Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 165 Folkepension og pensionssatser 2023

[Top] 165 Folkepension og pensionssatser 2023

Du ser emneartiklen [Top] 165 Folkepension og pensionssatser 2023, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Pension simpelt forklaret: Lær om Ratepension, Aldersopsparing, SKAT, Investering mm.
Pension simpelt forklaret: Lær om Ratepension, Aldersopsparing, SKAT, Investering mm.

Enlig Gift/

Samlevende

Grundbeløb pr. måned før skat 6.694 kr. 6.694 kr.
Pensionstillæg pr. måned før skat 7.745 kr. 3.963 kr.
Folkepension i alt pr. måned før skat 14.439 kr. 10.657 kr.
Ældrecheck pr. år før skat 19.200 kr. 19.200 kr. til hver
Formuegrænse 95.800 kr. 95.800 kr. tilsammen
Fradrag ved grundbeløb 359. 200 kr. (Kun indtægt ved eget personligt arbejde)
Fradrag ved pensionstillæg, enlig 91.300 kr. (Al skattepligtig indtægt udover folkepensionen)
Fradrag ved pensionstillæg,

gifte/samlevende

182.900 kr. (Al skattepligtig indtægt udover folkepensionen)
Fradrag ved personlig tillægsprocent, enlig 35.000 kr.
Fradrag ved personlig tillægsprocent,

gifte/samlevende

69.200 kr.

Er du pensionist og bor sammen med en, der ikke er pensionist, medregnes din ægtefælle/samlevers arbejdsindkomst ikke i din pensionsberegning.

Som folkepensionist kan du have en arbejdsindtægt på op til 122.004 kroner, som ikke indgår i beregning af pensionstillæg og personlig tillægsprocent. Arbejdsindtægt herudover indgår i beregningen.

Fradragsbeløbet for nedsættelse af den personlige tillægsprocent er lidt lavere i 2023 end i 2022 for gifte/samlevende. Det skyldes, at fradragsbeløbet midlertidigt blev forhøjet i 2019 (30.000 kroner for par), og at den forhøjelse aftrappes gradvist med ca. 1.000 kroner om året.

Du kan se satserne for 2022 på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside www.bm.dk, hvis du gerne vil sammenligne 2022-satserne med dem for 2023.

Se satser for folkepension 2022 på www.bm.dk

Se satser for førtidspension 2023

Sådan får du folkepension

Du skal søge folkepension, når du når folkepensionsalderen. Den udbetales ikke automatisk.

Du kan søge folkepension et halvt år, inden du når folkepensionsalderen.

Du kan få folkepension fra måneden efter, du har nået folkepensionsalderen.

I 2023 kan du få folkepension, fra du er fyldt 67 år.

Læs også: Hvornår kan jeg gå på folkepension?

Du behøver ikke søge, hvis du i forvejen modtager førtidspension, seniorpension eller tidlig pension. Førtidspensionister overgår automatisk til folkepension uden ansøgning.

Læs også: Satser for førtidspension 2023

Når du skal søge om folkepension, skal det ske digitalt via borger.dk. Hvis du ikke er digital, kan du søge folkepension i Borgerservice.

Læs artikel: Bliv undtaget for digital selvbetjening

Folkepension med tilbagevirkende kraft

Hvis du har nået folkepensionsalderen efter 1. september 2017, kan du få folkepension med tilbagevirkende kraft, selv om du ikke har søgt i rette tid. Det er dog under forudsætning af, at du søger pensionen inden den 10. i den femte måned, efter du har nået folkepensionsalderen.

Hvis du fx når pensionsalderen i februar og søger inden den 10. juli, kan du få pensionen med tilbagevirkende kraft fra 1. marts.

Søger du folkepension senere end fem måneder, efter du nåede pensionsalderen, kan du ikke få pension med tilbagevirkende kraft.

Læs reglerne for folkepension med tilbagevirkende kraft på www.borger.dk under “Hvornår kan jeg søge”

Sådan bliver din pension beregnet

Størrelsen af din pension beregnes ud fra:

  • Alle skattepligtige indtægter udover folkepension fx arbejdsindtægt, ratepension, renteindtægter og atp
  • Ægtefælle/samlevers indtægt – dog ikke din ægtefælle/samlevers arbejdsindtægt.

Din folkepension efterreguleres ud fra din årsopgørelse.

Læs i håndbogen “Værd at vide” om folkepension

Se alder for efterløn, delpension, fleksydelse eller folkepension i “Værd at vide”

Se mere information relateret til dette emne her: hvornår bliver folkepensionen udbetalt

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 165 Folkepension og pensionssatser 2023 leveret af Cindytips. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *