Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 114 Folkepension: Ved du, hvordan du får folkepension, og hvornår du skal søge?

[Top] 114 Folkepension: Ved du, hvordan du får folkepension, og hvornår du skal søge?

Du ser emneartiklen [Top] 114 Folkepension: Ved du, hvordan du får folkepension, og hvornår du skal søge?, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Tjek din forskudsopgørelse 2021 (det skal du være opmærksom på ved SKAT)
Tjek din forskudsopgørelse 2021 (det skal du være opmærksom på ved SKAT)

Har du styr på hvornår du kan få folkepension, og hvornår du skal søge?

Man kan få folkepension, når man når pensionsalderen (som tidligst pt er ved 65 år og senest ved 68 år). Før fik man automatisk et brev fra Udbetaling Danmark, men det får man ikke mere. Nu skal du selv sørge for at søge om folkepension. Det kan du gøre ½ år før, du rammer pensionsalderen. Førtidspensionister vil automatisk blive overført til folkepension.

I nedenstående tabel kan du finde de gældende folkepensions satser for 2018:

FOLKEPENSION SATSER 2018
Enlig Gift/

Samlevende

Grundbeløb pr. måned (før skat) 6.237 kr. 6.237 kr.
Pensionstillæg pr. måned (før skat) 6.728 kr. 3.333 kr.
Folkepension i alt pr. måned før skat 12.965 kr. 9.570 kr.
Ældrecheck pr. år (før skat)

Formuegrænse: 86.000

17.200 kr. 17.200 kr. til hver

Du har også mulighed for at vente med at få din folkepension udbetalt, dvs. få opsat pension. Hvad der kan betale sig, kommer an på forventet indtægt, helbred mm.

I nedenstående tabel kan du se hvornår du kan få folkepension, alt efter din fødselsdato:

Din fødselsdato Folkepensionsalder
31. december 1953 eller tidligere 65 år
1. januar 1954 – 30. juni 1954 65 ½ år
1. juli 1954 – 31. december 1954 66 år
1. januar 1955 – 30. juni 1955 66 ½ år
1. juli 1955 – 31. december 1962 67 år
1. januar 1963 eller senere 68 år

Det er PensionDanmark, som står for beregningen og udbetalingen af din folkepension. De tager tallene fra din forskudsopgørelse, og det er derfor vigtigt, at der er opgivet rigtig løn, udbetaling til pensionsordning, nettorenteindtægter, udbytte/avance-aktier etc.. Dette kan de ikke gøre, hvis du er selvstændig eller har en udvidet selvangivelse. Dernæst er pensionsberegningen afhængig af, om du er gift/samlevende; så hvis du flytter sammen med én eller flytter fra én, har det indflydelse.

Men inden du når til pensionsalderen, vil vi anbefale, at du bl.a. overvejer:

– Hvordan du gerne vil leve som pensionist

– Hvordan din fremtidige økonomi som pensionist bliver

– Hvordan ægtefælle/samlevers situation er

– Hvor længe du kan/vil arbejde

– Hvordan husstandens økonomi er

– Hvad du har af arbejdsgiveradministreret pensionsordning

– Om du har en privat pensionsordning

– Hvordan dit helbred har det. Har du hårdt fysisk arbejde, så du måske ikke kan arbejde til pensionsalderen?

– Hvordan din formue er skruet sammen

– Og hvis du bor i ejerbolig med friværdi: Kan der måske belånes eller udbetales ved salg?

kilde: www.borger.dk

Se mere information relateret til dette emne her: https://cindytips.com/hvornar-skal-man-soge-folkepension-smxdirbx

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 114 Folkepension: Ved du, hvordan du får folkepension, og hvornår du skal søge? leveret af cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *