Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 108 Hvilke indtægter har indflydelse på, hvor meget du kan få i pension?

[Top] 108 Hvilke indtægter har indflydelse på, hvor meget du kan få i pension?

Du ser emneartiklen [Top] 108 Hvilke indtægter har indflydelse på, hvor meget du kan få i pension?, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Hvorfor får jeg ikke efterlevelsespension?
Hvorfor får jeg ikke efterlevelsespension?

Hvilke indtægter har indflydelse på, hvor meget du kan få i pension?

Er du i tvivl om, hvilke indkomster der har indflydelse på, hvor meget du kan få udbetalt i folkepension? Så får du her et overblik over regler og satser.

Hvilke indkomster påvirker størrelsen på din folkepension?

For langt de fleste folkepensionister består folkepensionen af et grundbeløb og et pensionstillæg. Har du indkomst ved siden af din folkepension, kan din pension blive sat ned eller helt bortfalde.

Reglerne, for hvilke indkomster der har indflydelse på henholdsvis grundbeløbet og dit pensionstillæg, er forskellige.

Grundbeløb

Dit grundbeløb kan blive sat ned, hvis du tjener over 359.200 kr. i 2023 (beløbsgrænse i 2022: 348.700 kr.) ved personligt arbejde og bortfalder helt, hvis du i 2023 tjener mere end 627.000 kr. (beløbsgrænse i 2022: 610.500 kr.).

Personligt arbejde omfatter indkomster fra:

 • lønindkomster
 • fratrædelsesgodtgørelse, der bliver beskattet efter overgang til folkepension
 • den sidste efterløn, der bliver beskattet efter overgang til folkepension
 • indkomster fra egen virksomhed – hvis du er aktiv i driften
 • honorarer
 • arbejdsløshedsdagpenge
 • sygedagpenge
 • mødediæter
 • indtægt ved salg af aktieoptioner

Bemærk: Din ægtefælle/samlevers indkomst og arbejdsmarkedsbidrag har ikke betydning for dit grundbeløb.

Pensionstillæg

Dit pensionstillæg kan blive sat ned eller bortfalde, hvis du og/eller ægtefælle/samlever har en eller flere af følgende indkomster:

 • indkomst ved personligt arbejde, se uddybning ovenfor, der ligger UD OVER det særlige bundfradrag for folkepensionister. Bemærk, at fra 1. januar 2023 vil arbejdsindkomst fra ægtefælles arbejdsindkomst ikke længere indgå i beregningen af dit pensionstillæg. Læs mere om de nye regler her
 • efterløn eller fratrædelsesgodtgørelse, der evt. bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension
 • indkomster fra egen virksomhed – hvad enten du er aktiv eller passiv i driften
 • udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner (undtagen aldersopsparing, som ikke påvirker pensionstillægget)
 • underholdsbidrag
 • erstatninger
 • positiv kapitalindkomst, fx renteindtægter og kursgevinster
 • aktieudbytte og aktieindkomst
 • anden indkomst udover folkepensionen, der skal betales skat af. Det kan være indkomster i udlandet, som ikke er skattepligtige i Danmark, fx EU-pensioner
 • indbetaling til pensionsordninger, som ikke er fratrukket løn

Se beløbsgrænser for pensionstillæg på borger.dk.

Bundfradrag

Som folkepensionist har du et bundfradrag på 122.004 kr. (2023). Det betyder, at de første 122.004 kr. du tjener ved personligt arbejde om året ikke påvirker dit pensionstillæg og din personlige tillægsprocent. Bundfradraget har ikke betydning for dit grundbeløb.

Skattefrit arbejde

Som folkepensionist har du mulighed for at arbejde uden at skulle betale skat op til et beløb på 12.200 kr. (2023) hvis det arbejde, du udfører, udelukkende er småopgaver for privatpersoner, fx indkøb, rengøring, madlavning, børnepasning, lektiehjælp, havearbejde og småreparationer på boligen.

Du har ikke pligt til at oplyse indkomsten til Skattestyrelsen, og beløbet vil således heller ikke indgå i dit indtægtsgrundlag ved beregning af din pension.

Hvis vedkommende, du arbejder for, får håndværkerfradrag, skal du være opmærksom på, at kun en af jer kan få fradrag. Det betyder, at hvis vedkommende indberetter din indtægt til Skattestyrelsen og dermed får fradrag for beløbet efter reglerne om servicefradrag (håndværkerfradrag), så er beløbet ikke skattefrit for dig, og så skal du betale skat af indtægten.

Læs mere om muligheder og regler for skattefrit arbejde på Skat.dk.

Se mere information relateret til dette emne her: hvornår får man pensionstillæg

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 108 Hvilke indtægter har indflydelse på, hvor meget du kan få i pension? leveret af cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *