Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 104 Hvor meget må du løfte?

[Top] 104 Hvor meget må du løfte?

Du ser emneartiklen [Top] 104 Hvor meget må du løfte?, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

My First Ride in the Rain | Autumn Motorcycle Trip (#6)
My First Ride in the Rain | Autumn Motorcycle Trip (#6)

Arbejdstilsynet har lavet nogle retningslinjer for, hvor meget man må løfte. Vægtgrænserne varierer mellem 3 tons og 10 tons dagligt afhængig af forholdene, der løftes under.
Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at der er den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer til at udføre en arbejdsopgave forsvarligt, samt at stille de nødvendige hjælpemidler til rådighed for for dig på arbejdspladsen.
Som ansat har man på den anden side også pligt til at efterleve de lokale aftaler/politikker, der er lavet på ens arbejdsplads, samt de anvisninger, man får, for eksempel hvad angår teknikker og brug af hjælpemidler.
Her er grænsen for hvad du må løfte på arbejdspladsen!

Er du under 18 år, må du kun løfte optil 12 kg og trække eller skubbe op til 250 kg.
Er du over 18 år, og er løfteforholdene i orden, må du løfte op til 25 kg, hvis løftet udføres i underarmsafstand og under optimale forhold

Hvormeget må to personer løfte!
Der kan også være risiko for uventede belastninger, når flere personer løfter sammen, fx hvis ikke alle løfter eller sætter byrden samtidigt, eller hvis en af personerne mister grebet under løftet. Byrdens tyngdepunkt, individuelle forskelle mellem de personer, der løfter sammen, og forskelle i arbejdsteknik har også betydning for, hvor meget den enkelte belastes under løftet. Hvor to personer løfter sammen, kan belastningen variere. Vægten af byrden ved to-personersløft bør derfor ikke udgøre mere end ca. 70 pct. af, hvad den enkelte ellers kunne løfte.
Det vil sige, at to personer – tæt ved kroppen og under i øvrigt fuldt optimale forhold – ikke kan løfte 100 kg tilsammen, men højst 70 kg.
To eller flerpersoners løft kan ikke erstatte brugen af egnede tekniske hjælpemidler.

Der er ligeledes grænser for hvor meget du må bære – og længden du må gå !!
Du må bære 20 kg. – og gå 20 meter, læs mere på side 69 i håndbogen fra BFA- Bygge Anlæg.
Husk, at en BFA (Tidligere BAR) vejledning ligestilles med et AT-vejledning.

Med værktøjet Løftetjek kan du tjekke, om du løfter sundhedsskadeligt på dit arbejde. Løftetjek findes her eller på Arbejdstilsynets hjemmeside og på smartphones.

En lille animeret 3D-figur guider dig gennem otte trin med spørgsmål som fx ”Hvad vejer det, du løfter?” og ”Bøjer du ryggen, når du løfter?”. Til sidst bliver du præsenteret for et resultat, der indikerer, om løftet er sundhedsskadeligt eller ej. Samtidig bliver du informeret om, hvor løftet belaster kroppen, og om de muligheder der er for at forbedre løftet, så det er mindre belastende.
Når du har gennemført alle trin i Løftetjek, er det muligt at gå tilbage og ændre dine svar. På den måde kan du se, hvad der kan ændres på for at forbedre løftearbejde.

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du bl.a. finde:

At-vejledning om Løft, træk og skub

At-vejledning om Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

Se mere information relateret til dette emne her: https://cindytips.com/hvor-meget-ma-man-have-med-over-graensen-2ozb2dsj

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 104 Hvor meget må du løfte? leveret af cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *