Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 126 Viborgvej 2, 8000 Aarhus C – Se vigtig info

[Top] 126 Viborgvej 2, 8000 Aarhus C – Se vigtig info

Du ser emneartiklen [Top] 126 Viborgvej 2, 8000 Aarhus C – Se vigtig info, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Den Gamle By – Aarhus
Den Gamle By – Aarhus

Bygningen på Viborgvej 2 i Aarhus C er opført i 2019 og indeholder 0 værelser og fordelt på 805 m2.

Ejendommen ligger i Aarhus Kommune, opvarmes med fjernvarme fra Kredsløb og tilhører skoledistriktet Møllevangskolen. De nærmeste naboer er typisk erhvervsdrivende fra hjemmeadressen. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.36 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Luftfoto af Viborgvej 2, 8000 Aarhus C. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos

Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata – læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Viborgvej 2, 8000 Aarhus C at være høj.

Viborgvej 2, 8000 Aarhus C ligger i den gamle Århus kommune, der er klassificeret som Radonklasse 3. Det betyder at 3-10% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor høj.

Det geologiske underlag på Viborgvej 2, 8000 Aarhus C er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

Ejendommen Viborgvej 2, 8000 Aarhus C er opført i 2019 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis radonsikret mod undergrunden. Ejendommen er nemlig opført efter bygningsreglementet i 2010, der for nybyggeri præciserer, at radonsikring skal sørge for, at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3 i indeklimaet.

Viborgvej 2, 8000 Aarhus C er uden registreret kælder. Bygninger uden kælder har øget risiko for radonindsivning direkte i stueplanet.

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen…
Læs mere om Radon her »

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Viborgvej 2, 8000 Aarhus C har forhøjet risiko for radonforurening. Vil du sikre dig at radonniveauet er indenfor Sundhedsstyrelsens’ grænseværdier bør du få foretaget en radonmåling.

Det behøves ikke være et uoverskuelig projekt at få sikret huset mod radioaktiv radongas. Få et uforpligtende tilbud på radonsikring af Viborgvej 2, 8000 Aarhus C her.

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko () og rød stor risiko () for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

Ifølge Machine Learning- algoritmen har bygningen på Viborgvej 2 ingen risiko for Asbest.

Ifølge Machine Learning- algoritmen har bygningen på Viborgvej 2 ingen risiko for PCB.

Ifølge Machine Learning- algoritmen har bygningen på Viborgvej 2 ingen risiko for tungmetaller.

Risikovurderingerne er baseret på BBR data – sidst opdateret den 14 marts, 2023

Se adressens BBR data

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Datakilder:
Niras og BBR

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Viborgvej 2, 8000 Aarhus C.

I følge BBR er der ikke olietank på bygningens grund.

Selvom der ikke er registreret jordforurening på bygningens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 14 jordforureninger. Det er et højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er elleve egentlige jordforureninger (type V2), mens tre er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Lokalitet Afstand (meter) Nuancering Stoffer Mere info
Silkeborgvej 4 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-00621

193 ?
Tage -Hansens Gade 2, 8000 Århus C

lok. nr. 751-00756

271 ?
Ceresbyen 100, 8000 Århus C

lok. nr. 751-01847

311 ✓ F0
Dollerupvej 3 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-04458

327 ?
Thorvaldsensgade 29 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-00537

376 ?
lok. nr. 751-00411 400 ?
Ceres Allé 10, 8000 Århus C

lok. nr. 751-01496

413 ?
Dollerupvej 4 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-00090

419 ?
Dollerupvej 2 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-00430

438 ?
Åparken 1-8, 8000 Århus C

lok. nr. 751-00107

465 ?
Thorvaldsensgade 22 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-01011

468 ?

Tabellen viser de elleve kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Viborgvej 2, 8000 Aarhus C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Viborgvej 2 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. ✓ F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Lokalitetsnummer Afstand (meter) Mere info
Ceres Alle 13 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-06118

336
Dollerupvej 2 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-00430

363
Dollerupvej 9 , 8000 Århus C

lok. nr. 751-00228

444

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Viborgvej 2, 8000 Aarhus C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Viborgvej 2 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 07 februar, 2023. – opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Viborgvej 2, 8000 Aarhus C bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Midtjylland

Der kan være problemer med luftforurening på Viborgvej 2, 8000 Aarhus C.

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 13.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU’s grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 9.9 µg/m3, hvilket er under WHO’s grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO’s grænseværdi – Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort &raquo

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 17.3 µg/m3, hvilket er under EU’s og WHO’s grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 – Se de landsdækkende PM10 variationer på kort &raquo

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

Der er estimeret 10900 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

Der er en middelhøj koncentration af brændeovne og pejse i Aarhus med i gennemsnit 46.0 enheder per km² – Se de landsdækkende variationer på kort &raquo

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Datakilder:
DCE – Nationalt center for Miljø og Energi – Luften på din vej

Kortet viser trafikstøj i området omkring Viborgvej 2, 8000 Aarhus C. – Åbn stort kort

Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Viborgvej 2, 8000 Aarhus C om dagen:

Støjtype Lydstyrke
✓ Større veje ingen registreret støj (*)
✓ Veje i by ingen registreret støj (*)
✓ Større jernbaner ingen registreret støj (*)
✓ Jernbane i by ingen registreret støj (*)
✓ Større lufthavn ingen registreret støj (*)

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Datakilder:
GEUS

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Viborgvej 2, 8000 Aarhus C.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

Viborgvej 2, 8000 Aarhus C ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.5 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 1 – 2.1 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Viborgvej 2 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.9 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».

Datakilde:
HIP

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Viborgvej 2, 8000 Aarhus C ligger i en højde på 6.0 meter over havets overflade.

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 600 centimeter over normalen.

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Viborgvej 2, 8000 Aarhus C befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

I forbindelse med EU’s oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
Kystdirektoratet

Bygningen på Viborgvej 2 i Aarhus C er opført i 2019 og indeholder 0 værelser og fordelt på 805 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Anvendelse Museum
Boligtype Andet (bl.a. institutioner og erhverv)
Opførselsesår 2019
Ombygningsår
Fredning
Ejerforhold Den kommune, hvori ejendommen er beliggende
Køkkenforhold
Antal Etager 3
Antal toiletter 0
Antal badeværelser 0
Antal værelser 0
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Tagpap med stor hældning
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel
Supplerende varme
Vandforsyning Blandet vandforsyning
Afløbsforhold
Bygning, Samlet areal 805 m2
Boligstørrelse 805 m2
Areal til erhverv 805 m2
Vægtet Areal 1610 m2

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Mere end én bygning

Der er registreret ni andre bygninger på adressen:

Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 14 marts, 2023 – opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):

Ret BBR-oplysninger

Hent den officielle BBR meddelelse for Viborgvej 2, 8000 Aarhus C. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Den primære opvarmningskilde på Viborgvej 2, 8000 Aarhus C er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

Bygningen på Viborgvej 2 modtager fjernvarme fra Kredsløb. Fjernvarme er stort set altid en fordel.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Kredsløb finder du her: https://www.kredslob.dk.

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling – Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »

Der er er ingen egentlige hæftelser på ejendommen Viborgvej 2, 8000 Aarhus C.

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 26 januar, 2023 – opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Viborgvej 2, 8000 Aarhus C er erhvervsdrivende fra hjemmeadressen , d.v.s. conzoom®-typen Lykkesmed.

Geodemografi

”At være sin egen lykkes smed” er et gammelt udtryk. For vores Lykkesmed betyder det, at de enten er selvstændige, som er aktive med eget erhverv eller tager ansvar ved at lede eller bestyre for andre

De består overvejende af par i 40’erne eller ældre. Langt fra alle har børn, men de, der har, har et til to børn og sjældent flere

Lykkesmedes uddannelsesniveau er gennemsnitligt: Flest er erhvervsuddannede, en femtedel har grundskolen og en tredjedel med en mellemlang videregående uddannelse eller mere

Det, der adskiller Lykkesmed fra de andre husstandstyper er først og fremmest, at de lykkes med at kombinere erhverv og privatliv under samme tag. De driver deres forretning hjemmefra, for eksempel en håndværksvirksomhed, vognmandsforretning eller måske som zoneterapeut. Ikke alt giver nødvendigvis en indtjening, for nogle er det at være aktiv i en forening på enten bestyrelsesposter eller som kasserer lig med lykke. Det giver stadig noget at rive i, særligt når mange Lykkesmede faktisk er gået på pension

Husstandsindkomsten spænder temmelig vidt, men alligevel fordeler de sig ganske lig med befolkningen generelt, hvad angår socialklasse, og indkomst- og formueforhold

Lykkesmed bor overvejende i rummelige enfamiliehuse. Udenfor de fleste af deres huse er der plads til en til to biler, som familien kører i hver dag. Afhængig af erhverv kan der måske være plads til nogle varevogne eller lastbiler i indkørslen. Du kan finde Lykkesmed hvor som helst i Danmark. Mange bor i provinsbyer og allerflest i landsbymiljøer

Adfærd, livsstil og holdninger

Med til forventningen om erhverv på adressen følger også, at en relativt stor andel må lægge lidt flere kræfter i på hjemmekontoret. Resten klarer sig med en arbejdsuge på de 40 timer. Det trætter ikke mere end at de selv står for at male deres hjem. Derfor er de også kendte kunder i det lokale byggemarked

Praktiske aktiviteter trækker mere end sport og motion, som de dog gerne følger med i – på tribunerne eller i tv. Skal de selv yde noget, bliver det i fitnesscentret – i hvert fald i januar og måske februar. Flere er medlem af en slankeklub for at klare sundheden ad dén vej

Heller ikke i det daglige er de så gode til at prioritere bevægelse; to tredjedele kører i bil hver dag, hvilket er mere end gennemsnittet, mens kun lidt over en femtedel kommer op på cyklen på daglig basis

Kærligheden til biler ses også i medieforbruget, for afhængig af hvilken bil, de har valgt som firmabil, bør det ikke undre dig at finde det seneste nummer af Mercedes-Benz Magazine eller Audi Magazine liggende fremme. Ellers slapper de af med en film i fjernsynet eller en bog fra bogklubben

Internettet er i højere grad et praktisk redskab end en kilde til underholdning. Der er derfor tale om et bevidst valg, når computeren slukkes efter en endt arbejdsdag. I stedet kommer underholdningen fra radioen – P4 – eller fjernsynet. Deres tv-vaner er meget gennemsnitlige. De benytter ikke mange kulturtilbud, men kommer dog i biografen af og til

Næsten halvdelen får bladret lokalavisen igennem hver uge, men den nærstuderes næppe, for typen bekymrer sig generelt ikke meget om egns- og lokalspørgsmål. Generelt er den politiske interesse dog på linje med gennemsnittets, selvom der naturligvis spidses lidt mere ører, når det handler om skattepolitik

Lykkesmede handler, hvor det går stærkt eller hvor det er nært og man kan få alt, og Dagli’Brugsen er overrepræsenteret

Selvom Lykkesmede løber en risiko ved at være selvstændige, sikrer man sig gerne. Det kommer til udtryk ved, at flere har tyverialarm og privat sygeforsikring, og mange har også anparter, måske i deres eget firma. Så der bliver sparet op til trange tider, hvis det skulle blive aktuelt. De arbejder dog hårdt for at undgå det, og det er måske derfor, at det kan knibe lidt med at komme på ferie. Således har blot hver tredje været på charterferie det seneste år, men de har da nået en endagstur til Tyskland en gang eller to. Det er nu også bare dejligt at holde ferien herhjemme i Danmark

Værdimæssigt er typen overvejende Moderne eller Moderne-individorienterede. Holdningsmæssigt kommer det udtryk ved, at typen føler sig godt rustet til globaliseringen og er trygge ved de teknologiske fremskridt. Omtrent halvdelen mener, at der kunne opnås en effektiviseringsgevinst ved flere privatiseringer

Ved det seneste folketingsvalg satte flest krydset ved Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® – På Viborgvej 2 er data sidst opdateret 22 februar, 2023.

Datakilde: Geomatic

Viborgvej 2 hører til afstemningsområdet Møllevangskolen hvor der er 6.271 stemmeberettigede borgere.

Der var 5.304 i Møllevangskolen, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 84.6 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Møllevangskolen (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Alternativet fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Møllevangskolen, med et indeks på 205 i forhold til landsgennemsnittet.

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Møllevangskolen, med et indeks på 46 i forhold til landsgennemsnittet.

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Viborgvej 2, 8000 Aarhus C at være lav.

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 145 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Viborgvej 2. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 4251 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 13.64 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.36 pct.

Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

Opklaringsprocenten i 8000 Aarhus C er ekstremt lav. I perioden 2011-2018 kunne indbrudstyve arbejde næsten risikofrit da kun 3-4% af alle indbrud blev opklaret.

Danmark har en trist rekord – Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Viborgvej 2 hører under skoledistriktet Møllevangskolen. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Møllevangskolen.

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se fibernet dækningsgrad omkring Viborgvej 2

Der er god 4G mobildækning på Viborgvej 2 med vejledende downloadhastighed op til 100 – 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Viborgvej 2 er dækningen for de tre netværk:

Se 4G-dækningskort på Viborgvej 2

Data sidst opdateret 19 januar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Viborgvej 2, Aarhus C
Se data direkte på tjekditnet.dk

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Baseret på pris, hastighed, popularitet og kundetilfredshed anbefaler vi Hiper 100/10 Mbit/s (Telefonstik) » på Viborgvej 2.

Kræver ikke Kabel-TV Nem installation

Hastighed Priser Trustpilot
Hiper 100/10 Mbit/s (Telefonstik)

Max-hast.: 28 / 2 Mbit/s *

1692,- (6 mdr)

Månedlig: 249,-

Oprettelse: 198,-

4.6 / 10

Find andre tilbud og meget mere information om internet, og mobildækning på Viborgvej 2, 8000 Aarhus C her.

Baseret på pris, hastighed, popularitet og kundetilfredshed anbefaler vi CBB (Mobilt bredbånd) 75 GB + Trådløs » på Viborgvej 2.

Hastighed Priser Trustpilot
CBB (Mobilt bredbånd) 75 GB + Trådløs

telia: hastighed: 100 – 200 Mbit/s

1443,- (6 mdr)

Månedlig: 199,-

Oprettelse: gratis

4.6 / 10

Jordarten under Viborgvej 2, 8000 Aarhus C er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Datakilder:
GEUS

Den nærmeste overfladenære boring ligger 212 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Århus Vandværk. Boringen blev afsluttet 1 januar, 1894. Brøndborer var Marius Knudsens Eftf.. Formålet med boringen var Vandforsyningsboring/sænkning og anvendelse er angivet som Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring. Boringen nåede en dybde på 32.9 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 89. 19 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Viborgvej 2.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
212 Vandforsyningsboring 32.9 89. 19 »
212 Vandforsyningsboring 32.9 89. 18 »
239 Vandforsyningsboring 220.9 89. 17 »
241 Vandforsyningsboring 14.1 89. 116 »
261 Geoteknisk boring 89. 2095 »
265 Vandforsyningsboring 18.3 89. 118 »
276 Vandforsyningsboring 49.0 89. 211 »
302 Vandforsyningsboring 19.8 89. 117 »
310 Geoteknisk boring 89. 2097 »
313 Geoteknisk boring 89. 2096 »
Geografiske koordinater 56.15914678°N, 10.1905156°Ø
Højde over havets overflade 13,8 m.o.h.
Sogn Sankt Markus Sogn »
Politikreds Østjyllands Politi
Adressens Id 0a3f50c4-acb6-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 100009166

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Viborgvej 2, 8000 Aarhus C.

Se mere information relateret til dette emne her: den gamle by viborgvej 2 8000 aarhus c

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 126 Viborgvej 2, 8000 Aarhus C – Se vigtig info leveret af cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *