Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 15 Momsregistrering af virksomhed

[Top] 15 Momsregistrering af virksomhed

Du ser emneartiklen [Top] 15 Momsregistrering af virksomhed, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Fradrag – Hvad må man trække fra indtægten før man skal beregne skatten?
Fradrag – Hvad må man trække fra indtægten før man skal beregne skatten?

Momsregistrering

Skal din virksomhed momsregistreres, hvordan gør du, og hvad skal du være opmærksom på som momsregistreret virksomhed?
De fleste virksomheder skal indberette og betale moms. Få overblikket over alt du bør vide om momsregistrering.

Hvad er momsregistrering?

Moms er i virkeligheden en forkortelse for meromsætningsafgift. Det er en statslig afgift, som lægges på varer, før de sælges. Det er virksomhederne, som sælger varerne, der opkræver momsen fra kunderne. Herefter betaler virksomhederne momsen til Skattestyrelsen.

Bliv momsregistreret?

Hvis du ejer en virksomhed, skal du som udgangspunkt indberette og betale moms. Der er dog en grænse for momsregistrering, som afhænger af din virksomheds omsætning og branche.

Salg over 50.000 kr. – Tvungen momsregistrering

Du skal momsregistreres, når din virksomheds salg overstiger 50.000 kr. over en periode på 12 måneder. Hvis du på forhånd ved, at virksomhedens salg vil overstige 50.000 kr., skal du registrere dig senest 8 dage inden, du starter virksomheden.

Salg under 50.000 kr. – Frivillig momsregistrering

Hvis din virksomheds salg er under 50.000 kr. over en periode på 12 måneder, er det frivilligt, om du vil momsregistreres. På den måde kan du få et CVR-nummer uden momsregistrering. Hvis du først er momsregistreret, skal du opkræve, indberette og betale moms, uanset om din virksomheds salg er over eller under 50.000 kr.

Momsfrit salg

Nogle ydelser er fritaget for moms. Momsfri ydelser kan eksempelvis være sundhedsbehandlinger, foredrag, ejendomme og visse former for journalistiske ydelser. Hvis du ikke skal betale moms, skal du være opmærksom på, at du ofte skal betale en lønsumsafgift i stedet.
Du kan sagtens have både momspligtigt og momsfrit salg i samme virksomhed. Et eksempel på det er en virksomhed, der udfører momsfrie sundhedsbehandlinger, men som samtidig sælger momspligtige cremer.

Særlige registreringer

Der er nogle tilfælde, hvor en momsregistrering ikke er tilstrækkeligt, og hvor du også skal have en særlig registrering. Det gælder eksempelvis, hvis din virksomhed køber varer fra lande uden for EU, eller udlejer ejendomme med moms.

Brugtmoms

Hvis din virksomhed køber og sælger brugte varer, kan du benytte brugtmomsordningen. Det betyder, at du kun afregner moms af selve fortjenesten i stedet for hele salgsprisen.

One stop moms

Hvis din virksomhed sælger teleydelser, elektronisk leverede ydelser eller radio- og tv-broadcasting er der særlige regler for, hvor du skal betale moms. Dem kan du læse mere om her.

Indberet moms

Når din virksomhed er momsregistreret, skal du efter hver momsperiode indberette moms til Skattestyrelsen her.

Momsindberetning – frister?

Som momsregistreret skal du enten afregne moms hver måned, hvert kvartal eller halvårligt. Det afhænger af din årlige omsætning.

 • Halvårlig afregning (0-5 millioner kr. i omsætning)
 • Kvartalsvis afregning (5-50 millioner kr. i omsætning)
 • Månedlig afregning (Over 50 millioner kr. i omsætning)

Hvis din virksomhed er nystartet, skal du indberette moms kvartalsvis i mindst halvandet år. Når den periode er gået, vil Skattestyrelsen vurdere virksomhedens omsætning og eventuelt ændre din afregningsperiode. Du kan også selv søge om at få en kortere afregningsperiode, men du kan ikke søge om at forlænge perioden.

Momsregnskabet

Som momsregistreret virksomhed skal du føre et regnskab over dine køb og salg af varer og ydelser. Regnskabet skal illustrere, hvor meget din virksomhed skal betale i moms, ved at indeholde en oversigt over købsmoms og salgsmoms. Du skal huske at medregne alle fakturaer, der er dateret inden for den momsperiode, som du indberetter for. Det gælder også, selvom fakturaerne ikke er betalt endnu.

Når du handler med udlandet

Hvis du handler med udlandet skal dit regnskab også indeholde en oversigt over:

 • Moms af varekøb fra udlandet
 • Moms af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt
 • Køb af varer i andre EU-lande
 • Køb af ydelser med omvendt betalingspligt i andre EU-lande
 • Salg af varer til andre EU-lande
 • Salg af ydelser med omvendt betalingspligt i andre EU-lande
 • Eksport til lande uden for EU

Omvendt betalingspligt betyder, at sælger udsteder en faktura uden moms. I stedet er det køberen, som skal afregne momsen.

Momsregistrering – Enkeltmandsvirksomhed

Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, der skal betale moms, kan du få hjælp fra Skattestyrelsens bogføringsguide her.

Gem dit regnskab i 5 år

Du skal altid gemme dit regnskabsmateriale i 5 år. Det gælder også selvom, virksomheden bliver lukket. Regnskabsmateriale dækker alt skriftligt materiale, der vedrører virksomhedens drift. Det kan eksempelvis være fakturaer, kontrakter, ordresedler og årsregnskaber.

Moms udregning

I Danmark er den normale momssats 25 %. Den sats gælder for de fleste varer og ydelser, som danske virksomheder køber og sælger. Som virksomhedsejer skal dine kunder betale moms til dig, når de køber dine varer eller ydelser, mens du også betaler moms, når du køber varer og ydelser fra andre.

Momssatsen skal tillægges den pris, som du gerne vil sælge dine varer eller ydelser for. Hvis du fx gerne vil sælge en vare for 100 kr. eksklusiv moms, skal du gange beløbet med 1,25 for at udregne beløbet med moms. Kunden skal derfor betale 125 kr. inklusiv moms. Hvis du gerne vil fratrække moms fra et beløb, skal du gange beløbet med 0,8, mens du skal gange med 0,2, hvis du gerne vil vide, hvor meget selve momsen er.

Hvad skal jeg betale i moms?

Når du skal udregne, hvad du skal indberette og betale i moms, skal du først finde ud af, hvor meget moms dine kunder har betalt for de momspligtige varer og ydelser, som du har solgt (salgsmoms). Herefter skal du fratrække den samlede moms fra de momspligtige varer og ydelser, som du har købt (købsmoms). Hvis salgsmomsen er større end købsmomsen, skal du betale differencen i moms. Hvis købsmomsen er større end salgsmomsen, vil du få differencen udbetalt.

Eksempel
Lad os sige, at du i et kvartal har solgt varer for 1.000 kr. inklusiv moms. Virksomhedens salgsmoms er derfor 200 kr. (1000*0,2). I samme periode har du købt varer for 500 kr. inklusiv moms, og virksomhedens købsmoms er derfor 100 kr. (500*0,2). Det vil betyde, at du skal betale 100 kr. i moms (200-100) for det pågældende kvartal.

Momsfradrag

Når du udregner din købsmoms eller momsfradrag er det vigtigt, at du kun medregner momsen fra varer, som du bruger til din momspligtige virksomhed. Du må kun fratrække momsen, hvis du har modtaget en faktura eller bon med moms.
Du kan få fradrag for:

 • Varer, du køber til videresalg eller udlejning
 • Materialer til fremstilling af varer
 • Varer, du bruger til reparationer
 • Transport af dine varer
 • Emballage til dine varer

Du kan IKKE få fradrag for:

 • Varer, som du bruger privat eller til momsfri virksomhed

Få hjælp til din moms

Hvis du ikke har en revisor eller bogholder, som holder styr på dit regnskab, kan du med fordel benytte et bogføringsprogram. Det kan automatisk udregne din virksomheds moms, hvis du registrerer alle dine bilag. Vær opmærksom på, at programmet helst skal indeholde et debitor- og kreditorregnskab, så momsen af alle din virksomheds kreditkøb og kreditsalg automatisk bliver bogført.

Tjek momsregistrering

Hvis du gerne vil vide, om en virksomhed betaler moms, kan du søge efter de danske virksomheder her. De udenlandske virksomheder kan du søge efter her.

Afmeld momsregistrering

Hvis du lukker, sælger eller overdrager din virksomhed, skal du huske at afmelde din virksomheds momsregistrering. Det er vigtigt, at du indberetter og betaler moms til og med den dato, hvor virksomheden ophører eller bliver overdraget. Du skal også indberette moms i perioden, selvom du ikke har solgt nogen varer eller ydelser. I det tilfælde skal du bare indberette 0 kr.

Se mere information relateret til dette emne her: hvor meget er moms i danmark

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 15 Momsregistrering af virksomhed leveret af Cindytips. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *