Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 166 Arveafgift: Alt du skal vide: Se arveafgifts-satser og beregningseksempler

[Top] 166 Arveafgift: Alt du skal vide: Se arveafgifts-satser og beregningseksempler

Du ser emneartiklen [Top] 166 Arveafgift: Alt du skal vide: Se arveafgifts-satser og beregningseksempler, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Styr på arven: Hvem får pensionen? (3:7)
Styr på arven: Hvem får pensionen? (3:7)

Arveafgift – Beregning og satser

Arver du et større beløb, skal du betale en arveafgift – som officielt hedder en boafgift, men som af rigtig mange fortsat kaldes en arveafgift – til staten. Procentsatsen for arveafgiften varierer efter de tre arveklasser: livsarvinger, forældrelinjen og bedsteforældrelinjnen.

Inden vi begynder på teksten om arveafgift: Hvis man skaber et testamente i god tid, er det faktisk muligt at diktere præcis hvilke arvinger, der får præcis hvad, og i nogle tilfælde faktisk også at minimere arveafgiften til et absolut minimum. Anbefalingen herfra er altså klart at få oprettet et testamente, af forskellige årsager: Både for at tage hensyn til kommende arvinger og familie, i så god tid som muligt, men også for at minimere arveafgiften.

Arveafgift satser

Arveafgiften varierer en del alt efter den relation der er mellem arving og afdøde. Overordnet set er der tre boafgiftsklasser:

 • Ægtefæller og registrerede partnere betaler 0 % i arveafgift
 • Den “nærmeste familie” (livsarvinger) skal betale 15 % i arveafgift
 • Alle andre skal betale 15 % og derefter 25 % af de resterende beløb i arveafgift. Samlet 36.25 % i afgift.

Den nærmeste familie er noget bredere begreb, der dækker over: Børn, stedbørn og børn af børn samt børns ægtefæller, frasepareret eller skilt ægtefælle, forældre, ugift samlever (hvis denne har boet sammen med afdøde i min. to år), personer den afdøde har børn med, har haft børn med, eller snart får børn med, personer der i 2 år inden dødsfaldet har haft bopæl med afdøde samt personer, der i 2 år har boet sammen med afdøde, men nu bor på plejehjem.

Søskende hører altså ikke til i “nærmeste familie”, men falder derimod i “alle andre” og skal derfor betale hele 36.25 % i arveafgift.

Sådan beregnes arveafgiften

For at kunne lave beregningen af arveafgiften kræves der tre ting:

 1. Det beløb der er tale om, der sendes i arv
 2. Dødsårets bundfradragssats, som eksempelvis var 264.100 kr. i 2012.
 3. Arvingernes/arvingens boafgiftsklasse/viden herom.
 4. Bemærk desuden at der er 2 gange bundfradrag, hvis der er tale om et uskiftet bo.

Et eksempel

Peter dør og efterlader en arv på 1 mio. kr. Peter har to børn og er enlig.

Først fratrækkes bundfradraget på 264.100 kr. beløbet på 1 million kroner. Så er der 735.900 kr. tilbage.

Herefter beregnes der boafgift / arveafgift af beløbet på 735.900 kr. Boafgiften for børn, livsarvinger, er 15 %. 15 % af 735.900 kr. er 110.385 kr. Dette tal fratrækkes det oprindelige tal på 1 mio. kr. Det vil altså sige at der, efter al arveafgift er betalt, er 889.615 kr. (1.000.000 minus 110.385).

De 889.615 kr. skal jo så selvfølgelig deles mellem børnene (der var 2) og de modtager derfor begge to 444.807.5 kr. hver, efter betalt arveafgift, i arv.

Et eksempel mere

Niels går bort og efterlader sig en samlet arv på 2 mio. kr. Han har to børn og er derudover enlig. I sit testamente har Niels valgt at testamentere 500.000 kr. til en rigtig god ven.

Ligesom ved første eksempel, trækkes bundfradraget fra arven. Dette er det samme beløb, nemlig 264.100 kr. Resultatet bliver 1.735.900 kr. Herefter skal boafgiften trækkes fra. Den er på på 15 %. 260.385 kr. giver dette altså en arveafgift på.

Dette giver altså en arv på 1.739.615 kr., efter at boafgiften er fratrukket.

Niels’ ven skal arve 500.000 kr. Fordi at en ven er i tredje boafgiftsklasse skal der betales yderligere 25 % boafgift. De 25 % trækkes fra arven på 500.000 kr., hvilket svarer til 125.000 kr., hvorved arven for Niels’s ven ender på 375.000 kr.

Bemærk desuden her at, at havde Niels testeret de 500.000 kr. til sin bror eller søster, ville resultatet være præcis det samme, da søskende jo også er i tredje arveklasse og derfor også skal betale den fulde arveafgift.

Herefter er der 1.739.615-500.000 kr. tilbage til deling mellem de to børn. Dette giver 619.807,5 kr. til hvert barn.

Bemærk: Begge Niels’ børn er det der hedder tvangsarvinger og disse skal derfor skal have mindst 25% af arven, samlet. Opfyldes dette ikke, vil testamentet faktisk være ugyldigt og kan blive tilsidesat, evt. udsat for en tolkning.

Undgå arveafgiften med årligt skattefrit beløb

Du må per skrivende stund give i gave 58.700 kr. i gave til børn og børnebørn uden, at de ifalder arveafgift eller andre skatter, i gave per år. Hvis du giver eksempelvis 58.700 kr. til dine børnebørn har du mulighed for at give dem et “skattefrit forskud på arven”. Ved at gøre dette flere år i træk mindskes den del af arven, der i sidste ende ellers skulle betales arveafgift af.

Giver du et barnebarn 100.000 kr., vil 41.300 kr. blive anset af skat som en skattepligtig indkomst, og dit barnebarn vil derfor skulle betale fuld indkomstskat af dette. Har de 4 børn, må du give 58.700 kr. til hvert barn.

Grænsen på 58.700 kr. ændres fra tid til anden for at holde trit med den danske inflation. I 2013 må du give 58.700 kr. i skattefri gave per person per år.

Kan man undgå arveafgiften?

Det er muligt at undgå arveafgiften på 2 forskellige måder.

 • Brug formuen. Såfremt der er under 264.100 kroner tilbage i arv, vil der heller ikke blive tale om arveafgift.
 • Forær hvert eneste år under 58.700kr til dine børn og børnebørn. Du må forære hvert eneste barn og barnebarn 58.700kr. På denne måde kan du selv vælge disponere over din formue lig et testamente, og dine arvinger undgår at betale arveafgift af for store beløb, da de kan være betalt til dem år forude. Dette er en meget anvendt og anerkendt konstruktion.

Der er intet hverken suspekt eller ulovligt i hvert år at overføre under 58.700kr til hvert barn. Det er tværtimod en meget anvendt samt anerkendt procedure.

Skriv en kommentar

 1. Finn Rasmussen

  Kommenter: Arver min afdøde brors børn mig, hvis jeg ikke har andre arvinger?

 2. Helle Andersen

  Skal man betale arveafgift af de ting, som den afdøde har bestemt skal gå til velgørende formål Blå kors ol.

 3. Johnny Jørgensen

  kan man overføre de 58700 kr kun på papieret idet at de fleste aktiver er i hus og aktier

  eller er det kun i kontanter. venlig hilsen johnny

 4. Kaj Ottosson

  Hej Halfdan Du giver Jonny svar på spørgsmålet om at man kan overføre de 58,700 kr

  som papir penge. Vi har selv et Hus, så kan du ikke fortælle lidt mere om hvordan
  at det kan lade sig gøre.
  Med hilsen Kaj Ottosson

  • Rolf Heitmann

   Hej Halfdan. Tak for din gratis rådgivning. Når børnene skal arve mit hus, hvordan kan jeg så ‘afdrage’ det ved hjælp af reglerne om 58.700 i skattefri gave om året, så de undgår boafgift? Hvor kan man læse om dette? mvh rolf Heitmann

    • R. Heitmann

     Mange tak for det fine svar og link. Hvordan finder selve afskrivningen af gældsbrevet konkret sted? Lave man bare selv et papir så at sige til sig selv om at nu er gælden nedskrevet med 50 000? Er det så juridisk gyldigt? vh Rolf Heitmann

 5. Ejvind Andersen

  Kan man i lighed med skattefri (årlig) gave til børn/børnebørn, give gave til en ven (tredje boafgiftsklasse)?

  Hvis ikke, hvordan beskattes en sådan gave så ?

 6. Lars

  Spørgsmål 1: Skal man bruge en bobestyrer eller må man gøre tingene op privat (med regnskab)

  Spørgsmål 2: I så fald man overtager eks. et sommerhus til en anslået pris (hvem fastsætter den?) som forskud på arv/lån og personen der giver det dør inden det er afdraget med de 58700 kr., hvad sker der så?

 7. Carsten Engelsgaard

  Hej.

  Der er en fejl i Jeres beregningseksempel 2. Morten skal også deltage i betalingen af de 15% afgift. Ellers kommer han ikke til at betale ca. 40% i afgift. I har fejlagtigt angivet, at han kun skal betale de 25%

  Mvh. Carsten Engelsgaard

  • Clark

   Det er rigtigt – som Carsten Engelsgaard skriver – at der er en fejl i eksempel 2. Afgifterne skal i dette tilfælde beregnes således:

   Børnene arver:

   De to børn arver 1.500.000 ud af 2.000.000. Bundfradrag på 264.100 kr. skal derfor fordeles forholdsmæssigt, hvilket vil sige, at børnene tilsammen kan “udnytte” 3/4 af bundfradraget.

   Andel af arv: 1.500.000 kr.

   3/4 bundfradrag: 198.075 kr.
   Afgiftspligtig beløb: 1.301.925 kr.
   Boafgift heraf (15 %): 195.288,8 kr.

   Nettoarv: 1.304.711 kr.

   Børnene arver hver: 652.355,60 kr.

   Vennen arver:

   Vennen arver 500.000 kr., svarende til 1/4 af den samlede bobeholdning. Vennen kan derfor kun “udnytte” 1/4 af bundfradraget.

   Andel af arv: 500.000 kr.

   1/4 bundfradrag: 66.025 kr.
   Afgiftspligtigt beløb: 433.975 kr.
   Boafgift her (15 %): 65.096,25
   Rest efter boafgift: 434903,80
   Tillægsboafgift heraf (25%): 108.725,90 kr.
   Arv netto: 326.177,80

   Konklusion:

   Efter betaling af boafgift arver børnene altså hver 652.355,60 kr., mens vennen efter betaling af bo- og tillægsboafgift arver 326.177,80 kr.

 8. Lone Hansen

  Jeg vil gerne spørge om..

  Jeg sidder i bestyrelsen i en forening. Vi er blevet betænkt i et testamente Vores forening er ikke godkendt efter ligningslovens paragraf 8a hvad skal vi betale i arveafgift/boafgift ? vi skal dele arven med 2 andre foreninger der er godkendte efter ligningslovens paragraf 8a . Hvis der er 1000000 kr i boet hvad skal vi så betale i afgift ?
  På forhånd tak Lone Hansen

 9. ole larsen

  Jeg vil gerne spørge om..

 10. ole larsen

  Hvad er afgiften hvis min moster skal arve mig,og hun er den nærmeste ,hvis jeg ejer 500000 kr.

 11. Jens Ole Nielsen

  Hej Halfdan.

  Vi er 4 børn der skal dele en arv på kr. 1.255.182,20, der er fratrukket boafgift. I boet er der 2x bundfradrag ialt 528.200,-
  Den ene bror er indsat i testamente som tvangsarving før fars død i 2001 og mor død i 2013, han skal således afregnes efter 50 og 25% arveregel 3/32 del, men er det før eller efter boafgift, eller skal hver enkelt have udregnet en procentvis andel af boafgiften, hvis det sådan vil tvangsarving få mere end de 50 og 25% ville give, Hvad gør jeg.
  MVH.
  JON

 12. Hanne

  Jeg er ved at tømme min gamle onkels lejlighed, at det muligt at trække omkostninger fra i bodet ?

  Han var en ældre herre på 80 år og bor i en lejlighed på 4 sal.
  Har brugt rigtig meget tid på at smide hans indbo ud i gården….der er ikke noget af værdi. Istedet for at betale nogen for at rydde boligen.
  Det er en ryger lejlighed som har været lukket i ca. 9 måneder.
  Der er ikke mange penge i boet.

 13. Conny

  Jeg sidder i uskiftet bo, jeg mistede min mand i 2004. Jeg har solgt mit hus og bor nu til leje. Hvis jeg vil skifte med vores to piger, som er voksen – hvordan finder jeg ud af hvor meget de skal arve samt hvad skal de betale i arveafgift efter deres far. .?

  På forhånd tak.

 14. Navn (krævet)Jan

  Jeg vil gerne spørge om..Hej

  Min kones faster er født i Danmark, bor i USA, har ingen børn, er Amerikansk statsborger, hvor og hvor meget skal min kone evt. Betale
  I arveafgift hvis hun skal arve hende ?

  • Anette

   Jeg skal arve min farbror der er født i Danmark men boede i USA og var amerikansk statsborger. Hvordan beregner man arveafgiften?

   • Ageras

    Hej Annette

    Jeg har desværre ikke mulighed for at hjælpe med dit problem, da min viden ikke rækker til international arveret. Du kan med fordel kontakte din lokale advokat for svar på dit spørgsmål.

 15. Karsten

  Maa en person der sidder i uskiftet bo give dobbelt skatte fri gave til hvert barn og barnebarn – altsaa 2×58.700?

 16. M J

  .Jeg skal arve min venindes kolonihave , Jeg er førtidspensionist. Går det ud over min pension, Skal jeg betale arveafgift..

 17. Susan juhl jensen

  Da jeg er enearving efter min bror. Har jeg ret til grundfradrag? Feks. Jeg arver ca 400.000kr skal jeg så ikke have grundfradraget på ca 260.000kr og så betale de 15+25% af de resterende ca 140.000kr.?

  Mvh SJJ

 18. Ole

  Vi er 7 personer, der skal arve vores moster. Hvad er arveafgiften.

 19. Pia

  Kan vores børn modtage de 58.700. Kr, både fra bedsteforældre og forældre samme år, så de får dobbelt.

  Vi vil gerne hjælpe med at købe en studie bolig.
  Skal vi opgive et sted at min datter modtager disse penge andet et papir vi selv skriver.
  Ellers kan folk jo bare skrive at man har gjort det igennem flere år. ?

 20. per kirk

  hvad vil det sige at være univærsal arving/ ene arving

 21. Carsten

  Hej halfdan. På weldings.dk og andre steder skriver de at søskende er arveklasse 2 og betaler 15% i arveafgift. Men jeg forstår på dig at de er arveklasse 3 og dermed betaler 36% i afgift.

  Jeg mener selv at søskende skal betale 36%.

  Hvad har jeg læst forkert?

  • Ageras

   Hej Carsten

   Søskende er arveklasse 2, så der betales 36 % i arveafgift, ja.

 22. Dorte skov

  Vores familie har mistet min fars moster. Vi har også mistet min far og hans mor. Derfor er vi nærmeste slægtninge, da min fars moster ikke var gift eller havde børn.

  Vi er fire børn og min mor (altså min fars kone) der er skrevet som arvinger.
  Dog er jeg i tvivl om hvad vi bliver betegnet som.
  Er vi familie – og ret til bundfradrag? Eller ?
  Vi er selv bobestyrer – men opgiver man hele formuen til SKAT eller “bare” det der skal betales skat af?
  På forhånd tak, Dorte

  • Ageras

   Hej Dorte

   1: Ja, I bliver betragtet som familie, og hører under disse skattemæssige vilkår.

   2: Hele formuen skal indberrettes. SKAT udregner selv hvad der skal og ikke skal betales skat af.

 23. Hanne

  1) Hvis jeg laver et familielån til mine to børn og hvert år beslutter at være spontant gavmild med 58.000 hvert år, men så dør inden hele lånet er bragt i nul – skal de så betale arveafgift af det resterende beløb eller hvad sker der?

  2) Hvad koster det at oprette et familielån, hvis man har pengene bundet i sit hus

  • Ageras

   Hej Hanne

   Du kan altid give dine arvinger 58.600 kr. om året uden at dette får konsevenser i forhold til skat. Mht. til resten af lånet er det svært at komme igennem med familielånene, idet det nemt bliver underkendt som proforma.

   Det koster næppe mange tusind kroner at få oprettet et familiegældsbrev. Mit bud er fra 1.500 – 4.000 kr.

 24. Benny Aakær Jensen

  Hej Halfdan

  Jeg er gift for anden gang. Jeg har 3 børn fra tidligere ægteskab og min kone 1 barn.
  Hvad arver min kone og hvad arver mine børn, når jeg ikke er her mere.
  Tusind tak på forhånd.

  Mvh. Benny Aakær Jensen

  • Ageras

   Hej Benny

   Når boet skal gøre op efter dit bortfald deles hele boet op i hhv. dit og din kones boslod. Den halvdel der tilhører dig, vil blive delt ligeligt i to, således at din kone arver den ene halvdel og dine børn arver den anden halvdel. Din kone ender med 75% af hele boet og dine børn skal dele 25 % af hele boet.

   Håber dette giver mening.

 25. Kis Kristensen

  Min moster på 98 år har lavet testamente. Mine brødre og jeg skal arve hende. Nu har hun givet os 75.000,- i arveforskud. Skal jeg opgive dem til skattevæsenet? Hvor stor en procentdel skal jeg evt. betale.

 26. Helle Priess

  Hvis jeg arver fra min mor, er det så min mand der arver eller er det vores fælles børn der arver, hvis jeg dør ? Min mand har barn fra tidligere forhold og hun skal ikke have noget fra min mor, skal der så laves testamente ?

 27. Tina

  Er det korrekt forstået, at hvis man har bopælsadresse sammen med en ven i 2 år eller mere inden dødsfaldet, så arver denne ven alt?

 28. bent jensen

  min søster er svensk medborger og enke.for flere år siden før min svoger døde, skrev de testamente, og gjorde min datter ene arving.

  nu er min søster lige død. hvordan kommer det så til at foregå.efter svensk arvelov.
  MVH bent Jensen

 29. Lykke Baasch

  Hej Halfdan

  Jeg ved ikke om det spørgsmål jeg stiller, er noget du kender til… Kan min gamle faster adoptere mig. Jeg er jo voksen, men har ingen forældre mere og min faster har kun mig, ingen børn selv.. Alt dette for at ikke betale arveafgift.. Hilsen Lykke

 30. Erik Stubtoft

  I forbindelse med DRs Arvesagen har vi diskuteret arveforholdene i familien efter den seneste arvelov.

  Et det sådan, at hvis en ægtefælle dør, så kan den efterladte ægtefælle undlade, at de første 700.000 kr. af fællesboet indgår i boet?

  Med venlig hilsen

  Erik Stubtoft

 31. Inge Bjergvang

  Er der altid fratrukket arveafgift inden arven bliver udbetalt

 32. Grethe Johansen

  Min afdøde søns børn, der bor med deres mor og adopteret af dennes mand, skal de betale den store afgift, eller kan de nøjes med de 15%, som vores øvrige børn?

 33. Leo Christensen

  Vi har tre børn. Datter 1 har lånt 65.000 kr. Sønnen har lånt 100.000 kr (rentefri familielån),

  datter 2 har intet lånt. Hvad sker der, når vi begge er døde? Skal gældsbeviserne forevises skifteretten?
  På forhånd tak for svar.
  Venlig hilsen Leo

 34. Margit Larsen

  Min mand og jeg fik lavet ægtepagt, så jeg kan sidde i uskiftet bo efter hans død, han har en søn fra tidligere forhold. Efter min mands død, er jeg nu ved at få lavet testamente, Vi har ingen fælles børn, og mine arvinger er ikke biologiske arvinger, men har været “vores børn” i hele vores ægteskab (43 år), sammen med min mands søn. Skal min mands søn betale samme arveafgift som øvrige arvinger. M.v.h. Margit Larsen.

 35. marianne jakobsen

  Min søn skal arve sin far som døde i USA i 2003(far og søn begge US statsborgere) Pengene har været bundne fra søn var 14 år gammel. De kommer nu til udbetaling når søn bliver 25.

  Hvad er rettigheder og hvad er pligter
  Venlig hilsen Marianne Jakobsen

 36. Tove Dehn

  Håber du kan svare mig. Jeg er dansk. Dansk statsborger. Min søn

  Er blevet amerikansk statsborger. Hvad kommer han til til sin tid at
  Betale i arveafgift?
  Venlig hilsen
  Tive dehb

 37. Bente Pauli Nielsen

  Jeg sidder i uskiftet bo efter min afdøde mand.Er det korrekt at mine to børn ved min død, ved boets opgørelse , arver det dobbelte beløb,før arveafgift bliver beregnet.

  mvh Bente

 38. Benny Nick

  Tak for din information. Du skriver at der er dobbelt fradrag såfremt der ikke er skiftet mellem ægtefællerne før deres død. Hvordan er situationen hvis der er skiftet med barn af første ægteskab efter død af vedkommendes far eller mor og der ikke er skiftet med deres fællesbørn. Er fradraget stadig dobbelt?

 39. Thue

  Min far døde i 2012 bosat på Tenerife i Spanien.

  Hans kone på Tenerife administrerer arven som hun fordeler lige til os 3 sønner.
  I 2013 overførte hun i alt til mig 138000 kr. Skal jeg betale arveafgift af disse eller kan det betragtes som gave, når pengene kommer fra hende og ikke en advokat ?

 40. Hanne Dahl Andreassen

  Hej Finn Rasmussen

  For nylig døde min svoger i USA. Han er amerikaner. I hans testamente står der, at jeg er arving. Hvilke arveafgiftregler gælder i sådan et tilfælde?

  På forhånd tak for dit svar.

  Hanne

 41. Morten Sarauw-Falck

  Spørgsmål: En enlig person som bor til leje i en boligforeningen, altså ingen værdi i fast ejendom, men har en formue på ca kr 250.000 og har ingen arvinger i form af familie, men har skrevet et testamente til en meget nær ven.

  Hvordan er arvereglerne vedr afgift i ovennævnte eksempel ?

  Jeg ved når en person dør kan der meget nemt gå 1-2 mdr inden skifteretten indkalder, må man slet ikke tømme en lejlighed i den periode ?

 42. Karina n

  Min biologiske far vil afskive mig arv, og testementere min to små

  Børn (han børnebørn arven)

  Fakta

  Han skylder banken 375.000kr
  Han skylder sin søster 100000kr

  Hans andel er mildest talt smadret og misligeholdt

  Andelskronen er ca 1.4 mill kr

  Spørgmål

  Hvor meget vil mine to børn arve?
  Hvor meget arver jeg (hans datter)
  Hvem skal stå for at få gjort lejligheden salgsbar og for udgifterne herunder?
  Samt hans møbler mm

  Håber i kan give mig en ide om den situation jeg kommer til

  At stå i

 43. Janni midjord

  Jeg skal arve indbo efter en ældre veninde jeg har hjulpet meget, naturfredningsforening arver penge. Må de have lov til at komme med ind i hendes lejlighed? Han vil se om der er værdi så jeg skal betale arve afgift og ellers snakke med boligforeningen?

 44. Anonym jyde

  Må ens far lade en ikke biologisk datter arve, og hendes børn , som er børnebørn, men jo ikke til min far dag han aldrig har adopteret hende min halvsøster. Vi har kun samme mor. Min far som erdød har ladet dem arve det meste, pga uoverstemmelser, er det retsligt lovligt og kan jeg evt omstøde testamentet med de gaver mm.. Som møbler, guld ur, armbånd mm. Og er det lovligt at han har gemtkuverter m penge til hende hos enven

 45. Lone

  har boet sammen med min afdøde kæreste i 6½ år. jeg skal arve indbo løsøre og værktøj, hvordan regner man ud hvad jeg skal betale arveafgift? vi har købt fælles ting igennem årene, Han har børn som skal arve hans livs forsikring, og han har 2 ejendomme, som han skylder 1.6 i hver. men det er jeg ikke blandet ind i.

 46. Lars Nielsen

  Kære Halfdan,

  Jeg har en udregning jeg skal have hjælp til:

  En der skal arve!

  Huset sat til 3.000.000 kr. lån i banken på ca. 1.200.000 kr. skylder kommunen 250.000 kr. (ejendoms skat)

  Hvad kommer man ud med!?

  Mvh.

  Lars

 47. Rene Jensen

  Hej.

  Jeg har et spørgsmål om boafgift mellem søskende.

  Min mor har en bror, som hun skal arve, hvis/når han dør før hende.

  Min morbror har skrevet testamente, hvor han testamenterer sin formue til sin søster.

  Er det korrekt forstået, at hvis min morbror har kr. 264.100 på det tidspunkt, hvor han dør, så får hans søster hele beløbet på kr. 264.100 ubeskåret, da som jeg forstår det, er det beløb, der skiller hvornår man begynder at skulle betale boafgift mellem bla. søskende?

  Og er det korrekt forstået, at hvis min morbror har kr. 500.000 på tidspunktet, hvor han dør, så trækkes der først kr. 264.100 fra kr. 500.000 : 235.900 og der skal så efterfølgende betales 36.25 % boafgift af de kr. 235.900.

  235.900 – 36.25 % i boafgift: kr. 150.386,25.

  264.100 + 150.386,25 : kr. 414.486,25.

  Altså skulle min mor arve kr. 414.486,25 af kr. 500.000, når først bundfradraget på kr. 264.100 og boafgiften på 36.25 % var trukket?

 48. Christian

  Hejsa.

  EEr der et minimums beløb for hvornår man skal betale arveafgift, feks hvis jeg nu skal arve 1/12 del fra min farmor og det kun bliver 20000kr?

  Hilsen Christian

 49. Hanne Nielsen

  Hej

  Jeg har som kontaktperson efter boet fra min far udloddet det sommerhuset som er testamenteret til min fars samlever.
  Jeg har nu fået et brev fra samleverens advokat hvori hun skiver at hun efter aftale udarbejder overdragelsesdokumenter som følger:
  . Overtagerlsesdag 1. august 2014
  . Kontant købesum kr. 500.000 kr. (halvdelen af vurdering)
  Jeg bliver lidt udtryk ved at halvdelen af ejendomsvurdering er benævnt som “vurdering” og at der står “kontant købesum”. Boet har ikke solgt sommerhuset til samleveren, men blot overdraget det som en del af hendes testamenterede arv.
  Har jeg grund til bekymring? og er det normal at benævne en overdragelse som “kontant købesum”
  Med venlig hilsen
  Hanne Hjort

 50. Helle Christiansen

  Har 2 voksne børn der nu skal arve. Da de ikke er i familie, skal de jo betale 36,25 % i arveafgift hver – af beløbet, er det rigtigt forstået? Hvordan skal vi forholde os, kan de bare få udbetalt beløbet og selv indbetale arveafgiften? Og hvortil? Vi vil jeg gerne spare advokaten, så derfor spørgsmålet.

  Det er manden der nu har solgt et sommerhus, og som nu overdrager hans kones halvdel til vores børn.

 51. Kirsten Nielsen

  Hej Finn Rasmussen.

  Min ex mand er lige afgået ved døden. Vi har et fælleshus som er forsøgt solgt i flere år. Det er vurderet til 1.250.000, salgsprisen er nu nedsat til 1.095.000, gælden er ca 680.000……… vi har 2 fællesbørn som jo nu reelt skal overtage hans andel……. Kan boet så først gøres endeligt op når huset er solgt eller hvordan skal vi forholde os?

  Med venlig hilsen
  Kirsten Nielsen

 52. lars nielsen

  hej halfdan!

  Vil være taknemlig hvis du kunne fortælle mig hvad man skal betale alt i alt arveafgift skat mm.hvis man gennem arv får 1mill.i arv.Kan oplyse at jeg på ingen måde er i familie med vedkommende.vedkommende har ialt 10 mill.som blir delt efter normal prosedure.Han vil bare gi mig 1 mill. i arv.med andre ord alt går gennem advokat med hilsen lars

 53. Claus Nielsen

  Hej Halfdan,

  Hvordan bruges så det dobbelte bundfradrag ved uskiftet bo?
  Vi er to særbørn efter voress mor’s død i 1985, hvor vi skrev under på, at vores stedfar kunne sidde i uskiftet bo. Han giftede sig igen i 1990, og sidder stadig i uskiftet bo. Hvis han skifter med os nu, og ikke har andre tvangsarvinger end sin nuværende kone plus hans datter fra et tidligere ægteskab, hvordan deles det dobbelte bundfradrag så?

 54. Poul Henning Eberhard

  Min mor har givet begge mine søskende 59.000 kr. før hendes død men jeg fik ingen , er det lovligt at tilsidesætte det sidste barn? med venlig hilsen PH Eberhard

 55. Alex Karlsson

  Hej og tak for en god og fyldestgørende artikel. Jeg har dog et spørgsmål/situation jeg håber du vil svare mig på.

  Et hus er ejet og fuldt betalt ud af bedstemor. Hun har én søn og et barnebarn. Sønnen er dog ikke umiddelbart interesseret i at arve.
  Kan salget af huset laves som familielån? F.eks; hus sælges til både søn og barnebarn, bedstemor bliver boende. Gælden kan her afskrives med ca. 50.000 til hver person årligt. Kan sønnen herefter sælge ‘sin del’ videre til sit eget barn, hvorfor barnebarn totalt vil modtage afskrivning af gæld på ca 100.000årligt? Er denne situation mulig, eller er der nogle ting som kan ændres?
  På forhånd tak 🙂
  -Alex

 56. Anne-Marie Bæk

  Forespørgsel om arveafgift for samlever og livsarving.

  Der er oprettet testamente, hvor samlever er tilgodeset og skal dele al formue med livsarvingen.
  Der er tale om en ejendom, som anslås vurderet til 1.400.000 og en gæld i ejendommen på 790.000 kr.
  Friværdien er herefter 610.000 kr. til deling, hvilken beløb vi anser må være arven i alt..
  Vi kender gavefradraget på kr. 58.700 vedrørende livsarvingen og bundfradraget på kr. 267.00 ved beregning af arveafgiften, men er alligevel i tvivl om, hvordan arveafgiftsberegningen vil se ud.
  Har vi mulighed for at få hjælp.

  vh

  Anne-Marie Bæk

 57. Olaf Mong

  Enken (gift og registrert).

  Paret har ingen barn. Enken skal arve 1 800 000 Dkr.
  600 000 kr er rate pensjon som hun arver 100 %. Hvilken skatt blir det av dette?
  1 200 00 Dkr er inskudd i bank og aksjer
  600 000 er arvet av avdødes nevø (testamentert).
  600 000 er arvet av avdødes enke (testamentert). Hvilken arveskatt betaler enken av dette?

 58. Klaus bihl

  Kære Juf!

  Min mor er lige død. Jeg har en søster. Der er ikke mange penge i boet, men der er en lejlighed. Der skyldes ca. 730.000 i den og jeg tror, at den kan sælges for omkring en million. Min søster vil gerne købe lejligheden og give mig halvdelen af differencen. Hvor mange procent kommer jeg/vi af med i arveafgift?
  Med venlig hilsen Klaus.

 59. Joan Alrø

  Jeg har en niece som skal arve hendes afdøde fars arv efter hans afdøde mor , skal hun betale skat af arven ?

 60. Villy Lauridsen

  Hej

  Har været med I fordeling af som arvetager fra min faster & onkel hvordan med arveafgift hvilke procentsats er det. Der var 15 andre med I arven samt enkelte velgørende orginationer. Der var ingen børn eller livsarving I boet.
  Det drejer sig om for min arv der er opgjort til 283.000,00 Kr. Vedkommende som har opgjort boet foreslår at hver arving selv betaler boafgiften. Hvordan forholder I jer til dette.
  MVH
  Villy Lauridsen

 61. Ute Gille

  Hej Halfdan,

  Jeg hjælper familien af en afdød ven med boet. Vennen har boet i Danmark i mange år, men kommer oprindeligt fra England, hvor familien bor (mor og bror – faren er død). Så vidt jeg forstår arveloven, deler mor og bror arven, og moren skal betale 15% i afgift, og broren 15+25%. Er det korrekt? Og får de begge to fradraget?
  Broren kontaktede mig med den meddelelse at der skal ialt betales 36% fra boet til staten. Det er der ikke korrekt, vel?

 62. Camilla Schulze

  Hej Halfdan Timm. Min far døde i juli 2014 og nu er min farmor lige gået hen og er død . sådan som sitation ligger lyder det til af mine faster ikke vil oplyse af jeg faktisk har juridisk ret til af arve efter min far kan de gør mig arve-løs og hvordan med boet??? Mvh Camilla Louise Schulze

 63. Birgitte

  Jeg er fraskilt og har to børn på 14 og 17. Jeg ejer en andelsbolig, hvor jeg skylder halvdelen af andelen i banken.

  Der er en livsforsikring efter mig, der godt og vel er tilsvarende lånet i banken. Så de vil være i stand til at betale lånet ud og derefter enten blive boende eller sælge – alt efter, hvad de ønsker

  Hvad skal børnene betale arveafgift af?

  Hvad sker der med den del af andelen der ejers af umyndige børn?

  Skal den sælges eller må de godt blive boende?

  Hvis jeg forstår de svar til Johnny Jørgensen korrekt, kan jeg hvert år overføre 58700 af lejligheden til begge børn – er det “bare” at skrive et gældsbrev – eller er det noget der skal tinglyses, at de ejer en del af lejligheden?

 64. Peter Lundberg

  Hej Jeg er eneste pårørende til Anne-Marie på 88 år som bor på plejehjem. Hun har ved testamente indført mig som eneste arving og mit spørgsmål er hvor meget hun kan give mig i skattefri gave om året.

  Vores familieskab er som følger – Anne Maries mor og min morfar var søskende. Anne-Marie har ikke været gift og har ingen børn eller søskende.

  Venlig hilsen

  Peter Lundberg

 65. jan pedersen

  skal jeg betale skat af arven efter min brors død i usa,eller hvordan skal jeg forholde mig? Mvh.pensionisten.

 66. svend andersen

  Hej Halfdan.

  Du skriver at man må give sine børn 58.700 kr hver om året uden videre.
  Må mi kone også give børnene 68.700 hver

 67. Jytte Byrialsen

  Min datter er bosat i USA. Når hun skal arve mig som bor i Danmark, hvem skal hun så betale arveafgift til. DK eller USA?

  Venlig hilsen Kytte Byrialsen

 68. Inge Laura Henriksen

  Hej Halfdan Timm

  Jeg og min 3 søskende sidder i uskiftet bo efter vores fælles mor døde i 1984, hun var gift i 10år inden hun døde med en mand som ikke er vores far, vi 4 søskende skrev under på at han kunne sidde i uskiftet bo.
  Han vil nu skifte med os, han er for nylig blevet syg og har nu solgt gården den 1 januar 2015, til 2 mill. hvorefter han og hans samleverske nu bor til leje på gården.

  Har du evt. et regnestykke på hvor meget det kan blive til hver af vi 4 søskende ?

  Skal der evt. trækkes 2x bundfradrag fra inden der betales afgift?
  Er det bundfradrag på det hele beløb eller er der et bundfradrag til hver af arvingerne, altså et til hver af vi søskende?
  Mvh. Laura Henriksen

 69. F. Skov-Jensen

  21.01.14

  Min mor giftede sig efter min fars dø. Min mor er nu død. Der er skrevet testamente hvor det angives at jeg og mine søskende skal arve min mor og min mors mand.
  Hvilke boafgift skal jeg og mine søskende betale?
  Kan vi undgå at betale boafgift, hvis min mors mand forære mig og mine søskende under kr. 59.800 pr år?
  Skal vi betale skat af de arveforskuddet kr. 59.800?
  På for hånd tak F S-J

 70. Tove Axelsen

  Jeg og mine søskende skal arve efter min bror. Kan det passe at der ingen bundfradrag er på 264.100 (eller deromkring), når der er tale om søskendearv?

  Skifteretten vil have 25% af hele beløbet i arveafgift.

 71. helle vangsgaard

  Jeg kender en ældre herre , som gerne vil have jeg aver hans kolinihave hus efter ham vi har lavet et testeminte hvor jeg står som eneste arving er det nok ?

 72. Willy

  Hei. Eneste arving (bekreftet af Oslo Skifterett, dansk og bor i Danmark) får tilkendt ca. 50.000 kr. Afdøde var henne norske onkel, farbror. Må hun betale boafgift af dette beløb?

  Tak og hilsen,
  Willy.

 73. Line

  Mit spørgsmål går ud på. Kan jeg overtage min Farmors hus, efter hendes død? Uden at de andre børnebørn bliver involverede? Grundværdien på hendes hus er eks. 300.000kr. Men kan kun sælges som håbdværkertilbud til ca. 200.000kr-250.000kr. Hvis jeg giver min Far og hans søstre et bud på 180.000kr. Og de siger gid for det, kan jeg så købe huset uden yderligere “problemer”?

 74. krister pedersen

  Hej, min kone har lige arvet 10000 $ efter hendes faster, som emigrerede til USA for ca 60 år siden og blev amerikansk statsborger dengang. Hun havde ingen tilknytning til Danmark overhovedet. Hvad kommer hun til at betale i arveafgift.

  Mvh Krister

 75. Kim

  Hvis man nu har en arv fra et pensionsopsparing …

  Kommer da ikke et bundfradrag ind? Efter skatten er betalt(40%)

 76. Ejnar Søndergaard

  Hej Halfdan.

  Du løber med en halv vind og forkerte oplysninger med hensyn til den totale arveafgiftspct.

  Dine udgifter til regning bør du få tilbage. Når man tager 2 pct. satset af to forskellige beløb, der varierer indbyrdes i forhold til det totale beløb, vil den fælles pct. sats variere.
  Så først skal man beregne arveafgiften på 15% efter bundfradraget er fratrukket det totale beløb.
  Dernæst 25% af det totale beløb minus de 15% arveafgift.
  De to afgiftsbeløb lagt sammen er arveafgiften af det totale beløb.
  Der er ingen genvej med en total pct. sats.
  Jeg håber dine medarbejdere er dygtigere end, hvad du har præsteret. Det er ret træls for folk at gå ud fra forkerte oplysninger.
  Jeg har fået mine informationer hos http://www.advodan.dk

  Venlig hilsen

  Ejnar Søndergaard

 77. Kurt Nørrelund

  Jeg har stået for afviklingen af min broer´s dødsbo, da alle udgifter var trukket fra, bedemand,rydning af bolig,indbetaling til skifteretten,og andet, har jeg modtaget 113900 fra han´s dyrtidspension.

  Nu er jeg blevet pålagt at betale boafgift på ca. 28500. hvordan med bundfraget på 268900 ?

 78. Jette Kreutzmann

  Hej – jeg er enebarn og skal arve min mor der har siddet i uskiftet bo. Arveafgift er det kun af likvider eller også af et hus? Hun har et hus i udkants Danmark, der er vurderet til 1.100.000 men har været usælgeligt det sidste år selvom vi er gået langt ned i pris.

  Der er ingen likvider at arve. 15 % er 51.000 kr – det ejer jeg ikke.

 79. kurt Hansen

  Må jeg i stedet for kontanter give mine børn og børnebørn et pantebrev i friværdien i min ejendom – i givet fald hvor stort må det være og hvad koster tinglysning?

 80. Birthe olsen

  hej Halfdan

  vi er et ægte par med en fælles søn og ikke andet … vis en af os dør samtidig med vores søn vil vi så komme til at dele vores midler med den andens forælder da begge hold lever eller vil den tilbage blivende arve det hele…. er ikke vild med tanken om at det kan gå vide til dem…..

 81. Christian Wiedekamm

  1. Min svigermor havde 7 børn, også min afdøde kone, Vil min søn, så være arveberettiget efter sin mormor, og hvad med afgift.

  2. Jeg har en datter efter 1. ægteskab, og min søn. Jeg har ikke formue. langvarig sygdom. Kan jeg så bestemme om min søn må få alt mit bohave og de penge der evt er.
  .

 82. Henrik Nielsen

  Hej vi står i den situation at vi har mistet den sidste af vores forældre, vi er fem børn der skal dele arven, der er et hus til en værdi af 700000 kr ingen gæld,hvordan er det med arveafgiften, skal vi betale hver især.

  Hvis en af børnene vil købe huset hvad så. hilsen Henrik

 83. Flemming Kroer

  Jeg er 75 år, separeret fra min kone, hun er 70 år, vi er gift, hun er på plejehjem. Jeg

  fik inden giftermålet lavet fuldstændig ægtepagt, således at alt hvad jeg kom med skulle være mit og det er faktisk alt hvad vi endnu har. Min økonomi er dag er at jeg har en større bolig ca. 8.000.000,- kr. og en mindre udlejningsbolig ca. 1.500.000,-
  som faktisk er gældfri, desuden har jeg ca. 4.000.000, – kr. i aktier
  Jeg har ingen børn med min kone, men hun har med tidligere mand 2 voksne børn på ca. 50 år og der er i alt 4 børnebørn. Jeg har ingen børn men 4 søskende som også har børn i alt ca. 10-12 børn.
  Kan jeg bestemme f.eks. at give min kone et mindre beløb og dele resten med mine søskende ved min død. Eller bedre forlag ønskes gerne.

 84. Ida

  Hej. Jeg står i den situation har mistede min mor for et år siden, nu ligger min mormor og er ved at død. Nogen siger at det min mor skulle hava arvet går videre til mig og min bror, da vores mor er død, er det sandt?

  Mvh Ida

 85. Tove Langberg

  Min mor døde i 1978 min far giftede sig igen i 1980 så min søster og jeg fik en bonus mor men vi har ikke boet sammen med hende da vi var flyttet hjemmefra . Er vi så stedbørn til vores bonusmor , og skal vi kun betale 15% i boafgift . Hun har skrevet testamente hvor min søster og jeg er hended hoved arvinger .

 86. kim kanstrup larsen

  min søn på 26 år er for en uge siden faldet om i sin lelighed med hjertestop og man mener nu , at han døde af en stor blodprop i lungerne. han boede sammen med hans kæreste i 2 år. hvor dan arver man vores søn og hvordan med hans formue, løn, kommende feriepenge og atp. håber i kan give mig et svar, venligst kim k. jensen

 87. Lena Laursen

  Hejsa

  Jeg står til at skulle arve min far. Jeg er førtidspensionist, går det ud over dén ??? Bliver jeg trukket noget i min pension ???
  Ved godt om arveafgift og det… Det er vedr min pension, jeg efterlyser.
  På forhånd mange tak

 88. Lena B Hansen

  Hej. Min mor’s ven er gået bort. Vi ved ikke hvad han havde i banken. Men spørgsmålet er også om hans 3børn. Den ene har lånt af 2x ca250.000kr . Som er skrevet på et lånedokument og i testamentet. Spørgsmålet er ,ved skifteretten det eller skal vi infomere dem om de papirer eller kommer det helt automatisk ca4 uger efter han er død når der indkaldes til et møde. Og hvis f.eks han havde 1milion, hvordan bliver de så delt når nu den ene har fået noget arv. Og hvor meget vil de andre så få. Tak for svaret til min mor. Mvh. Lena.

 89. Evald Madsen

  Hej Halfdan

  Jeg skal arve efter min bror, sammen med mine 2 andre brødre, vi har lige fået brev fra bobestyren/advokaten om at han nu har alle indtægter og udgifter og har udarbejdet det endelige udkast. mit spørgsmål er at vi skal betale boafgift 15% og tillægsboafgift på 25%. Det skal sendes til SKAT og skifteretten, er det fordi der skal betales mere? eller er det fordi de skal tjekke/se om advokaten har betalt det der skulle? og man kan regne med det beløb der står til sidst som er delt lige imellem brødrene er det der bliver udbetalt når skifteret og SKAT har set på det færdige udkast?

  mvh Evald Madsen

 90. majbritt wolek

  Hej. Mine søstre og jeg har i 2015 hver fået 60700kr som før arv gave, fra min syge far.

  Nu vil han gerne give sine børnebørn det samme beløb? Hvordan gør vi det, nu da vi voksne allerede har fået det beløb? Skal vi oprette en særskilt konto til vores børn, så skat kan se, det er dem der har fået beløbet og ikke os søskende endnu en gang???

 91. Moshe Segev

  Jeg kommer fra Israel. Mine forældre er døde og jeg er ved at arve et beløb fra dem . jeg har betalt ca.15 % ( er ikke helt sikker på hvor stor en procentsats det er, men noget i den stil ) i arveafgift i Israel . Skal jeg også betale arveafgift i Danmark hvis jeg flytter pengene til min konto i Danmark

  Mvh
  Moshe Segev

 92. Chr

  Hej

  Må børnebørn og svigerbørn giver noget til deres farmor/svigermor?

 93. Lis Foss Mikkelsen

  Jeg har et spørgsmål. Vi er et ægtepar der har været gift i 38 år. Vi har 3 børn der er mine særbørn. Hvad sker der hvis jeg dør og min ægtefælle sidder i uskiftet bo og børnene derfor ikke arver noget før han dør. Hvad er arveafgiften så for mine særbørn.. Venlig hilsen Lis Foss

 94. Helle Høj Thomsen

  Hej Halfdan. Tak for din gratis råd. Jeg har et problem, der naget mig meget. Jeg har en gammel faster på 95. Hun har på mange måder været som en mor for mig. Så hun har testamenteret det, hun ejer (et hus i udkantsdanmark og en formue på ca. 400.000) til mig. Hvad sker der rent praktisk, når hun dør? Har jeg overhovedet adgang til boet, der er placeret 200 km. fra mig. Hendes hus er vurderet til ca. 600.000. Men det er beliggende i et område, hvor det er ekstremt svært at sælge huse. Risikerer jeg at skulle betale boafgift af et hus, jeg ikke han sælge inden for to år. Jeg har hørt, at et bo skal være gjort op inden for to år.

 95. Jan-Michael

  Hej

  Min mor døde sidste år – efterfølgende er der lavet en formue opgørelse på 488.140.-kr hvor vi forleden modtag et brev fra Skat om at opgørelsen og værdiansættelsen var godkendt og at vi efterfølgende ville høre fra Skifteretten om der skal betales boafgift

  Vi modtag I dag et brev om, at vi skal betale ca 23000.-kr I boafgift – på beregningen kan jeg se, at der er brugt et fradrag på 268900.-kr

  Er det ikke forkert? – min mor sad I uskiftet bo, og som jeg læser tidligere indslag skal der derfor gives 2x fradrag?

  Mvh Jan-Michael

 96. Niels Andersen

  Hej Halfdan – Jeg har ikke haft bopæl hos min faster, – men hun har passet mig siden jeg var 2 år og jeg har passet min faster og opholdt mig sammen med min faster i hendes hjem dagligt, de sidste mange år indtil hendes død. Min faster havde ingen børn og kastede al sin moderlige kærlighed på mig og jeg havde ingen mor og anså min faster for min “mor “. Min fasters testamente afspejler dette meget nære forhold idet, jeg er gjort til hoved arving og arver stort set det hele. I arveloven kan en ven, der har haft bopæl med afdød i 2 sammenhængende år op til dødsdagen, betragtes som nær familie. Jeg mener at mit forhold til min afdøde faster stedmoder, skal kunne sidestilles med eller overgår ovennævnte betingelser for at blive regnet for nærmeste familie og således burde kunne slippe for tillægs boafgiften på 25 %. – Jeg forestiller mig, at en domstol ville anse mit forhold til afdøde, for mere “nærmere familie” end en ven der har haft bopæl med afdød i 2 sammenhængende år op til dødsdagen og som derfor regnes for nærmere familie. Hvad er din mening om det ? Med venlig hilsen Niels.

 97. flemming alstrup

  min broder dode paa Gentofte hospital den 23. marts uden testament og ingen boern og ingen aegetefaelde hvad sker der nu jeg lever med min familie I Canada er canadiske statsborgere men modtager stadig min danske pension og atp faar jeg en arv og hvor meget skat skal betales kan jeg stole paa skifteretten I lyngby eller skal jeg hire en sagfoere og hvad vil det koste mig tak for din hjaelp halfdan

 98. Ellen Nielsen

  Hej Halfdan,

  Hvor mange penge må jeg overføre til min afdøde brors søn, der bor i udlandet? Han skal giftes, og jeg vil gerne støtte ham. Kan jeg selv betale en evt gaveafgift?

  Venlige hilsener fra Ellen

 99. Jann Otto

  Hvis jeg har en barndomsven, som ingen familie har og han går hen og dør, han efterlader sig en formue på 8.000.000, 00$ og har indskrevet mig som ene arving, kan jeg arve formuen efter ham, hvad vil det koste mig i skat og arveafgift.

  Venligst den 60.årige

 100. Ry nielsen

  Kan man få både afgiftsfri gave og arveforskud i samme år ialt ca 120. 000 kr?

 101. Lisbeth ladefoged

  Hej. Er det evt muligt, at en ældre dame (mor) kan indsætte kr 60.700 årligt på en bankkonto til frigivelse til x (søn) efter hendes død, og at pengene så er fritaget for gave- og arveafgift? Problemet er, at damen ikke har forbindelse med sønnen pt. Vh Lisbeth

 102. Natalie Megard

  Hej,

  jeg skal snart modtage et arveforskud fra min franske – og franskbosatte far- på 70.000 Euro hvoraf de 30.000 Euro er i form af aktier. Hvor meget arveafgift og skat skal jeg mon betale af dette i Dk.?
  mange tak for hjælp
  med venlig hilsen
  natalie

 103. Christian Finn Rødtjer

  Jeg er dansk statsborger, men har været bosat i Norge siden 1979. Min afdøde kone og jeg har ingen børn. Ved testamentarisk bestemmelse er vores 4 søskende opført som arvinger. I Norge er arveafgiften nul. Vil mine 2 danske søsken måtte betale dansk arveafgift af det beløb som de arver fra mig, selv om der ikke skal betales arveafgift på arven i Norge?

 104. Lis Aarlit jensen

  Arver min far 1/2 efter min mor? Vi er 2 fælles børn?

  Min far døde 1 uge efter min mor
  Venligst
  Lis

 105. Tina

  hej Halfdan.

  Min far er lige blevet alene efter 50 år sammen med min mor, de var ikke gift. De bor i en andelsbolig som ca er 800.000 værd. Jeg har så fået af vide at min lillebror og jeg SKAL arve efter min mor. Men hvad sker der så med min far? Kan han blive boende? Vi er ikke interesseret i at arve før min far engang dør. Og halvdelen af lejligheden er vel hans. Men hvad gør vi og vil banken låne ham ud. De skylder 130.000 i lejligheden. Håber du kan svare os da vi bekymre os meget over vores far? Tak
  Venligst Tina Jørgensen

 106. John

  mine forældre har et holding selskab de vil oprette gældsbrev for at undgå arveafgift – så er det jeg spørger kan jeg komme til at betale gældsbrevet tilbage og hvad sker der såfremt der er minus i selskabet når de dør vil jeg hæfte for noget

 107. Ella Ramsdal Pedersen

  Jeg vil gerne spørge, hvad jeg skal betale i arveafgift til staten, hvis jeg arver efter en person, der ikke er familiemedlem?

  Eks. hvis arven er på over 500.000 kr.?
  Mange hilsener
  Ella R. Pedersen

 108. Lilla Monrad

  Min bror bor i USA. Hvor skal han betale arveafgift, når min far dør? I USA eller i Danmark?

 109. Esther

  Min far har testamenteret mig og mine 2 brødre hans lejlighed, dog med klausul på at hans hustru får lov til at blive boende til sin død i den. Lejligheden er 3 mill værd på nuværende tidspunkt. Skal vi betale arveafgift på lejligheden som vi ikke kan sælge eller har råderet over før om måske 20 år?

  Mvh Esther

 110. Tinne Kirkeby Brask

  Hvis mine forældre dør, hvor længe må jeg så vente med at sælge deres hus?

  Jeg ser på et hus lige nu, hvor arvingerne ikke har godtaget vores fair bud. huset har været til salg i 240 dage.
  Jeg har så fået af vide af en kollega, at huset på et tidspunkt bliver solgt til højest bydende, da det er et dødsbo. Er det korrekt?

 111. Johanna

  Jeg har arvet efter min stedfars mor. Min stedfars mors mand og min stedfar er døde, og der er oprettet testamente, så min bror, jeg og min mor arver min stedfars andel til deling. Min bror var adopteret af min stedfar, men ikke jeg. Får det nogen betydning for, hvor meget jeg skal betale i arveafgift. Jeg håber på, det kun er 15%, men ved, at min mor, som jo er svigerdatter, skal betale 15 + 25%.

 112. Jonas

  Hej Halfdan

  Man maa give sine boern DKK 58.700 om aaret skattefrit.

  Maa boern ogsaa give deres foraeldre DKK 58.700 skattefrit?

  Mvh

  Jonas

 113. Vera Bonde Christensen

  jeg er arving efter min afdøde søster,der sad i uskiftet bo.Min afdøde svoger efterlader sig et særbarn.

  Der er ca 300.000 i boet.
  Hvor meget skal jeg evt betale i arveafgift af de ca.150.000 jeg evt. arver.
  Vera Bonde Christensen.

 114. Annie Svane

  Hej,

  Min far er næsten lige død. han havde gæld så der er ikke noget at arve som sådan, men han havde en pensionsopsparing på ca. 400.000kr. Jeg tror nok min far sad i uskiftet bo da hans kone døde for 7 år siden. Han havde adopteret hendes datter så vi er 3 børn der skal dele pensionen. Hvordan ser det ud når der er særbarn? Arver vi ens eller er der forskel når der er særbarn?
  Annie

 115. Sonny Larsen

  Hej..

  Arver snart ca 110000 kr fra min far. Har en diskotion med en ven, som mener jeg skal
  betale 15% i arveaggift,
  Mvh Sonny Larsen.

 116. Sonny Larsen

  Ska jeg betale arveafgift af 110000 kr fra min far ?

 117. nona elisabeth madsen

  Hej Halfdan!

  Dejligt, jeg sådan kan stille dig et spørgsmål ang. arven efter min gamle mor, som er dement og rigtig både dårlig og gammel, så det hele kan jo pludselig trænge sig på med arvespørgsmål. Min bror og jeg (og måske vores børn, børnebørn og oldebørn? skal jo arve vores mor), men desværre er han og jeg uvenner over nogen dumme ting i familien. Mor har lidt under 400.000 på sin bankkonto, men egentlig ville jeg helst snakke med dig (eller en af Jer), fordi tingene er så komplicerede p.g.a dette uvenskab). Vi har en generalfuldmagt fra 2008, som bekymrer mig yderligere, så det er lidt tungt lige nu for mig, og jeg er ellers ikke en tudemarie.
  Tror du, du vil kunne orke en lille tlf. snak med mig, inden jeg foretager mig yderligere?
  Jeg skal ellers holde en lille ferie fra i dag, men er hjemme igen tirsdag morgen i næste uge, og måske holder I også ferie lige nu?
  Men ellers, ring til mig snarest på tlf 66 14 32 98, og er jeg lige smuttet i byen, ringer jeg tilbage til Jer, selvfølgelig.
  Kærlig hilsen Nona

 118. Jeannette Glæsner

  Hej.

  Når der er skrevet testamente,hvor et barn uden for ægteskabet vil blive tildelt det absolutte mindste beløb, altså tvangsarv, hvor stor en del er dette så. Når man har hus er det så vurderingen der gælder eller evt.mulig salgspris ?
  M.v.h Jeannette

 119. Lars Bak

  Kan et barn bosiddende i Berlin give sin mor bosiddende i Danmark og som er førtidspensionist, en afgiftsfri gave på f.eks 3.500 dkr. om måneden, uden at det for konsekvenser for moderens førtidspension og andre ydelser?

  Skal der evt. oprettes gavebrev eller lign.?
  mvh Lars

 120. Børge kjær

  Hej. Jeg har et sommerhus. Kan jeg give mine 2 børn ca. 58000 om året af friværdien i huset som papirpenge. Ikke som kontanter. Så de ikke skal betale arveafgift når den tid kommer. Hvis hvordan gør man så. Mvh. Børge Kjær.

 121. Hans Jensen

  Hej Halfdan

  Kan jeg overdrage min andelsbolig til min eneste søn (han bor i Thailand) og så leje boligen af ham?
  Hvis ja – hvad skal han betale i “gaveafgift”?
  Hans

 122. Helle Skytte

  Hej. Tak for en meget informativ side. Vi er et par der har boet sammen i ca. 35 år uden at være gift. Vi har sammen to voksne børn. Vi påtænker at få lavet et testamente så vi først skal skifte med børnene, når vi begge er døde. Vi er i tvivl om hvor meget vi skal betale i arveafgift, når vi har lavet et testamente og om det er muligt at hele den fælles formue overgår til den efterladte, eller om børnene under alle omstændigheder skal have noget af den. Håber at du kan hjælpe os 🙂

 123. Susanne jensen

  Hvis man arver 500000kr fra sin mor faren er død skal man betale skat Af dem

 124. Peter Andreasen

  Hej Halfdan,

  Boet udgør ca. 3 millioner

  Min Mor er lige død og min søster har fået et forskud på arv i 1998 på 275.000 kr (det var det beløb min søster fik i hånden) – der ligger et arveforskuds dokument som er lavet af advokaten som min Mor og søster har underskrevet.

  Mit spørgsmål er vil jeg så i forhold til lovgivningen

  1. være berettiget til hvad de 200.000 kr er i nutids kroner (index reguleret)
  2. få 200.000 kr hvor boet betaler arveafgiften.
  3. Få 200.000 Kr hvor jeg selv skal betale arveafgift.

  Mvh

  Peter

 125. Henrik B.

  Er det ikke korrekt, at man kan give sine børn/børnebørn 2 x 58.700,- skattefrit, hvert år, hvis forældre/bedsteforældre har separate konti, og der derfor overføres fra disse separate konti?

  M.v.h.

 126. Møller

  Jeg har et spørgsmål der består i, skal arveafgiften betales af det et hus er vurderet til eller det en ejendomsmægler siger det kan sælges for.?

 127. Claus Hansson

  Hej Halfdan,

  tak for nogle gode råd.

  Min onkel – som var single og uden tvangsarvinger – døde for nylig, og han har lavet et testamente, hvori jeg er indsat som universalarving. Der er tale om ca. 2 mill. kr. i kontanter. Jeg har dog tre søskende, som jeg af særlige årsager vil dele arven ligeligt med. Når jeg får pengene udbetalt kan jeg så overføre 1/4 af nettoprovenuet til hver af dem uden beskatning eller vil det blive betragtet som en gave, der skal betales gaveafgift af?

 128. jan

  hej….kan jeg gøre så min datter ikke for noget efter min død,, for ønsker ikke

  hun skal ha noget , da hun er på kontant hjælp… vil hellere skrive de til jule mærke
  hjemmet hvis det kan lade sig gøre

  venlig hilsen jan

 129. Bo

  Hvad kan min onkel give mig i penge gave uden afgift.??

  Hvor meget må han give med afgift. ??

  Venlig hilsen

  Bo

 130. Mathias

  Hvis man arver et beløb, som ligger under bundfradraget, skal man så stadig betale så stadig betale 15%, hvis man arver som nærmest familie?

 131. Anne-lie

  Hej Halfdan.

  Hvis jeg er svensk men bosatt i Danmark og arver fra svensk forælder, skal jeg så betale arveskat enligt dansk lov? I Sverige har man ingen arveskat.
  Mvh
  Anne-Lie

 132. Birgit larsen

  Jeg bor i Danmark og skal arve en veninde i Sverige, skal der betales arveafgift, når min veninde bor i Sverige

 133. Birgit

  Jeg bor i en lejlighed jeg har lejet af en ældre dame i 2012 .desværre dør hun og jeg bliver boende og har boede her i 3 år nu kommer hendes søn som er min nye udlejer og siger han skal ha adresse her for at slippe for arve afgiften på 80.000 kr . Er det rigtigt man kan dette . Jeg ved efter lejernes landsor så er der forskellige regler når jeg har boede der mere end 3år .håber du vil svare på om det rigtigt eft 3 år at han skal bo i min bolig så slipper han for arve afgift

 134. collins

  Hej,

  hvad skal min mor evt. skrive på sin skatteopgørelse ved overførelse af penge ca 58,700 til min . Altså hvordan skal pengene registreres ?

 135. Preben

  Hvis en arv er på f.eks. på 5 mill.kr. Skal arvinger så ikke betale en eller anden form for formueafgift ud over arveafgiften.?

  Og i så fald hvad er formuegrænsen/arvebeløbet for det ?

 136. Kasper

  Hej Halfdan

  Vi er 2 børn der skal arve min mor.
  Min mor ejer en andelslejlighed til omkring 3 mill , den er betalt.
  Så har hun et sommerhus der har en offentlig vurdering på 1,0 mil og salgsværdi nok 2,0.
  Hun skylder ca 1,2 mill i sommerhuset.
  Min mor vil gerne overdrage sommerhus til os .
  Hvordan gør man det klogest. ???
  Kan hun begynde at overdrage sommerhus til os når der er gæld i det også skrive at pengene fra salg af lejlighed skal gå til gæld i sommerhus , el hvordan.
  Mvh
  Casper

 137. Sussie

  Hej

  Skal jeg som livsarving efter min mors død betale 15 el 40 % i arveafgift af engangsbeløbet fra hendes pension ?
  Mvh Sussie

 138. lene rasmussen

  Hej Halfdan. Min mor havde min udviklingshæmmet lille søster boende hjemme altid, nu er hun desværre afgået ved døden. Hun havde 160.000kr stående, dem har min mor som er værge overført til hendes konto, skal der betales arveafgift af dem?

  Mvh.Lene Rasmussen.

 139. WBN

  Vi er lidt i tvivl om…

  Må både min mor og far (som er gift) forære mig de 60k (2016 sats) uden at jeg eller mine forældre skal betale afgift?
  Altså:
  Mor giver mig 60k i 2016
  Far giver mig 60k i 2016
  Skal jeg så betale afgift?

 140. michael olsen

  Hej min mor er gået bort og min stedfar sidder nu alene de har været gift i 32 år

  må han godt give mine børn og kone noget af sin av til dem ca 58700 kr hver eller ???
  mvh Michael olsen

 141. Helle

  Hej

  Min mor er gået bort og vi har en rædsom familie stadighed helt tilbage fra barns ben .
  Jeg er datter af afdøde og har en halv søster hun vil ikke deltage i praktisk eller begravelse .
  Jeg er datter sf min mors eneste ægteskab og der er mange ting i he des hjem der forbindes til dette ægteskab ?
  Hvad gør jeg
  Og min søster er datter af en min mor var kæreste med i en tid .
  Jeg står helt alene om alt og med begravelse og dette ? Dyrt som enlig mior er der mulighed man kan komme eller ansøge om ret til hedes aktiver ?
  Der står over 170 000kr
  Ved der nok er arvesfgift ?
  Og har bedt skrifteretten for bobestyrer på og jeg står for alt .
  Når min søster blot vil give min mor en. Social afsat og glemme hende .
  Spørger lidt groft mener ikke hun skal arv eller havde når hun ikke ønsker at deltage i noget ?
  Kan jrg anfægt ?

 142. Morten Christensen

  Hej

  Hvis jeg arver 185000 kr fra min fars moster i England, hvor meget skal jeg så betale i arveafgift.
  MVH Morten

 143. Karen

  Hej Gennem 8 år har vi draget stor omsorg for et ældre barnløst ægtepar. De er som forældre for os, og de holder rigtig meget af min mand og jeg (65år) ….De sidste 2 år har vi plejet manden dagligt. Manden er nu død 84 år og hustru 84 år, kan ikke ret meget selv. Så hende kikker vi også til hver dag……Hustruen sidder nu som enearving efter et privat forenklet skifte, og er meget bekymret for, at slægtninge som de ikke har set i 30 år, skal arve efter hende. Hun vil gerne ved testamente tilgodese os, hus,indbo og likvide midler. Kan hun dette og hvordan gøres dette lovligt? Hun kender en ældre advokat som de har brugt ved hushandler, men som vist ikke har beskæftiget sig med arvesager…..Hun har 2 personer som kan vidne….

  Jeg ved godt hvad det bedste ville være….advokat, notar. Men hun har bestemt at det skal være et vidnetestamente…… Et andet spørgsmål….Kan hun give arveforskud til os….Håber du kan give mig et svar, som jeg vil give videre til hustruen Venlige hilsner Karen

 144. lotte grauballe

  Min mand og jeg er først i 50’erne og barnløse. Hvis vi dør samtidigt går jeg ud fra t vore forældre arver os. Er det rigtigt? Vi synes ikke, at der er grund til det, da vi kender andre som har mere brug for arven. Vi har et fælles hus og så har vi div. værdier. Lidt malerier, litografier og så har jeg en samlíng. Totalt set er samligen nok omkring 40.000 kr. værd. Enkeltpriserne lige nok mellem 1000 og 12.000 kr. Jeg har en veninde som jeg meget gerne vil give noget af min samling og måske nogle penge fra hussalget. Kan det lade sige gøre? Er der forskel på om det er ting eller penge veninden arver i forhold til arveafgift? Jeg synes jo at det kunne være dejligt at give hende en del af min samling. Skal hun betale arveafgift af det? På forhånd tak og god jul 🙂 Med venlig hilsen Lotte Grauballe

 145. Lotte

  Hej

  Vi sidder i familien og snakker om, der er en nedre grænse for, hvad man kan arve, som tvangsarving (barn, som man ikke har haft kontakt med).
  Vi er med på, at der er en mindste procentvis tvangsarv, som skal deles, men er der en mindste arv for at hele apparatet går igang. Sat på spidsen – kan man arve 1kr?

 146. Søren christensen

  Jeg bor til leje i en lejlighed ejet af min bror. Jeg ved at han han i sit testamente han skrevet at jeg skal arve den, skal jeg betale arveafgift når det er fra min bror.

 147. randi christiansen

  Skal der betales arveafgift ved arv af andelsbolig – af i øvrigt ikke biologisk relateret arving? Vh

 148. Carsten Olsen

  Vi (søster og bror) har betalt arveafgift af en lejlighed tilbage i 2008 1.4 mill. men lejligheden er først solgt her i jan. 2015 for 1 mill. Mit spørgsmål er nu. Kan man få noget af afgiften tilbage fordi lejligheden er solgt for mindre ind hvad en troede i 2008?

 149. Jason Y.

  Ved omstændigheder hvor der forekommer et dødsfald, hvor parret er skilt og disse har fået et barn, som er under 18 år. Vil arven så tilkomme barnet?

  Derudover har den bortkomne ikke et testamente, hvordan vil arven blive beskattet?

 150. bekir korkmaz

  Jeg har hørt, hvis man er enebarn og arver sit fars hus (moren er også død) skal man betale 40 % skat i tilfalde af huset bliver solgt efter et år og

  65 % skat betaler man hvis huset bliver solgt efter 2år… Kan det passe? Vil I ikke være rar og informere mig
  Tak på forhånd

 151. Hussein taleb

  Hej jeg har lige et spørgsmål.

  Jeg vil i den kommende tid få en arv på ca 500000 ,- fra udlandet hvor min familie er.
  Jeg vil hører efter hvor meget jeg kommer til at betale i skat osv ? Hvad har jeg tilbage?
  Venlig hilsen Hussein.

 152. Poul Larsen

  Hej,

  Jeg er født i Danmark men har boet i Sverige i 40 år,jeg ejer ingenting/ingen tilgang i Danmark.
  Skal jeg betale boavgift i Danmark om jeg arver fra et dødsbo i Danmark.
  Venlig hilsen Poul Larsen

 153. Benny Jensen

  Min far er død han sad i uskiftet bo (min mor døde for to år siden). Min søster og jeg skal arve mest muligt i følge testamentet samtidig skrives der at hvis der måtte være andre børn skal disse have tvangsarv. Nu viser det sig at min far havde endnu en søn som desværre er død, men han havde to drenge som så skal arve. Hvordan er regnestykket? Jeg går ud fra at min halvbroders arv er 25% (tvangsarv) fra min faders side og at han ikke skal arve fra min moders andel af arven? eller ?.

 154. Christine

  Hej,

  Hvis man er flyttet til udlandet og derfor ikke er skattepligtig i Danmark mere, skal man så stadig betale boafgift når man arver fra familie i Danmark? Er der forskel på hvorvidt man arver sine forældre eller en faster?
  Tak,
  Christine

 155. Dorrit Gilliam

  Kan børn arve en værdi af 58.700kr. per år af den ejendom forældrene ejer mens de stadig lever, eller skal det være fysiske penge de arver?

 156. Nour

  Er det rigtigt at man får 900 kroner af staten når man bliver 15 år.

  Har hørt noget om det men er ikke sikker.

 157. Marianne leslie

  Min mor døde sidste år, hendes mand sidder i uskiftet bo og jeg skal arve Min mor havde særeje .

  Min stedfader vi give mig og mine 2 børn og 4 børnebørn en skattefri gave , må han det når det er sredbørn og sted børnebørn og stedoldebørn
  Med venlig hilsen mariann leslie

 158. Ramona Nielsen

  tre søskendene mister deres far, en af søskendene har ikke den samme mor

  Denne mor er afgået ved døden 1 år før deres fælles far.
  Der ikke skiftet med det fælles barn. hvordan er arveloven så ?
  Fælles barnet påstår at den advokat hun nu har siger hun alene skal arve
  70 procent af det samlet bo efter forældrene ,er det mon korrekt ? Mvh Ramona

 159. Inger Truhr

  Min mand Tysk Statsborger. Bosat Danmark siden 1973. De er to søskende som er tildelt hver sin halvdel af Ejerlejligheden . Det er skrevet ved Advokat og de tildelt arven af ejerlejlighed i Tyskland.

  Indtil moderens død.vil hun have hun Bo.Retten i Lejligheden. Bror bosat Tyskland.
  beløbet som lejligheden kan sælges for og jo deles i to . Bliver min mand beskattet her i Danmark ? Og hvor meget . ? Mvh. I.T.

 160. Arni

  Arv som opstår i et andet nordisk land ( Island ) og har arveafgift på 10 % .

  Loven siger afgiften skal betales i Island men er det muligt at den danske skat kan kræve skat af forskellen.
  Modtager af arven bor i Danmark, men er islandsk statsborger.
  m.v.h.

 161. Erdal Parlar

  Hvis barnet arver en ejendom hvordan beregner man bomafgift og skal man sælge det så for at kunne betale arveafgiften ?

 162. Lotte Johannesen

  Hej!

  Min mor døde sidste år, og jeg er enearving efter hende. Mit spørgsmål er lidt tricky. Hun blev gift med min stedfar – som adopterede mig i 1976. Han havde tre børn fra tidligere ægteskab. Da han døde i 1984, skiftede min mor med hans tre børn og har siddet i uskiftet bo med mig siden. Mit spørgsmål er, om der gives to gange bundfradrag i opgørelsen efter min mor, idet jeg ikke fik nogen arv da min stedfar døde?
  Venlig hilsen Lotte

 163. Sara

  Hvis det skattefrie gavebeløb ikke er givet i samme indkomstår, som man dør. Kan man så efter dødsfald give dette beløb – således at grænsen for arveafgift er både bundgrænsen + de skattefrie gaver?

 164. Annmette Haugaard

  Jeg har en situation i min nærmeste familie som give anledning til spørgsmål, som jeg håber du kan hjælpe mig med at svare på:

  Mine nevøer har boet hos deres mor og deres stedfar i mange år (+15 år) mine nevøer er i dag begge voksne. Stedfaren foreslår, at han skal have lov at adoptere dem for at de kan slippe for afgifter ved arv.
  Mit spørgsmål: Er de ikke i forvejen at betragte som nærmeste familie, og dermed at sidestille som biologiske børn? Og er der overhovedet nogle afgifter at undgå på denne måde?
  Venlig hilsen
  Annmette

 165. Lise fernandes

  Hi Halfdan

  Min søster har lavet testamente hvori hun indsætter mig til at arve hendes samlede efterladte formue.
  Hun har ejerlejlighed, med indbo.
  hun er ugift og har ingen livsarvinger..
  jeg er meget i tvivl om hvad er det hun har testamenteret til mig? er det lejligheden? er det bankkonto.?er det indbo?
  med venlig hilsen
  Lise fernandes

 166. Steen

  Hej !

  er min faster nærmeste famlie i forhold til beskatning? og hvad er beskatningsmodellen af et gavebeløb på 100.000 kr.?

 167. Christina Julin Blystad

  Hej!

  Jeg er en kvinde på 43 år. Jeg er dansk statsborger, men har boet i Norge fra jeg var 17år. Jeg har nylig arvet 340.000 efter min far. Skylder jeg Danmark arveafgift, skat eller lignende, eller skal jeg gå efter reglerne her i Norge? Mvh
  Christina

 168. Mette

  Skal arve nogle penge fra min far som. Døde for over 3 år siden. Min storesøster døde for 15år siden og har efterladt 2. Børn som skal arve hendes arv. Jeg er lidt i tvivl om det er sådan, at de skal dele hendes arv eller om de får det samme som mig.håber du kan svare på det. Hilsen Mette Petersen

 169. Jesper Frøtlund

  Hej. Et hurtigt spørgsmål… Når man som dansker arver en faster bosidende i Italien, og der betales lokal italiensk arveafgift, hvordan ser tingene så ud set med danske skatteøjne ? Der er jo en generel dobbeltbeskatningsaftale mellem Italien og Danmark, men synes ikke jeg kan se noget om “arv” ? Se evt https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13703

  Vh – Jesper

 170. Dorthe larsen

  Hej jeg er hovedarving efter min far men skal betale advokaten for min fars bil …hvorfor skal jeg betale for den ? Mvh Dorthe .

 171. Karsten Nielsen

  Hej

  Min bror og jeg skal arve efter vores moers doed I sidste uge ,
  hun siddder I uskiftet bo efter vores far .
  Er der nogen arveafgift paa almindeligt indbo ,
  eller han vi bare fordele det I mellem vi 2 .

 172. Helene Hoff

  Hvad er beløbet om man vil give (evnt midtage) et skattefritt beløb fra et ikke familie medlem (en tredjepart)?

 173. annette

  jeg bliver ene arving ifølge testamente til min partners formue på 500.000 kr. hvor meget skal jeg betale i arveafgift. vil det være en fordel at vi gifter os. mvh Annette

 174. Tomas Nielsen

  Hej Finn Rasmussen,

  Hvor stor er arveafgiften hvis jeg som ene arving (eneste barn) skal overtage min mors andelslejlighed på en andelsværdi på ca. 1,5 millioner?

 175. Ole hansen

  Hej jeg står for at skal arve min gudmor og deri er bla et rækkehus uden gæld i . Hvad skal jeg betale i arveafgift og hvordan gør man med rækkehuset som jeg nu flytter ind i . Min gudmor er gudskelov ikke gået bort men er svært syg og har desværre ikke mange år igen .

 176. Dorthe Dia

  Hej, jeg står til at arve nogle obligationer.

  Hvorledes beskattes de?
  Skal jeg betale skat/afgift af gevinsten, når jeg sælger disse og hvis jeg skal hvordan beregnes dette? – Der er jo i forvejen betalt arveafgift af værdien af obligationerne, når jeg modtager arven, når boet sluttes hos bobestyrer.

 177. Kirsten Frederiksen

  Ugift bror har ingen børn, vi er 2 søskende tilbage og 9 søskende børn. Har ingen kontakt til den ene søskende, men til hans 3 børn. hvordan bliver arveforholdene.

  m.v.h.Kirsten

 178. Marianne

  Hej

  Mine børn på henholdsvis 18 og 20 har mistet deres far. Han har været i forsvaret i en del år og har derved optjent en livsforsikring. Nu forlyder det sig at han har en meget stor gæld til skat. Bliver børnenes arv igennem livsforsikringen taget til at betale gælden til skat?

 179. Ellen Nielsen

  Min mand er død. Vi har et testamente. Jeg har ingen børn. Min mand har tre børn. Hvis jeg skriver testamente, arver min mands børn så mig med kun 15 procents boafgift?

 180. Lajla Wilki

  Jeg er en enlig dame uden børn, jeg har et hus og 500.000- i banken Jeg har lavet testamente som gør min eneste niece til en arving, hvor meget kommer hun til at betale i arveafgift til staten. Mange tak lajla Wilki

 181. Birthe Rinke

  Jeg er universal arving til en ældre mand. Vi er ikke i familie med hinanden. Manden ejer en andelsbolig hvor andelsbevis er på 265.000 .Boligerne sælges til omkring 100.000 eller mindre på det sted hvor den ligger. Spørgsmålet er hvad jeg skal betale i arveafgift, den oprindelig beløb der står på beviset eller det den kan sælges for.

  Hilsen Birthe

 182. Pia Hebsgaard

  Jeg har arvet fra min mor der har boet i USA. Jeg har fået udbetalt arven (1/2 delen af hendes opsparede pension, min bror den anden halvdel) og har betalt skat i USA. Skal jeg også betale skat her i Danmark? Det virker ikke fair, at skulle betale 2 gange.

 183. Lisa

  hvad skal der betales i boafgift, når bodel er 6.500.000 kr. og der er 1 kone, 2 fællesbørn, 2 særbarn men den ene er afgået, men efterlader sig 2 børn

 184. Else Philpot

  Min mand døde i 2003, nu er hans engelske mor død og efterlader mig £20000. Hvad vil afgiften være? Jeg bor i Danmark

  Mvh Else

 185. Per wiese

  Det er forkert at I skriver at et barnebarn skal betale fuld indkomstskat af de 41.300 kr. I eksempel med arv på 100.000 kr. Der er 15% boafgift i lige linie og ikke indkomstskat.

 186. Niels Boe

  Man kan uden afgift forære barn og barnebarn et vist beløb.

  Hvad med oldebarn?

 187. Niels Österby

  Hej,

  Jeg er født i Danmark men har boet i Sverige i 40 år,jeg ejer ingenting/ingen tilgang i Danmark.
  Skal jeg betale boavgift i Danmark om jeg arver fra et dødsbo i Danmark.
  Venlig hilsen Niels Österby

 188. Birgitte Magic

  Hej

  Jeg læste for nogle år siden, at man kunne “give” sine børn et årligt beløb eksempelvis de 58700 ( 2013 tal), men man kunne beholde dem i boet, så de først fik dem udbetalt ved ens død, hvordan foregår det i praksis?

  Mvh Birgitte

 189. Knud Hansen

  Jeg bor i Sverige, og arvede et hus fra en dame, som min kone og jeg har kendt i 48 år, er på ingen måde i familie med hende. Nu er alt solgt og jeg skal betale 800000 i arveafgift, er der mulighed for at jeg kan få nedsat dette beløb når jeg bor i Sverige. Jeg betaler skat i Danmark af min folkepension.

Se mere information relateret til dette emne her: https://cindytips.com/udbetaling-af-arv-skat-m2wi3otj

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 166 Arveafgift: Alt du skal vide: Se arveafgifts-satser og beregningseksempler leveret af cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *