Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 145 Hvor lang tid må udlejer tilbagebeholde depositum?

[Top] 145 Hvor lang tid må udlejer tilbagebeholde depositum?

Du ser emneartiklen [Top] 145 Hvor lang tid må udlejer tilbagebeholde depositum?, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Økonomisk Uafhængig ved at Følge Disse 5 Trin (Sådan Sparer du Penge)
Økonomisk Uafhængig ved at Følge Disse 5 Trin (Sådan Sparer du Penge)

Hvor længe må udlejer tilbageholde depositum?

Når du lejer dig ind hos en privat udlejer, betaler du typisk et depositum. Det er en vis sum penge, som udlejer kan bruge til at istandsætte, når du fraflytter lejemålet. Dit depositum kan blive brugt til eksempelvis at male væggene og slibe gulvene, når du flytter ud af din lejebolig. Afhængigt af vedligeholdelsespligten kan det desuden blive brugt, hvis der er noget, der er gået i stykker i lejligheden, imens du har boet der.

Du betaler altså kort og godt depositum for, at din udlejer har nogle midler til istandsættelsen, når du fraflytter din bolig. Man kan sjældent komme udenom, at der skal bruges nogle penge på at gøre lejemålet klar til den nye lejer. For at udlejer ikke selv skal have disse penge op af lommen eller skal sende dig en regning og blot krydse fingre for, at du betaler, betaler du i stedet et depositum.

Som udgangspunkt er det meningen, at du får tilbagebetalt (dele af) dit depositum, når du fraflytter dit lejemål. Indimellem er det dog alligevel ikke tilfældet, og desuden er der flere, der oplever, at deres udlejer tilbageholder depositum uhensigtsmæssigt længe.

Men hvor lang tid må udlejer tilbageholde depositummet, efter du er flyttet? I hvilke tilfælde må udlejer tilbageholde depositummet, og hvad gør du, hvis ikke udlejer vil tilbagebetale dit depositum? Her kigger vi nærmere på netop disse ting.

Hvor lang tid må udlejer tilbagebeholde depositum?

Du tænker måske, at du får dit depositum udbetalt med det samme, når du fraflytter din bolig. Sandsynligvis har du endda tænkt dig at bruge pengene til at betale depositum i den nye lejlighed, du skal flytte i. Sådan forholder det sig imidlertid desværre ikke helt.

I modsætning til hvad mange går og tror, kan der faktisk gå lang tid, fra du fraflytter din bolig, til du eventuelt får dit depositum tilbagebetalt – og det er fuldkommen lovligt. Der findes nemlig ikke som sådan en regel for, hvor længe udlejer må tilbageholde dit depositum.

Da depositum bruges til istandsættelse, vil dit depositum først blive endeligt opgjort, når lejemålet er færdigistandsat. Dette kan selvsagt tage noget tid, og netop derfor skal du heller ikke forvente at få dit depositum tilbage, umiddelbart når du fraflytter din bolig.

Det er klart, at din udlejer ikke må tilbageholde dit depositum i længere tid end højst nødvendigt, men ifølge lejeloven er der ikke nogen faste regler for, hvor længe der må gå, før du eventuelt får dit depositum tilbagebetalt. Det er underforstået, at dit depositum skal tilbagebetales så hurtigt som muligt, og vil din lejer tilbageholde det, skal vedkommende have en god grund.

En tommelfingerregel er, at du skal forvente, at udlejer tilbageholder dit depositum i et par måneder efter fraflytning.

Udlejer kan tilbageholde depositum til varmeregnskab

Udover at dit depositum kan bruges til at betale for istandsættelse af lejemålet, kan det også bruges til at betale en eventuel efterregning for varme. Det er endnu en grund til, at din udlejer kan tilbageholde en del af dit depositum i lang tid, efter du er flyttet fra lejemålet. Selvom din lejlighed måske nærmest ikke skal istandsættes ved fraflytning, kan din udlejer altså fortsat godt tilbageholde en del af dit depositum.

Som regel betaler du et fast beløb for varme hos din udlejer. Dette beløb skal helst matche dit reelle forbrug, men det kan naturligvis være svært at forudsige præcis, hvor meget netop du bruger på varme. Har du betalt enten for meget eller for lidt i varme, skal du enten betale ekstra eller have penge tilbage. Dit endelige forbrug opgøres først, når det årlige varmeregnskab kommer.

Afhængigt af hvornår du fraflytter, og hvordan varmeregnskabsåret ligger, kan der gå et helt år, fra du flytter ud af din lejebolig, til varmeregnskabet bliver opgjort. Da udlejer ikke vil risikere at komme til at miste penge, når varmeregnskabet foreligger, kan vedkommende vælge at tilbageholde en del af dit depositum for at betale en eventuel efterregning for dig.

Det er klart, at du naturligvis ikke vil få en efterregning svarende til tre måneders husleje, som dit depositum ofte er på, når varmeregnskabet bliver opgjort. Falder varmeregnskabsåret således, at det først endeligt bliver opgjort et helt år, efter du er flyttet, kan din udlejer derfor heller ikke tilbageholde hele dit depositum, men derimod kun en rimelig andel af det.

Hvad stå der i lejekontrakten i forhold til istandsættelse?

Det gælder altid, at du skal være meget opmærksom på, hvad der står i din lejekontrakt, og dette er naturligvis også tilfældet, når det kommer til istandsættelse.

Af din lejekontrakt vil det fremgå, hvad du skal betale for af istandsættelse, når du fraflytter lejemålet. Det kan aldrig være dit ansvar, at lejligheden kommer til at være i bedre stand, når du flytter fra den, end den var, da du flyttede ind. Din udlejer kan altså ikke tilbageholde depositum for eksempelvis at renovere din lejlighed.

Til gengæld må udlejer gerne tilbageholde depositum til at male væggene og slibe gulvene i din lejlighed, så den kommer til at være i samme stand, som den var, da du flyttede ind.

Kan udlejer opkræve mere end depositummet?

Udover at din udlejer må tilbageholde dit depositum, kan vedkommende også opkræve mere end dit depositum af dig, når du fraflytter din lejlighed. Der er en helt fast regel om, at dit depositum maksimalt må svare til tre måneders husleje, og er dette ikke nok til at sætte din lejlighed i stand, vil du skulle betale en ekstra regning. Du kan altså ikke være sikker på, at dit depositum dækker hele istandsættelsen.

Når du fraflytter din lejebolig, vil der som regel blive afholdt et fraflytningssyn, hvor lejemålet gennemgås. Du vil som lejer få en fraflytningsrapport, hvoraf det fremgår, hvad du skal betale for istandsættelse af, samt hvad det kommer til at koste.

Hvis istandsættelsen kommer til at koste mere, end du har betalt i depositum, skal du også betale dette, og ellers vil du få eventuelt overskydende depositum tilbage, når lejemålet er blevet sat i stand.

Hvad gør jeg, hvis udlejer ikke vil tilbagebetale depositum?

Det er desværre ikke helt ualmindeligt, at der opstår uenighed imellem udlejer og lejer om, hvad lejer skal betale for i forbindelse med istandsættelse af en lejlighed. En del udlejere betaler aldrig depositummer tilbage og bruger dette som en ekstra indtjening ved siden af selve huslejen.

Hvis du har problemer med, at din udlejer tilbageholder dit depositum uhensigtsmæssigt længe, kan du gå til huslejenævnet, som kan hjælpe dig. Det er ligeledes dem, du skal gå til, hvis din udlejer eksempelvis tager for meget i husleje.

Huslejenævnet kan tage stilling til, om det virker rimeligt, at hele dit depositum bliver brugt til istandsættelse af din lejlighed. De kigger i et sådan tilfælde blandt andet på, hvor længe du har boet i den pågældende lejlighed. Har du kun boet i boligen i få måneder, vil det sjældent være nødvendigt både at male og slibe dine gulve ned. Har du derimod boet i en lejlighed i mange år, vil det ikke være unormalt, at hele dit depositum bliver brugt til istandsættelse.

Hvis du skal kunne klage til huslejenævnet over, at din udlejer tilbageholder dit depositum, er det en enorm fordel, at du har billeder af lejemålet, fra da du flyttede ind. Hvis du har taget mange billeder af boligen, kan du over for huslejenævnet bevise, hvilken tilstand lejemålet var i, da du flyttede ind. Da du ikke skal betale for, at lejemålet kommer til at være i bedre stand ved udflytning, end det var, da du overtog lejemålet, er dine billeder af lejemålet ved indflytning guld værd.

Igen er det naturligvis mest hensigtsmæssigt, at du først og fremmest går til din udlejer, hvis du synes, at vedkommende tilbageholder dit depositum for længe. Er der en fornuftig grund til det, skal huslejenævnet naturligvis ikke inddrages.

Hvor længe må udlejer tilbageholde depositum ved erhverv?

Lige så vel som der ikke er nogen faste rammer for, hvor længe din udlejer må tilbageholde dit depositum ved privat udleje, er der heller ikke ved erhvervsudlejning. Reglerne for at tilbageholde depositum i forbindelse med erhvervslejemål er altså i det store hele de samme, som gør sig gældende i et hvilket som helst andet tilfælde.

Du kan altså også her forvente at få dit depositum tilbage inden for et par måneder, men der er ingen helt faste regler for det.

Hvor længe må udlejer tilbageholde depositum og hvorfor?

Vi har nu været igennem forskellige regler angående tilbageholdning af depositum, og forhåbentlig har du fået svar på spørgsmålet: ”Hvor længe må udlejer tilbageholde depositum?” Er du fortsat i tvivl om, hvordan reglerne helt konkret er, kan du finde lejeloven her og erhvervslejeloven her.

Selvom der ikke er nogen fast regel for, hvor længe din udlejer må tilbageholde dit depositum, vil man som regel sige, at alt over et par måneder er for længe. I forhold til varmeregnskabet kan vedkommende tilbageholde en del af depositummet i længere tid, men det kan ikke forsvares at tilbageholde eksempelvis 20.000 kroner til en efterregning for varme.

Har du problemer med at få dit depositum tilbage, skal du først og fremmest kontakte din udlejer, og ellers kan du gå til huslejenævnet.

Se mere information relateret til dette emne her: https://cindytips.com/hvornar-far-man-varme-penge-tilbage-yy47qdo8

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 145 Hvor lang tid må udlejer tilbagebeholde depositum? leveret af cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *