Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 189 Ændrede betalingsfrister for skat og moms ifm. Covid-19

[Top] 189 Ændrede betalingsfrister for skat og moms ifm. Covid-19

Du ser emneartiklen [Top] 189 Ændrede betalingsfrister for skat og moms ifm. Covid-19, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Intense ALDC Rivalries! Enemies Are OUT FOR BLOOD! (Flashback MEGA-Compilation) | Dance Moms
Intense ALDC Rivalries! Enemies Are OUT FOR BLOOD! (Flashback MEGA-Compilation) | Dance Moms

16. mar 2020

Ændrede betalingsfrister for skat og moms skal hjælpe virksomheder ifm. Covid-19

Opdatering: Forslaget er vedtaget den 17. marts 2020.

Virksomhedernes betalingsfrist for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) forlænges midlertidigt, betalingsfristen for alle virksomheders afregning af moms udskydes, og små selvstændiges B-skatterater udskydes og kan nedsættes. Det vil skabe en likviditetsmæssig buffer for virksomhederne.

Herudover foreslås en midlertidig forhøjelse af loftet for det beløb, som virksomhederne kan have stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling. Virksomheder kan i dag højst have 200.000 kr. stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling til virksomhederne.

For at opnå en vis afbødning af de negative virkninger, som de foreslåede betalingsfristudskydelser kan udløse i form af negative renter, ved at virksomhederne kan få større bankindeståender, foreslås det, at loftet forhøjes til 10 mio. kr.

Udskydelse af betalingen for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag)

Virksomheders betalingsfrist vedrørende indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag forlænges midlertidigt, så der med virkning for månederne april 2020 til og med juni 2020 sker en udskydelse af betalingsfristerne. Det betyder, at den A-skat og det arbejdsmarkedsbidrag, der er indeholdt for disse måneder, først skal betales fire måneder senere end normalt.

Der foreslås ingen ændring i fristerne for indberetning af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Det er således meget vigtigt at være opmærksom på, at der skal ske indberetning.

Det er alene betalingsfristerne, der udskydes. Virksomheder kan derfor ikke vente med selve lønindberetningen.

Konsekvens ved manglende indberetning

Der sker ingen udskydelse af betalingsfristen på 14 dage for et beløb, som Skatteforvaltningen skønsmæssigt har fastsat som følge af manglende rettidig indberetning af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

En manglende opfyldelse af pligten til rettidig indberetning af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag har ydermere den konsekvens, at Skatteforvaltningen kan give den indeholdelsespligtige et påbud og pålægge den indeholdelsespligtige daglige bøder (tvangsbøder), indtil påbuddet efterleves.

En indeholdelsespligtig virksomhed vil kunne erstatte den foreløbige fastsættelse, der af Skatteforvaltningen måtte være foretaget for tilsvaret for april, maj eller juni 2020, med en indberetning af det korrekte beløb, der herefter vil skulle betales i overensstemmelse med de udskudte betalingsfrister.

Betalingsfristerne efter loven

Efter loven gælder følgende frister for små og mellemstore virksomheder, som har A-skat på mindre end 1 mio. kr. og AM-bidrag på mindre end 250.000 kr.

Afregningsperiode Indberetningsfrist Betalingsfrist
April 2020 11. maj 2020 10. september 2020
Maj 2020 10. juni 2020 12. oktober 2020
Juni 2020 10. juli 2020 10. november 2020

For store virksomheder – alle andre end ovenstående:

Afregningsperiode Indberetningsfrist Betalingsfrist
April 2020 30. april 2020 31. august 2020
Maj 2020 29. maj 2020 30. september 2020
Juni 2020 30. juni 2020 30. oktober 2020

Moms store selskaber – månedsafregnende virksomheder

I medfør af loven vil moms for marts 2020 senest skulle angives og afregnes den 25. maj 2020 fremfor den 27. april 2020 efter de gældende regler.

Tilsvarende vil moms for april efter loven blive udskudt til angivelse og afregning i juni, og moms for maj bliver udskudt til angivelse og afregning i juli.

Moms mellemstore selskaber – kvartalsafregnende virksomheder

For de kvartalsafregnende virksomheder sker der en udskydelse af afregningen for 1. kvartal. Dette kvartal skulle have været afregnet den 2. juni 2020. Fristen udskydes til den 1. september 2020 og skal afregnes sammen med 2. kvartal 2020.

Moms små selskaber – halvårsafregnende virksomheder

For de små virksomheder, der afregner moms halvårligt, sker der en udskydelse af afregningen for første halvår 2020.

1. halvår 2020 udskydes til afregning den 1. marts 2021, i stedet for den 1. september 2020 og skal afregnes samtidig med afregningen af 2. halvår 2020.

Konsekvens af manglende korrekt angivelse

Der sker imidlertid ingen udskydelse af betalingsfristen på 14 dage for det momsbeløb, som Skatteforvaltningen skønsmæssigt kan fastsætte, hvis den afgiftspligtige ikke som foreskrevet har foretaget en rettidig angivelse af moms.

En manglende opfyldelse af pligten til rettidig angivelse af moms har den konsekvens, at Skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud og pålægge den afgiftspligtige daglige bøder (tvangsbøder).

En afgiftspligtig virksomhed vil kunne erstatte den foreløbige fastsættelse, der af Skatteforvaltningen måtte være foretaget for tilsvaret for afgiftsperioderne marts, april eller maj 2020, med en angivelse af det korrekte beløb, der herefter vil skulle betales i overensstemmelse med de udskudte betalingsfrister.

Udbetaling af negativ moms

Forslaget om at udskyde angivelsesfristen for månedsafregnende virksomheder udskyder ikke Skatteforvaltningens frist for at udbetale negativt momstilsvar til virksomhederne.

Herved vil virksomheden få den overskydende moms tilbage senest 3 uger efter, at Skatteforvaltningen har modtaget angivelsen.

Udskydelse og regulering af B-skatter

For at lette likviditeten hos de små selvstændigt erhvervsdrivende, vil der ske en udskydelse af betalingen af B-skatter.

Månederne april og maj gøres betalingsfrie. Der skal således ikke betales B-skatterater i disse måneder.

I stedet bliver april måneds B-skatterater udskudt til juni måned og skal betales den 20. juni.

Maj måneds B-skatterate udskydes helt til december måned 2020 og skal betales den 20. december 2020. Man har således valgt at inddrage de to nuværende betalingsfrie måneder juni og december 2020 og i stedet gøre april og maj betalingsfrie.

Derudover kan virksomhederne selv, via tast selv for erhvervsdrivende, allerede nu ændre årets forventede resultat. Det vil, hvis det ændres i negativ retning, have en direkte afsmitning på B-skatteopkrævningerne, der vil falde, eller helt gå i 0.

Det er dog vigtigt at erindre om, at i tilfælde af, at virksomheden ændrer i det forskudsangivne, skal det gøres ud fra et reelt forventet årsresultat.

Forhøjelse af beløb på skattekonto

For at afbøde en eventuel betaling af negativ rente på indestående i bankerne, medfører loven, at der sker en forhøjelse af grænsen for indestående på skattekontoen fra den nuværende grænse på 200.000 kr. til 10 mio. kr.

Den nye beløbsgrænse vil gælde til og med den 30. november 2020.

Virksomhederne kan på skattekontoen selv regulere, hvilket beløb der skal gælde som beløbsgrænse, men det vil højst kunne fastsættes til 10 mio. kr., og det vil tidligst kunne ske den 25. marts 2020.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med skat eller moms på grund af Covid-19, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål vedrørende skat og moms i forbindelse med Covid-19?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt og senest den følgende hverdag.
Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se mere information relateret til dette emne her: https://cindytips.com/udbetaling-af-negativ-moms-2018-rc1jhgrt

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 189 Ændrede betalingsfrister for skat og moms ifm. Covid-19 leveret af cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *