Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 100 Hvornår kan du få din pension?

[Top] 100 Hvornår kan du få din pension?

Du ser emneartiklen [Top] 100 Hvornår kan du få din pension?, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

1 year in Portugal: Expectations vs Reality. Is it Worth The Hype?
1 year in Portugal: Expectations vs Reality. Is it Worth The Hype?

Hvornår kan du få din pension? Seniormøde i Lærernes Pension Efterår 2018 Hvornår kan du få din pension? Overenskomsten: Du skal være fratrådt dit arbejde for at fuld pension Optaget før 1. maj 2007 Udbetaling ved 60 år Optaget mellem 1. maj 2007 og 31. december 2017 Udbetaling 5 år før folkepensionsalderen Optaget fra 1. januar 2018 og frem Udbetaling 3 år før folkepensionsalderen

Seniormøde i Lærernes Pension juli 2019 Dine valgmuligheder Få fuld pension eller delpension Få mere de første 10 år* Læg dødsfalds-pensionen oven i* * Kun de nye Lærerpensioner efter 2008 – måske har du valgt den nye? ! Du behøver ikke at få din livsvarige alderspension og din alderssum samtidig Version201803s

Folkepensionsalderen Født Folkepensionsalder til og med 31. dec 1953 65 år 1. jan 1954 – 30. juni 1954 65 ½ år 1. juli 1954 31. dec 1954 66 år 1. jan 1955 30. juni 1955 66 ½ år 1. juli 1955 31. dec 1962 67 år 1. jan 1963 eller senere 68 år+ Skal tjekkes ? Er ok efter gældende regler. ! Folkepensionsalderen reguleres i takt med udviklingen i levealderen. Version201803s

Folkepension i grove træk juli 2019 Folkepension i grove træk Enlige: max 13.250 kr. Gifte/samlevende: max 9.780 kr. ! + livsvarig ATP på ca. 1.500 kr. Ikke noget pensionstillæg eller andre offentlige ydelser Enlig Gift 356.700 kr. Over Under 434.900 Samlet over Under Alle får folkepensionens-grundbeløb, som i 2019 er 6.327 kr. Aftrapning ved egen arbejds-indkomst 329.600 – 576.400 kr. Fuldt eller delvist pensionstillæg 6.923 kr. 3.453 kr. Version201803s

Pensionstillæg – enlige Seniormøde i Lærernes Pension juli 2019 Pensionstillæg – enlige 356.700 kr. 87.800 kr. Over 356.700 kr. Indtægt under 87.800 kr. = fuldt tillæg på 6.923 kr. Indtægt ml. 87.800 kr. og 356.700 kr. = 30,9% fradrag i tillægget Har du en årlig udbetaling fra dine pensioner og anden kapitalindkomst på 356.700 kr. kan du ikke få pensionstillægget Fradrag: AM-indkomst på 100.008 kr./år påvirker ikke dit pensionstillæg Skattefrit arbejde i private hjem: 11.200 kr./år Version201803s

Pensionstillæg – gift eller samlevende Seniormøde i Lærernes Pension juli 2019 Pensionstillæg – gift eller samlevende Hvis gift /samlevende med anden pensionist 435.000 kr. 175.900 kr. Over 434.700 kr. Indtægter under 175.900 kr. = fuldt tillæg På 3.453 kr. til hver Indtægter mellem 144.700 og 404.301 kr. = 16% fradrag i tillægget Har I tilsammen en årlig udbetaling fra pensioner og anden kapitalindtægt på 434.700 kr. eller derover kan I ikke få pensionstillægget. Fradrag: AM-indkomst på 100.008 kr./år påvirker ikke dit pensionstillæg Version201803s

Kan jeg udskyde folkepensionen? For at udskyde din folkepension skal du: have ret til folkepension arbejde min. 750 timer på et kalenderår (ca. 14 t/ugen i gennemsnit) kunne dokumentere dine arbejdstimer. (Du får besked, hvis du skal indsende dokumentationen)

Venteprocent Ventetillæg Udskydes folkepensionen i 2, 3, 4 eller 5 år bliver den udbetalte folkepension forhøjet med et tillæg på henholdsvis 11, 17, 24 og 32%. Ventetillæg Livsvarigt ventetillæg til din folkepension 10 årigt forhøjet ventetillæg til din folkepension Engangstillæg for dit grundbeløb og 10 årigt forhøjet ventetillæg til dit pensionstillæg

Seniormøde i Lærernes Pension juli 2019 Version201803s

Seniormøde i Lærernes Pension juli 2019 Version201803s

Seniormøde i Lærernes Pension juli 2019 Pensionsinfo.dk Se dine samlede pensioner Version201803s

Seniormøde i Lærernes Pension juli 2019 Version201803s

Seniormøde i Lærernes Pension juli 2019 Version201803s

Seniormøde i Lærernes Pension juli 2019 Version201803s

Tryghed i din pensionsopsparing

Spar mere op til pension Seniormøde i Lærernes Pension juli 2019 Spar mere op til pension Du kan vælge mellem: Alderssum Ratepension Livsvarig alderspension Du kan stoppe eller sætte på pause i perioder 4,24 % i rente efter skat (5 % før skat) 1 % af indbetalingen Til administrations-omkostninger Version201803s

Generelt om pension og skat Seniormøde i Lærernes Pension juli 2019 Generelt om pension og skat Alderssum Ratepension Alderspension Alle pengene på en gang Mdl. rater i 10-30 år Penge hele livet Intet fradrag max 5.200 kr. indtil 5 år før folkepensionsalderen Max 48.000 kr. fra det 5. år før folkepensions-alderen* (2019) Fuldt fradrag max 55.900 kr. (2019) Fuldt fradrag Opfyldningsfradrag 51.500 kr. (2019) Ved indbetaling Kort om skatteforhold – især ved udbetalingen. Nogle har en ratepension i banken eller som en PlusPension, og der er mange, som skal have forklaret forskellen mellem de tre pensionsformer. Forklar, hvad de har hos os, og hvad de skal betale i skat Skattefri Giver ikke modregning i folkepensionen Indkomstskat Kan give modregning i folkepensionens tillæg Ved udbetaling Indkomstskat Kan give modregning i folkepensionens tillæg * Obs for diskvalificerende udbetalinger

Seniormøde i Lærernes Pension juli 2019 Din LærerPension Opsparing Livsvarig alderspension Aldersopsparing, sum (de fleste) Ratepension/forhøjelse i år (de fleste) Forsikringer Dækning ved tab af arbejdsevne Dækning ved livstruende sygdom (FG) Dækning ved død (LP+FG) Version201803s

Forebyggelse Der kan være hjælp at hente, hvis du er sygemeldt eller i fare for det Formål: at du igen bliver i stand til at have et aktivt arbejds- og privatliv Forløb med fx fysioterapeut, arbejdsplads- vurdering, smertehåndtering, psykologhjælp Hjælp til afklaring Frivilligt tilbud

Seniormøde i Lærernes Pension juli 2019 Hvis du bliver syg Dine forsikringer dækker, hvis du bliver syg og mister dit job Kontakt Forenede Gruppeliv, hvis du bliver ramt af en livstruende sygdom www.fg.dk Invalidepension Halv invalidepension eller midlertidig pension Bidragsfritagelse Børnepension Sum ved ressourceforløb Version201803s

Seniormøde i Lærernes Pension juli 2019 Ved dødsfald Ægtefælle-/samleverpension eller Rate efter ugifte Evt. alderssum ved død Børnepension til børn under 21 år Dødsfaldspension Alle med den nye pensionsordning (Efter 2008) Alle med ”den gamle” Pensionsordning (Før 2008) Alle Du kan selv have valgt at flytte fra den gamle til den nye pensionsordning Version201803s

Hvem er nærmeste pårørende? Seniormøde i Lærernes Pension juli 2019 Hvem er nærmeste pårørende? Du kan logge på og ændre begunstigelsen – gælder ikke ægtefællepension § Ægtefælle/ registreret partner Samlever i fast forhold Livsarvinger (børn, børnebørn) Arvinger iflg. testamente Arvinger iflg. loven (forældre, m.fl.) Version201803s

Seniormøde i Lærernes Pension Efterår 2018 Hvem kan indsættes som begunstiget? Nærmeste pårørende Samlever med fælles bopæl på indsættelsestids-punktet Ægtefælle eller registreret partner Børn, stedbørn eller samlevers børn, eller disses børn Frasepareret eller fraskilt ægtefælle/registreret partner Gruppelivsforsikring hos Forenede Gruppeliv kan begunstiges til hvem du ønsker Version201803s

Seniormøde i Lærernes Pension juli 2019 Forenede Gruppeliv Se mere på fg.dk Livsforsikring Skattefri udbetaling på 425.000 kr. Dækning ved kritisk sygdom Børnesum på 30.000 kr. til hvert barn under 21 år Et skattefri beløb på 150.000 kr. Sygdomme defineret i forsikringsbetingelserne Forsikringen stopper ved fratrædelse eller ved 70 år Version201803s

Frivillig livsforsikring hos FG juli 2019 Frivillig livsforsikring hos FG Forsikringssum på 612.500 kr. (skattefrit) indtil man fylder 35 år herefter nedtrapning af sum frem mod 58 år (150.938 kr.) Gælder mens du er ansat – kan fortsættes individuelt ved fratrædelse 312 kr. årligt for personer < 35 år herefter 624 kr. årligt Kræver tilfredsstillende helbredsoplysninger Læs mere på fg.dk -> aftale nr. 74020 eller på din faglige organisations hjemmeside Obs på at fjerne det hos FSL’erne Version201803

Se mere information relateret til dette emne her: hvornår bliver folkepensionen udbetalt

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 100 Hvornår kan du få din pension? leveret af Cindytips. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *