Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 103 Større befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse 2022

[Top] 103 Større befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse 2022

Du ser emneartiklen [Top] 103 Større befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse 2022, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

RUC: Sådan laver du en udgiftafregning (kørsel i egen bil)
RUC: Sådan laver du en udgiftafregning (kørsel i egen bil)

Benzin- og dieselpriserne er på kort tid steget betydeligt, og Skatterådet har derfor ekstraordinært besluttet at hæve satserne for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelse. Det er kun tredje gang på 30 år, at satserne justeres ekstraordinært i løbet af året.

Bemærk, at Skatterådet har besluttet, at satsen for befordringsfradraget vil ske med tilbagevirkende kraft og gælde for hele indkomståret 2022.

Kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads er i 2022 følgende:

Reglerne for kørselsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde, og det gælder uanset hvilket transportmiddel, man bruger. De pendlere, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet kørselsfradrag i yderkommuner, får ikke nedsat satsen ved kørsel ud over 120 km.

Fra og med den 1. maj 2022 er satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil følgende, dvs., kun med fremadrettet virkning:

Skattefri befordringsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed. Reglerne er uændrede.

Satsen for erhvervsmæssig befordring på cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul stiger med 2 øre. Årsagen hertil er en stigning i det samlede forbrugerindeks til og med marts 2022. Godtgørelsen for brug af disse transportformer vil derfor udgøre 0,57 kr. pr. km., gældende fra 1. maj 2022.

Har du afklarende spørgsmål eller behov for yderligere rådgivning om skat, forskudsopgørelse og årsopgørelse m.v., er du velkommen til at kontakte os.

Se mere information relateret til dette emne her: https://cindytips.com/km-takst-egen-bil-zr9tskq4

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 103 Større befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse 2022 leveret af cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *