct. Seks år senere var træfprocenten steget til 71 pct., viser Skattestyrelsens tal.

Skatteforvaltningerne i Norge og Sverige arbejder med lignende digitale modeller i deres udsøgninger, og i kraft af gensidige besøg er der fundet inspiration til en videreudvikling af modellen samt udviklingen af nye værktøjer på andre områder.

– Vi videreudvikler og tilpasser hele tiden vores kontrol til nye tendenser i samfundet. Værktøjet er et væsentligt bidrag til vores samlede kontrol på momsområdet, og vi har ambitioner om at gå endnu mere i den retning. Målet er at udvikle flere værktøjer, som kan styrke kontrollen på momsområdet endnu mere, siger Johnny Schaadt Hansen.

Implementeringen af digital kontrol og nye scoringsmodeller har været en medvirkende årsag til, at Skattestyrelsen har kunnet styrke kontrollen på negativ moms. Modellen vil ligeledes danne grundlag for en styrket kontrol af positiv moms fremadrettet.

Læs mere om det digitale værktøj her.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818

Se mere information relateret til dette emne her: udbetaling af negativ moms 2018

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 189 Skattestyrelsen bremser fejludbetalinger af negativ moms for milliarder leveret af cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *