Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 16 Hvornår kan du få din pension?

[Top] 16 Hvornår kan du få din pension?

Du ser emneartiklen [Top] 16 Hvornår kan du få din pension?, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Pension simpelt forklaret: Lær om Ratepension, Aldersopsparing, SKAT, Investering mm.
Pension simpelt forklaret: Lær om Ratepension, Aldersopsparing, SKAT, Investering mm.

Download præsentationen

Præsentation er lastning. Vent venligst

1
Hvornår kan du få din pension?
Seniormøde i Lærernes Pension Efterår 2018 Hvornår kan du få din pension? Overenskomsten: Du skal være fratrådt dit arbejde for at fuld pension Optaget før 1. maj 2007 Udbetaling ved 60 år Optaget mellem 1. maj 2007 og 31. december 2017 Udbetaling 5 år før folkepensionsalderen Optaget fra 1. januar 2018 og frem Udbetaling 3 år før folkepensionsalderen

2
Seniormøde i Lærernes Pension
juli 2019 Dine valgmuligheder Få fuld pension eller delpension Få mere de første 10 år* Læg dødsfalds-pensionen oven i* * Kun de nye Lærerpensioner efter måske har du valgt den nye? ! Du behøver ikke at få din livsvarige alderspension og din alderssum samtidig Version201803s

3
Folkepensionsalderen
Født Folkepensionsalder til og med 31. dec 1953 65 år 1. jan 1954 – 30. juni 1954 65 ½ år 1. juli 1954 31. dec 1954 66 år 1. jan 1955 30. juni 1955 66 ½ år 1. juli 1955 31. dec 1962 67 år 1. jan 1963 eller senere 68 år+ Skal tjekkes ? Er ok efter gældende regler. ! Folkepensionsalderen reguleres i takt med udviklingen i levealderen. Version201803s

4
Folkepension i grove træk
juli 2019 Folkepension i grove træk Enlige: max kr. Gifte/samlevende: max kr. ! + livsvarig ATP på ca kr. Ikke noget pensionstillæg eller andre offentlige ydelser Enlig Gift kr. Over Under Samlet over Under Alle får folkepensionens-grundbeløb, som i 2019 er 6.327 kr. Aftrapning ved egen arbejds-indkomst – kr. Fuldt eller delvist pensionstillæg 6.923 kr kr. Version201803s

5
Pensionstillæg – enlige
Seniormøde i Lærernes Pension juli 2019 Pensionstillæg – enlige kr. kr. Over kr. Indtægt under kr. = fuldt tillæg på kr. Indtægt ml kr. og kr. = 30,9% fradrag i tillægget Har du en årlig udbetaling fra dine pensioner og anden kapitalindkomst på kr. kan du ikke få pensionstillægget Fradrag: AM-indkomst på kr./år påvirker ikke dit pensionstillæg Skattefrit arbejde i private hjem: kr./år Version201803s

6
Pensionstillæg – gift eller samlevende
Seniormøde i Lærernes Pension juli 2019 Pensionstillæg – gift eller samlevende Hvis gift /samlevende med anden pensionist kr. kr. Over kr. Indtægter under kr. = fuldt tillæg På kr. til hver Indtægter mellem og kr. = 16% fradrag i tillægget Har I tilsammen en årlig udbetaling fra pensioner og anden kapitalindtægt på kr. eller derover kan I ikke få pensionstillægget. Fradrag: AM-indkomst på kr./år påvirker ikke dit pensionstillæg Version201803s

7
Kan jeg udskyde folkepensionen?
For at udskyde din folkepension skal du: have ret til folkepension arbejde min. 750 timer på et kalenderår (ca. 14 t/ugen i gennemsnit) kunne dokumentere dine arbejdstimer. (Du får besked, hvis du skal indsende dokumentationen)

8
Venteprocent Ventetillæg
Udskydes folkepensionen i 2, 3, 4 eller 5 år bliver den udbetalte folkepension forhøjet med et tillæg på henholdsvis 11, 17, 24 og 32%. Ventetillæg Livsvarigt ventetillæg til din folkepension 10 årigt forhøjet ventetillæg til din folkepension Engangstillæg for dit grundbeløb og 10 årigt forhøjet ventetillæg til dit pensionstillæg

9
Seniormøde i Lærernes Pension
juli 2019 Version201803s

10
Seniormøde i Lærernes Pension
juli 2019 Version201803s

11
Seniormøde i Lærernes Pension
juli 2019 Pensionsinfo.dk Se dine samlede pensioner Version201803s

12
Seniormøde i Lærernes Pension
juli 2019 Version201803s

13
Seniormøde i Lærernes Pension
juli 2019 Version201803s

14
Seniormøde i Lærernes Pension
juli 2019 Version201803s

15
Tryghed i din pensionsopsparing

16
Spar mere op til pension
Seniormøde i Lærernes Pension juli 2019 Spar mere op til pension Du kan vælge mellem: Alderssum Ratepension Livsvarig alderspension Du kan stoppe eller sætte på pause i perioder 4,24 % i rente efter skat (5 % før skat) 1 % af indbetalingen Til administrations-omkostninger Version201803s

17
Generelt om pension og skat
Seniormøde i Lærernes Pension juli 2019 Generelt om pension og skat Alderssum Ratepension Alderspension Alle pengene på en gang Mdl. rater i år Penge hele livet Intet fradrag max kr. indtil 5 år før folkepensionsalderen Max kr. fra det 5. år før folkepensions-alderen* (2019) Fuldt fradrag max kr. (2019) Fuldt fradrag Opfyldningsfradrag kr. (2019) Ved indbetaling Kort om skatteforhold – især ved udbetalingen. Nogle har en ratepension i banken eller som en PlusPension, og der er mange, som skal have forklaret forskellen mellem de tre pensionsformer. Forklar, hvad de har hos os, og hvad de skal betale i skat Skattefri Giver ikke modregning i folkepensionen Indkomstskat Kan give modregning i folkepensionens tillæg Ved udbetaling Indkomstskat Kan give modregning i folkepensionens tillæg * Obs for diskvalificerende udbetalinger

18
Seniormøde i Lærernes Pension
juli 2019 Din LærerPension Opsparing Livsvarig alderspension Aldersopsparing, sum (de fleste) Ratepension/forhøjelse i år (de fleste) Forsikringer Dækning ved tab af arbejdsevne Dækning ved livstruende sygdom (FG) Dækning ved død (LP+FG) Version201803s

19
Forebyggelse Der kan være hjælp at hente, hvis du er sygemeldt eller i fare for det Formål: at du igen bliver i stand til at have et aktivt arbejds- og privatliv Forløb med fx fysioterapeut, arbejdsplads- vurdering, smertehåndtering, psykologhjælp Hjælp til afklaring Frivilligt tilbud

20
Seniormøde i Lærernes Pension
juli 2019 Hvis du bliver syg Dine forsikringer dækker, hvis du bliver syg og mister dit job Kontakt Forenede Gruppeliv, hvis du bliver ramt af en livstruende sygdom Invalidepension Halv invalidepension eller midlertidig pension Bidragsfritagelse Børnepension Sum ved ressourceforløb Version201803s

21
Seniormøde i Lærernes Pension
juli 2019 Ved dødsfald Ægtefælle-/samleverpension eller Rate efter ugifte Evt. alderssum ved død Børnepension til børn under 21 år Dødsfaldspension Alle med den nye pensionsordning (Efter 2008) Alle med ”den gamle” Pensionsordning (Før 2008) Alle Du kan selv have valgt at flytte fra den gamle til den nye pensionsordning Version201803s

22
Hvem er nærmeste pårørende?
Seniormøde i Lærernes Pension juli 2019 Hvem er nærmeste pårørende? Du kan logge på og ændre begunstigelsen – gælder ikke ægtefællepension Ægtefælle/ registreret partner Samlever i fast forhold Livsarvinger (børn, børnebørn) Arvinger iflg. testamente Arvinger iflg. loven (forældre, m.fl.) Version201803s

23
Seniormøde i Lærernes Pension
Efterår 2018 Hvem kan indsættes som begunstiget? Nærmeste pårørende Samlever med fælles bopæl på indsættelsestids-punktet Ægtefælle eller registreret partner Børn, stedbørn eller samlevers børn, eller disses børn Frasepareret eller fraskilt ægtefælle/registreret partner Gruppelivsforsikring hos Forenede Gruppeliv kan begunstiges til hvem du ønsker Version201803s

24
Seniormøde i Lærernes Pension
juli 2019 Forenede Gruppeliv Se mere på fg.dk Livsforsikring Skattefri udbetaling på kr. Dækning ved kritisk sygdom Børnesum på kr. til hvert barn under 21 år Et skattefri beløb på kr. Sygdomme defineret i forsikringsbetingelserne Forsikringen stopper ved fratrædelse eller ved 70 år Version201803s

25
Frivillig livsforsikring hos FG
juli 2019 Frivillig livsforsikring hos FG Forsikringssum på kr. (skattefrit) indtil man fylder 35 år herefter nedtrapning af sum frem mod 58 år ( kr.) Gælder mens du er ansat – kan fortsættes individuelt ved fratrædelse 312 kr. årligt for personer < 35 år herefter 624 kr. årligt Kræver tilfredsstillende helbredsoplysninger Læs mere på fg.dk -> aftale nr eller på din faglige organisations hjemmeside Obs på at fjerne det hos FSL’erne Version201803

Lignende præsentationer

© 2023 SlidePlayer.dk Inc.
All rights reserved.

Se mere information relateret til dette emne her: https://cindytips.com/hvornar-far-man-pensionstillaeg-yu5s7ny3

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 16 Hvornår kan du få din pension? leveret af cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *