Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 187 Tre ting du skal vide om arveafgifter

[Top] 187 Tre ting du skal vide om arveafgifter

Du ser emneartiklen [Top] 187 Tre ting du skal vide om arveafgifter, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Arveafgift – Så meget betaler du!
Arveafgift – Så meget betaler du!

1: Boafgift/arveafgift

Boafgift hed tidligere arveafgift. Det er en afgift til staten, som boet skal betale af arven, inden den bliver udbetalt til arvingerne. Afgiften afhænger af, hvor meget afdøde har efterladt sig og til hvem.

2: Bundfradrag

Alle personer, der dør, udgør hver ét dødsbo. Hvert dødsbo har et bundfradrag, som der ikke skal betales boafgift af. Bundfradraget er på 321.700 kr. i 2023.

Hvis boet ikke bliver skiftet efter en ægtefælle, fordi længstlevende vælger at sidde i uskiftet bo (dvs. at man venter med at udbetale arven til arvingerne), vil der være to bundfradrag i boet, når det skal skiftes efter den længstlevende ægtefælles død. Der vil altså være et samlet bundfradrag på 643.400 kr. i boet. Værdier ud over dette beløb skal der betales boafgifter af.

3: Boafgifter efter arveklasser

Hvor meget, man skal betale i boafgift af en arv, afhænger af, hvilken arveklasse man tilhører. Ægtefæller betaler ingen boafgift, mens børn, der arver fra deres forældre, stedforældre (eller plejeforældre med en særlig tilknytning), skal betale en boafgift af arven på 15 procent. Forældre, der arver efter et barn, betaler også en boafgift af arven på 15 procent.

Boafgift for arvinger uden for den nærmeste familie (fx søskende, nevøer og niecer) er på 15 procent plus en tillægsafgift på 25 procent. Tillægsboafgiften beregnes først efter, at de første 15 procent er trukket fra. Der gives intet bundfradrag ved beregningen af tillægsboafgiften.

Samlevende med et testamente skal betale 15 procent i boafgift til staten, hvis parret har boet sammen i mere end to år eller har et fælles barn – ellers beregnes ligesom for søskende, nevøer og niecer. Er der intet testamente, er der ingen arveret mellem samlevende.

Vil du vide mere om arveafgifter?

75 kommentar

Susanne

Hej. Min datters far er desværre gået bort. Han havde lavet et testamente, hvor han havde indsat vores fælles datter som tvangsarving, vores barnebarn på 9 år, min datter fra senere ægteskab og undertegnede (vi har ikke boet sammen i godt 30 år). Problemet er, at banken har udbetalt et og samme beløb til os alle 4, uden der er betalt boafgift af beløbene. Hvordan skal vi forholde os til det? Vores fælles datter/ barnebarn skal vel betale 15%, og min datter fra andet ægteskab og undertegnede hvad skal vi betale? Mvh. Susanne

Jacob

Min mor har en gældfri lejlighed, som hun har boet i kortvarigt for mange år siden, men pt. er udlejet. Hvis hun dør og endnu ikke har solgt lejligheden, hvad vil arvinger, så skulle betale i afgift/skat for lejligheden? Og hvad vil dokumentationskravet evt. være ift. at hun har boet i lejligheden?

Johan

Min mor har en større ratepensionsordning. Hvor meget skal der betales i skat og efterfølgende boafgift i tilfælde af hun falder bort?

Nils

Jeg arver et hus, hvis værdi i den offentlige ejendomsvurdering er sat til 1,5 mio. kr. Der er en lille gæld på 300.000 kr. Alt andet lige: Hvordan værdisættes boligen i forhold til boafgiften? Som 1,5 mio. kr. eller som 1,2 mio. kr.?

Tove

Min veninde er blevet betænkt i et testamente, fra en person hun ikke er i familie med, men hun har altid kaldt ham morfar. Skal hun betale tillægsafgift af arven

Mogens

Flyttede fra Danmark til Sverige 1975 og videre til Thailand 2003, hvor jeg stadig bor. Har siden 1975 ikke haft kontakt med danske myndigheder…..et pas hvert tiende ar fra ambassaden i landet, hvor jeg boede pa det tidspunkt. Nu har jeg arver penge efter min mor (som boede i Danmark)…Arven skal overfores til min bank i Thailand. Skal jeg betale 15% boafgift..?

Mogens

Min bror og jeg har arvet min mors andelsbolig. Jeg ønsker at overtage boligen, og dette er min bror indforstået med. Hvordan værdisættes boligen, og hvordan gør man overtagelsen og delingen af arven mulig? Hvordan vil boafgiften blive afregnet?

Mads Olsen

Vores mor er død efter at have siddet i uskiftet bo i 4 år. Mit spørgsmål er om vi i forbindelse med opgørelsen af boet må fratrække omkostningerne i forbindelse med både mor’s og far’s begravelsesudgifter ?

Nikola Skaaning Nielsen

Skal dødsboet betale 15% også derefter arvingeren hverisær skal så også betale 15% i arveafgift. Eksempel boet 600.mill DKK. Kone nul skal længst levende ikke Barn 1 15% Barn 2 15% Plus dødsboet skal også betale 15% i skat? Er der yderligere avance skat på et dødsbo.? Hvad er hvert barns arv netto ud af et dødsbo på 600.mill DKK.

Pia

Hej Bjarne Min kæreste og jeg har lige købt et hus. Vi har begge to voksne børn. Er det muligt at lave nogle papirer der udskyder den arv der ligger som friværdi i vores fælles bolig i en vis periode, således at den tilbageværende ikke skal tvinges til at sælge huset så hurtigt som muligt. Man kunne måske skrive noget omkring senest inden 5 år? Venlig hilsen Pia

Martin

Jeg skal arve efter min fars moster og onkel, som var gift. Min fars onkel er afgået ved døden. Vil der, når min fars moster dør, være to bundfradrag? Eller har min hun haft mulighed for, at sige ja tak til at skifte? Hvis ja, har det givet hende en fordel, eller har det blot givet mig et bundfradrag mindre?

Per

Arv eller gave? Min mor sidder i uskiftet bo efter min far. Hun bor i Sverige og al ejendom findes i Sverige hvor skiftet også foregår. Der er ingen skat eller afgift i Sverige uanset om der er tale om arv eller gave. Jeg forstår at jeg modtager min del af arven uden at der skal betales dansk afgift. Hvis min mor udbetaler et arveforskud til os søskende (2 bor i Sverige og jeg bor i Danmark) vil det blive betragtet som en del af det fremtidige arv dvs ingen boafgift i Danmark eller som en gave der skal betales afgift af til den del der overstiger bundfradraget ved gave mellem forældre/børn? på forhånd tak! Per

Stig

Min hustru og jeg har fælles-eje. Vi har været gift i 18 år. Jeg har tre børn, hvoraf de to var over 18 år, da vi blev gift. Ingen af børnene har boet hos os, som mindreårige. Min Hustru og jeg har oprettet et testamente, hvorefter de tre børn skal arve ligeligt, efter den længst levendes død. Min børn har underskrevet erklæringer om at min hustru, i tilfælde af at jeg dør først, skal kunne sidde i uskiftet bo. Spørgsmål: Hvis jeg dør først og min Hustru sidder i uskiftet bo, til sin død, hvor meget skal mine børn så betale i arveafgift af vores fælles formue, som så skal arves af børnene???

Helle

Hej. Min mor er død i 2016 og min far er død i 2018. Er bundfradraget på 2×2018-satsen eller er det på 1×2016-satsen og 1 på 2018-satsen? Vh Helle johnsen

Eddy

Hej, Hvis man er bosat i Thailand, og har virksomhed i Thailand og dør. Arver ens børn efter danske regler eller efter thailandske regler?

Ella

Min svigerfar er udrejst af Danmark, boede i Thailand og var gift med en thai kvinde. Han er død nu. Han har aktiver/penge i banken i Danmark. Han havde et hus i Thailand. Hvem har ret til at arve huset i Thailand og aktiver i Danmark? Hvorden er proceduren? Hvad er afgifterne? På forhånd mange tak.

Sisse

Hej jeg har arvet 101.000 kr. efter en moster. Hvor meget skal jeg betale i arveafgift? På forhånd tak

Benny Mertz

Jeg sidder i uskiftet bo efter men kone som døde i 2010, jeg har fundet en vidunderlig kvinde som jeg gerne vil giftes med, hvordan opgøres det uskiftede bo

Lene

Hej Bjarne. Hvor er det fantastisk, man kan få lov til at stille spørgsmål her i tråden. Min mand er tysk statsborger, men har boet i Danmark i mere end 15 år. Hans mor er tysk og bor i Tyskland. Hun har givet ham en pengegave, og mit spørgsmål lyder nu, om min mand betale skat af gaven? I givet fald hvor meget? Mvh. Lene

Charlotte pietsch

Jeg skal arve efter min stedmor,, som sidder i skiftet bo efter min fars død. Hvor stor er arveafgiften? Jeg var 12 år da de blev gift..mvh.

August

Min far er død, vi er 3 børn, 2 helsøskende og 1 halv. Den halve er i testamente beskåret til tvangsarven. Vi andre to arver resten fordelt med 50/50. Der er dog et sommerhus, som jeg ifølge testamentet arver forlods. Skal værdien af sommerhuset fratrækkes boets værdier, inden tvangsarven udregnes? Venlig hilsen August

Jens

Min morbror er død i Tyskland, hvor han har boet de siden 1956 og er Tysk stadsborger. Min morbror har testamenteret 30 tusinde euro til mig. Skal jeg betale skat af det beløb her i Danmark hvor jeg bor? og hvad er i så fald skatteprocenten? Mvh. Jens

Reinhold

Kære Bjarne, Min kone og jeg er tysk men bo i nogle år. Da vi har hus har vi en banklån. Jeg kunne låne penge fra min mor/søster uden rente da de har penge stående. Hvis jeg nu få sendt penge via banken til DK fra Tyskland skal jeg så betale en afgift/skat/moms? Hvis jeg betaler penge løbende tilbage skal min mor så betale en afgift? (Hun er pensionist) Tak for hjælpen – Reinhold

Peter

Min kones forældre bor i Danmark, men en betragtelig del af deres formue er placeret i udlandet i form af fast ejendom, aktier og kontanter. Selv er vi bosiddende i Thailand. Hvad skal der betales i boafgift den dag den længstlevende er væk?

Jens

Hej, Hvor er det rart at man har mulighed for at stille et kort spørgsmål. tak for det. Min fars bror er død. Han er tysk statsborger og har boet i Hamborg hele sit liv. Min far og resten af hans familie er død for mange år siden. Jeg og min familie bor i DK og er danske statsborgere. Der er oprettet et testamente hvor jeg får 1/4 del, min datter får en 1/4 del. herunder også min mor får en 1/4 del og min bror som ikke har samme far får en 1/4 del. pgl. onkel har ikke selv børn eller anden familie. Vi har fået solgt min onkels lejlighed for 325.000,- euro og der er ca 10.000,- euro på hans konto. vi har forsøgt at regne ud, hvilken skatteklasse vi hver er i og evt. hvilke fribeløb der gælder for os hver. vi har dog ikke kunne finde frem til fyldestgørende information. myndighederne i Tyskland kommer med meget forskellig information og nogle myndigheder nægter at vejlede, vi er vant til en lidt anden tilgang i DK. under sagens behandling har vi selv skulle betale driftsudgifter i forbindelse med boligen, i DK er det normalt boet der dækker disse udgifter. Kan du fortælle os hvilken skatteklasse vi hver især hører under, procentsats og evt. fribeløb? På forhånd mange tak.

Gitte Lykkeland

Må jeg arve en bil efter min ven igennem 5 år ? i slutten af vores venskab var vi til demens prøve d.21/1/19 i Aarhus og hans kørekort blev indraget.Han havde altid sagt at hvis det skete ville han begå selvmord ,90 år gammel og jeg skulle have bilen. Han begik selvmord som han sagde.Inden da,havde han overdraget sin bil til mig.Hans demens var i begynder fasen, og han havde mange klare dage.Nu stiller arvingerne sig på benene 4 voksne døtre og de tog sig ikke af min ven ,selvom jeg har været ven med deres far i 5 år og hvor han opholdt sig hos mig i dagtimerne,lavede mad,købte ind og alt det der hører til en ” familie” et ægteskab på en anden måde.Vi boede ikke hos hinanden,men hver for sig.Har jeg nogen ret eller skal min bil leveres tilbage ?

Thomas

Min bror og jeg skal arve efter vores mor, som sad i uskiftet bo. Jeg har haft en ejendomsmægler på huset som vores mor ejede og det blev vurderet til 295,000. Jeg har regnet frem til at der skal betales 44,250 Kr. i arveafgift og så tilhøre huset os. Er det korrekt?

Jens Koefoed

Kære Bjarne Jeg har arvet pension (154.486,64,-) efter min fars død. Pensionsselskabet har skrevet en statsafgift på 61.0760,- + en boafgift på 13.909,-. Jeg tvivler på disse beregninger, da jeg har læst, at der er et bundfradrag på omkring 300.000,-. Derimod har jeg også fået fortalt, at situationen er anderledes, hvis man har været ansat hos staten. Hvad er rigtigt? Mvh Jens

Anthony Waidtløw

min mor er død og vi var 4 børn. Den mindste har boet hjemme i alle 60 år og vil fortsætte med at blive boende. Den ene tvilling er død efter et trafik uheld, så vi er 3 børn der er tilbage. Bedemanden fortalte os at den afdøde søsters 3 børn derfor arver 1/4 af det min mor efterlader. Hende der er boende på adressen hvor min mor boede har betalt alle udgifter og husleje i de sidste 20 år, fortæller at min mor har lidt over 900.000,00 kr. og at hun derfor regner med at vi hver i sær skal vente at få ca.200.000,00 hver er det rigtigt forstået ?

Katharina

Hej Bjarne, jeg er tysk statsborger og har boet i Danmark siden 2011. Nu har jeg arvet et beløb i Tyskland og jeg vil høre, om jeg skal betale afgift/svare skat for dette i Danmark? På forhånd tak for din hjælp.

Christian

Hej, Min moster ønsker at min bror og jeg skal arve nogen penge (jeg ved ikke præcis hvor meget, men mindst 300.000 kr hver). Som hendes testamente er nu, arver min mor alle pengene, og hun skal, så vidt jeg forstår betale 15% af boafgiften? Er det bedre at ændre min mosters testamente, så pengene går direkte til min bror og jeg, eller vil den samlede afgift være mindre, hvis min mor giver os pengene efterfølgende? Mvh. Christian

Mette

Vi er 4 søskende som skal dele en arv efter vores halvbror. Vi er de eneste arvinger. Det samlede beløb udgør 270.000 kr, hvordan bliver det fordelt, og hvor meget skal der betales i afgift? Er der ikke noget bundfradrag først ? På forhånd tak.

Leila Dalsgaard

Min søn er testamenteret enearving efter min mors veninde. Der er altså ingen familiemæssige bånd. Når boet er gjort op, forventes der at være et sted mellem 100.000 – 170.000 kr. Hvor meget skal han betale i arveafgift? Den afdøde havde et tilgodehavende i en bolig som drives som et udlejningsselskab af efterkommerne fra en ven som hun engang købte udlejningsboligen sammen med (det var også udlejning dengang. De var blot økonomiske samarbejdspartnere). Vennen døde for 8 år siden og hendes anpart var på 80.000 + et beløb på 10900. De 10.900 har min søn fået oplyst skal udbetales under alle omstændigheder. De oprindelige 80.000kr var det påtænkt skulle nedbringes løbende. Det er dog kun nedbragt til 55.000. Min søn har yderligere fået oplyst, at de 55.000 er afhængige af om huset ved salg kan sælges til den offentlige ejendomsvurdering som er på 630.000. Udlejningsfirmaets revisor har meldt ud at der er et bud på huset på 250.000, da den lokale brugs ved siden af gerne vil bruge grunden til parkering (huset vil så rives ned). Vi er dog vidende om at huset blev renoveret med bl.a nyt tag, med vindues karnapper for bedre udnyttelse af 1.salen, samt nyt køkken og bad i den ene lejlighed og ydermurs isolering for ca 10-12 år siden. Prisen de selv gav for huset i sin tid var 380.000 og renoveringen løb alt i alt op i 360.000 – heri er ikke medtaget ydermursisoleringen. Der er to lejemål i boligen, som ligger centralt midt i byen. Begge lejemål er udlejet og efterspurgte. Vi har derfor en berettiget formodning om at boligens reelle salgsvurdering ligger tættere på den offentlige vurdering end det bud som revisoren kom med. Hvis min søn ønsker det, hvordan kan han så få boligen vurderet, når han ikke har adgang til denne?

Tina D.

Vores far har i sit Testamente valgt at give en større gave til en nevø og ønsket at gaven skal være afgiftsfri for nevøen. Vores far sad i uskiftet bo. Vi er to børn, der nu af boet får udbetalt vores tvangsarv på 5/16 hver, men vi er derudover i boopgørelsen påført at betale tillægsafgiften der dækker for gave til nevøen. Må vores far disponere over vores tvangsarv og indskrænke denne per Testamente, for det er jo reelt hvad der sker? Vi mener at afgiften skal betales udelukkende fra den del af arven som vores far disponerede frit over. Denne del har han testamenteret til en forening. Foreningen betaler dog i boopgørelsen kun 6/16 af tillægsafgiften for gaven til nevøen.

Lene Mathiasen

Min mand er ene barn, hans far døde for 3 år siden, og hans mor er lige død. De har en ejerlejlighed til 1400000 kr. som han skal arve. Skal han betale mindre, i arveafgift, hvis han flytter ind i ejerlejlighen, eller er det bedre at sælge den. Han siger han får mest ud af at flytte ind i den.

Annette

Jeg har fået at vide af min veninde, hun vil lave testamente, hvor jeg skal arve alt fra hende. Min veninde har eget hus, hvor der skyldes 300.000,- derudover har hun ingen gæld. Jeg har lovet hende, jeg nok skulle sørge for begravelse. Hun har en søster, som hun ikke har snakket med i mange år. Mit spørgsmål er: skal jeg betale gælden i huset for at kunne få indboet? Kan min veninde slippe udenom, at søsteren får andel i arven. Kan jeg komme til at betale for begravelsen, hvis ikke der er penge på bankkontoen.

Lotte

Min svigerfar har valgt at skifte efter min svigermor er død. De er 4 børn, heraf min mand. Min mand har netop modtaget et brev, hvori det fremgår 1. At børnene arver 25 %, faderen 75%. Er dette korrekt? Vi troede det var 50/50. 2. At børnene skal betale boafgift, men ikke får nogen arv udbetalt før efter faderens død. Skulle han så ikke have undladt at skifte? Kan man det?

Lina Olsen

Vi er ikke gift og har ikke det samme folkeregister adresse. Vi er kæreste i mange år men bor ikke sammen. Min kæreste er alvorlig syg og bor i huset værdi 2,2 mio og har oprettet testamente at jeg skal arve hans hus.Han har også gæld ca 500.000. Han har en datter og han ønsker at hans datter skal arve kun tvang arv 12,5%. Kan jeg beholde huset after hans død eller skal sælge det? Hvordan kan betales de 12,5% til hendes datter?

Nina Nørgaard

Min mand og jeg har været gift siden 2007 – vi har oprettet testamente vedr. vores hus, som min mand ejer alene. Hans datter skal arve huset, men jeg er sikret boligret/brugsret til huset til min død. Min mand er døende desværre, og i nær fremtid skal jeg bo her alene. Hvordan er min steddatter stillet i forhold til arve/boafgift – udskydes den til huset sælges? Eller skal hun rejse de 15% nu? Tak for svar

Birgitte Bjerre

Jeg har en god ven der ønsker at jeg skal arve hans hus. Min ven har ingen børn, men en far der stadig lever. Jeg er i tvivl om hvorvidt jeg har råd til at arve. Husets offentlige vurdering er ikke meget mere end 250.000. Hvad vil det koste mig? Med venlig hilsen Birgitte

Nana

Min far døde i 2001 og jeg er først nu blevet opmærksom på om min bror og jeg ikke skulle have arvet efter ham i den forbindelse? Vi er helsøskende. Mine forældre har altid boet til leje, så der var ikke noget med at min mor skulle sidde i uskiftet bo. Der er ikke skrevet testamente.

Kristine Westerdahl

Jeg arver (sammen med andre) fra en gammel ven, som ingen familie havde. Jeg er med på arveafgifterne i den forbindelse, men er usikker på, om jeg skal betale indkomstskat af det endelige beløb, jeg arver? Vh Kristine

Hanne

Kære Advodan! Jeg er enlig uden børn. Min Far lever. Jeg har 2 søskende. Hvis jeg ønsker, at lave testamente til min nevø (som f.eks. enearvning) og min Far f.eks. dør før mig, skal min nevø, så stadig betale både 15% + 25% såfremt min Far (direkte arvning) ikke lever? Min Mor er død for mange år siden. Ligeledes har jeg en andelslejlighed. Vil jeg kunne overdrage den til min nevø – såfremt jeg dør? så han på den måde kan spare i alle de her afgifter? Mvh. Hanne

Jan

Jeg er enearving til et hus. Hvor meget skal jeg betale for at overtage det? Offentlig vurdering: 1.450.000 Lad os for nemhedens skyld sige at der ar andre aktiver der går ud over bundfradraget, så hele huset skal “beskattes”. Jeg har regnet mig frem til at jeg så skal af med 15% af 1,45 mill (evt 15% af 1.232.500 som er 15% under vurdering) Er dette korrekt, eller har jeg overset/misforstået noget?

Dorete Birk Christensen

Jeg er blevet tilbudt at arve min tantes hus – værdi 2.5 mio uden gæld. Hvad skal jeg betale i arveafgift? Skal der også betales arveafgift af indbo? M v h Dorete Birk Christensen

Vita skov

Jeg er single og uden nogen form for familie, Jeg viL gerner testamentere mine bedste venner min formue, Hvorledes er reglerne.? Mvh Vita Skovo

Lisbeth

Min meget gamle mor er kommet på plejehjem, og hendes hus er blevet solgt. Hun ønsker nu at give sine børn et lidt større beløb end de 62.900 kr, som hun kan give uden, at vi skal betale 15 % gaveafgift. Hvis hun nu dør senere i år, kan vi så risikere også at skulle betale boafgift af dette (større) beløb, selvom vi betaler gaveafgift? Altså 2 x 15 %?

Sima

Er boafgiften reelt højere end gaveafgiften? Er det ikke korrekt at gaveafgiften, ved gaver til børn, reelt kan reduceres ved at lade gavegiver (far) betale afgiften, således at den effektive gaveafgift falder til 15/115=13,04%. Er noget tilsvarende muligt ved boafgift, eller er den effektive boafgift her altid 15%?

Kaj Petersen

Min kone skal arve ca 250,000 kr efter sin broder vi bor til leje i en boligforening og vi få boligydels og ældrecheck tager kommunen nu det væk.

Hanne Schmidt

Min bror dør i juni 2016 og efterlader sig hverken børn eller forældre. Vi er 2 søskende, som arver. Er det korrekt forstået, at der ikke er et bundfradrag, når man som vi søskende tilhører arveklasse 2 ? Venlig hilsen Hanne

Poul Christensen

Hvis man har gennemført en skilsmisse og senere vil gifte sig med en nuværende samlever. Skal ens børn så give samtykke. Kan de stille andre krav hvis giftemålet gennemføres.

Gyda Nielsen

Jeg har arvet min tante, som var gift med min morbror. Han døde i 1991. Regnes jeg som niece? Hvis ikke, hvordan er boafgiften så sat sammen?

Birgit Thomsen

Min svigerindes far er død i Danmark, hun bor i Tyskland. Skal hun betale dansk boafgift?

Kjeld Madsen

Vores søn bor og er gift i Singapore. Der er ingen børn hverken i nuværende eller tidligere forhold. De vil oprette testamente hvor afdødes familie forlods arver et beløb – ens for begge ægtefæller. I min søns tilfælde vil arvemodtager være broder og/eller os. Hvis jeg forstår ovennævnte svar rigtigt, skal der ikke betales boafgift i Danmark, hvis situationen opstår. Er det korrekt? Så vidt min søn er orienteret er der ingen afgift i Singapore. Vil det betyde noget afgiftsfritagelse i Danmark?

Kjeld Madsen

Vores søn bor og er gift i Singapore. Der er ingen børn hverken i nuværende eller tidligere forhold. De vil oprette testamente hvor afdødes familie forlods arver et beløb – ens for begge ægtefæller. I min søns tilfælde vil arvemodtager være broder og/eller os. Hvis jeg forstår ovennævnte svar rigtigt, skal der ikke betales boafgift i Danmark, hvis situationen opstår. Er det korrekt? Så vidt min søn er orienteret er der ingen afgift i Singapore. Vil det betyde noget afgiftsfritagelse i Danmark?

Ernst Larsen

Mine børn gav afkald på deres arv, da min kone døde, så jeg kunne blive gift igen. Min nuværende kone og jeg har særeje. Vi skal ikke arve hinanden. Jeg har 3 børn. Hvis jeg har 500.000 kr. når jeg dør, hvor meget skal de så betale i arveafgift?

Tove Olsen

Jeg er dansk men permanent bosidende I USA .Skal jeg oprette et testamente I Danmark hvis jeg onsker at mine 3 kusiner skal arve mit pengedepot i min danske bank ? Og hvad er arve afgifterne? Er der arveskat paa hele indestaaende belov som et Eller beskattes alle 3 hver issuer?

jørgen jensen

jeg hedder Jørgen og er gift med kirsten, som har en søn freddy, fra tidl. forhold. freddy har fået 2 børn, karina og kristian. vi har oprettet et testamente, som giver både kirsten og jeg ret til at sidde i uskiftet bo. når engang både kirsten og jeg er borte, arver freddy, kirstens halvdel af boet, og skal vel betale 15% i afgift, mens jeg via testamentet har bestemt at karina og kristian, altså mine bonusbørnebørn, skal arve min halvdel. så er spørgsmålet, hvad skal de betale i afgift (jeg har ikke selv nogle biologiske børn), men har i 40 år betragtet freddy som min søn

Elin P Nielsen

Som tillæg til til tidligere spørgsmål vil jeg lige tilføje, at min mor sad i uskiftet bo efter min far. Mvh Elin P Nielsen

Elin P Nielsen

Min mor døde sidste år. Vi er 5 søskende, som skal arve. Der bliver ca 300.000 til deling. En af mine søstre bor i Sverige og hun mener, at hun både skal betale afgift i Danmark og Sverige. Er det korrekt? Mvh Elin P Nielsen

Betina Lærke

Hej. Jeg ville hører omkring arveafgift. Skal arve min morfar (da min mor døde for år tilbage). Skal arve sammen med min moster og min morfars lillebror. Min moster og jeg er stestementeret 1/4 hver og 1/2 til hans lillebror. Hvordan er arveafgifterne? Det er en samlet arv på ca. 480.000kr. Hilsen Betina

susanne funder

Hej, hvordan forholder jeg mig over for arven fra tyskland. Der er pege i forskellige former og en immobillien. Min onkel dø i maj måneden i tyskland.(Heidelberg) Jeg er tysk statsborger, bor her i danmark siden 16 år. Hvor skal jeg betale hvad? M.v.h Susanne Funder

Katja

Min far har været samboende med min stedmor fra 1980-1994 hvor han afgik ved døden. Min stedmor har begunstiget min bror og jeg i sit testamente, hvordan er arveregler og afgift i denne sammenhæng? Mvh Katja.

Charlotte Nielsen

Min mand og jeg har været gift i 4 år, men har i 8 år haft en testamente som også gælder nu her hvor vi er gift. Vi har begge 2 særbørn (en på 16 år og 3 over 18) og ingen fælles. Vores testamente angiver, at alle 4 børn arver den længstlevende, dog får 2 af særbørnene tvangsarven, når egen forældre dør – alt efter hvem der dør først. Jeg faldt over, at der i artiklen ovenfor stod, at man kun skal betale 15% i boafgift efter stedforældre, så betyder det, at alle 4 børn, når de arver efter den længstlevende, alle kun skal betale en boafgift på 15%? PFT og MVH Charlotte Nielsen

Margit Andersen

Min eks. mand Martin (som har bedt mig skrive) er engelsk statsborger men har boet og arbejdet i DK siden 1979. Hans mor som er englænder er afgået ved døden som den sidste af forældrene. Der venter nu Martin en arv på ca. 500.000 kr. Hvordan er han stillet med hensyn til arveafgift. Er der et bundfradrag inden der skal betales afgift. Moderen efterlader også vores 3 fællesbørn 1000 pund hver – skal de betale arveafgift af dette beløb. På forhånd tak for svar Margit/Martin

Birthe Kristensen

Jeg har været gift i 52 år med min mand, vi har 3 børn. Vi bor i eget hus, som næsten er betalt. Vi vil gerne spørge om der bliver trukket fradrag på 276.600kr for hvert barn ved arv, eller er det kun 276.600,- en gang? Mvh. Leif og Birthe Kristensen

Finn Petersen

Jeg har været gift i 4 år. Min kone bor i mit hus i Sverige (særeje) men jeg har alle 4 år haft min adresse i Danmark, men opholder mig selvfølgelig meget i Sverige. Har begunstiget hende i mit testamente, men hvad skal hun betale i arveafgift ? Vi har jo ikke boet på samme adresse, officielt ihvertfald.

Allan Fischer

Hr. Advokat Bjarne Olesen. Jeg kunne godt tænke mig at høre hvordan det forholder sig hvis en søn, enearving flytter hjem for at passe sin mor i nogle år. Hvis moderen så dør og arver moderens lejlighed (Andelslejl) til 1.700.000 kr. Hvordan ligger det så med arveafgiften hvor meget skal sønnen så betale. Kan moderen mens hun er i live overdrage lejl. til sønnen for at slippe billigere. Venlig hilsen Allan Fischer

Se mere information relateret til dette emne her: arveafgift for nevø niece

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 187 Tre ting du skal vide om arveafgifter leveret af cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *