Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 121 Se reglerne: Tjenestemænd og Tidlig Pension

[Top] 121 Se reglerne: Tjenestemænd og Tidlig Pension

Du ser emneartiklen [Top] 121 Se reglerne: Tjenestemænd og Tidlig Pension, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Ingen å miste
Ingen å miste

Kan pensioner blive modregnet?

Udbetaling af egne pensioner herunder arbejdsmarkedspension, ATP, ægtefælle og samleverpension og private invalidepensioner vil ikke blive modregnet. Indtægt fra aktie- og kapitalindkomst vil heller ikke blive modregnet.

Ydelsen sættes ned, hvis du har en pensionsformue på mere end 2 millioner kroner, herunder værdien af en tjenestemandspension, som er en løbende livsvarig pensionsydelse.

Fradraget beregnes som 80 % af dine løbende livsvarige pensioner og 5 % for øvrige pensionsordninger over bundgrænsen. Tidlig Pension nedsættes i hele perioden med det beregnede beløb, som overstiger fradragsbeløbet på 100.000 kr. Nedsættelsen af Tidlig Pension sker, uanset om pensionen bliver udbetalt eller ej.

Der modregnes for den løbende årlige tjenestemandspensionsydelse efter disse regler: Man tager 80 procent af den løbende ydelse. Det kunne for eksempel være værdien af en årlige tjenestemandspension på 200.000 kroner. 80 procent heraf er 160.000 kroner. Der er et bundfradrag på 100.000 kroner årligt. Det vil sige, at tjenestemanden skal modregnes 60.000 kroner årligt.

Ydelsen bortfalder helt, hvis din pensionsformue er mere end cirka 5 millioner kroner.

Din ægtefælle eller samlevers pension, indtægt eller formue påvirker ikke din pensions størrelse.

Hvad betyder det for tjenestemænd?
Der kan ske fradrag i din Tidlig Pension, hvis depotværdien af din tjenestemandspension overstiger 2 millioner kroner. Men der sker ikke fradrag i din tjenestemandspension, fordi du får ret til Tidlig Pension.

Som tjenestemand kan du få oplyst pensionsopsparingens værdi hos din arbejdsgiver, der får oplysningerne via tjenestemandspension.dk eller Pensab.dk.
Har du flere pensionsopsparinger, for eksempel en privat pensionsopsparing i banken og en arbejdsmarkedspension, kan du se dine pensionsopsparinger på pensionsinfo.dk. Der kan du dog ikke se din tjenestemandspension.

Hvornår kan jeg gå på Tidlig Pension?
Født mellem andet halvår 1955 og 1964
Antal år på arbejdsmarkedet opgjort, når du er 61 år fra det år, du fyldte 16 år.

42 år på arbejdsmarkedet = Du kan trække dig tilbage 1 år før din folkepensionsalder.

43 år på arbejdsmarkedet = Du kan trække dig tilbage 2 år før din folkepensionsalder.

44 år på arbejdsmarkedet = Du kan trække dig tilbage 3 år før din folkepensionsalder.

Født fra 1965 til 1968
Opgørelsestidspunktet hæves til 62 år og anciennitetskravet ændres til 43-45 år. Dette sker i 2026.

Født fra 1969 til 1970
Opgørelsestidspunktet er 63 år og anciennitetskravet 44-46 år. Det sker i 2031.

Er du født i 1971 eller senere
Opgørelsestidspunktet vil følge din folkepensionsalder.
Læs mere om Tidlig Pension

Se mere information relateret til dette emne her: https://cindytips.com/kan-man-miste-sin-tjenestemandspension-8az3crp9

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 121 Se reglerne: Tjenestemænd og Tidlig Pension leveret af cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *